یکشنبه 19 اسفند 1397  01:05 ب.ظ

چگونه گواهينامه ايزو بگيريم

مقدمه

بررسي تاريخي كشورهاي توسعه يافته حاكي از  اين است كه به منظور رشد اجتماعي و ارتقاء سطح آگاهي و رفتار جامعه استاندارد سازي و وضع قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي صحيح آنها همواره از اولويت برخوردار است.

استاندارد سازي مديريت و فعاليتهاي مديران بعنوان يكي از راههاي موفقيت كشورهاي توسعه يافته قلمداد شده و حركت وسيع در سطح كشورمان به منظور استاندارد كردن مديريت با استفاده از استانداردهاي ايزو بيانگر تحولات اساسي در مقوله مديريت است. استانداردهاي ايزو بعنوان استانداردهاي تحول سازماني و بهبود وضعيت اجتماعي سازمانها از مدلهاي اجرايي مهمي است كه درسطح سازمانهاي توليدي و خدماتي بكار گرفته مي‎شود.

شفاف سازي اطلاع رساني واقعي ايجاد نظام پاسخگو و احترام به تك تك اعضاء جامعه نيازمند تدوين و اجراي دقيق قوانين است هيچ جامعه اي به رشد نرسيده است مگر آنكه انقلاب را ازدوران شروع كرده باشد تحول سازماني آگاهي كاركنان نسبت به اهداف سازمان و جامعه و حركت به سمت تعالي جامعه و سازمان نيازمند ايجاد يك نظام مديريت مقتدر و حمايت مديران از حركتهاي بهبود كيفيت ميباشد.

ايزو چيست ؟

ايزو فرآيند توليدي يك كالا ميباشد، سازمان بين المللي استاندارد ايزو مقر آن در ژنو سوئيس مي‎باشد در ۲۴ فوريه ۱۹۴۷ به منظور يكپارچه كردن استاندارد در سراسرجهان ايجاد تسهيلات درتجارت بين المللي و حمايت از توليد كننده و مصرف كننده و توسعه همكاري عمل تكنولوژيكي اقتصادي و با عضويت ۲۵ كشور تاسيس شد. به دنبال پيوستن تدريجي ساير كشورهاي جهان اين سازمان در حال حاضر داراي ۱۳۲ عضو شامل ۹۰ عضو اصلي و ۳۴ عضو مكاتبه اي و ۸ عضو مشترك مي‎باشد كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از جمله اعضاي اصلي آن مي‎باشد.

در حال حاضر تعداد استانداردها ۱۱۹۵۰ مورد مي‎باشد كه توسط ۲۸۵۶ كميته وزير كميته و بيش از سي هزار كارشناس تدوين گرديده است.

سازمان بين المللي استاندارد تحت عنوان مديريت كيفيت و تضمين كيفيت آغاز و در سال ۱۹۸۷ پس ازبحث و بررسي هاي علمي و تخصصي گسترده و تائيد پيش نويسهاي تهيه شده، توسط كشورهاي عضو اين كميته فني به صورت مجموعه اي مشتمل بر شش استاندارد و از سوي دبيرخانه سازمان بين المللي استاندارد منتشر گرديد.

استانداردهاي سري ايزو مي گويد كه كيفيت محصول فقط از طريق كنترل و بازرسي فني بازرسي صد در صد به صورت پيوسته تأمين نيست بلكه كيفت بايد در فرآيند توليد و آنهم در تمامي بخشهاي يك سازمان (كارخانه يا شركت) از جمله بخشي طراحي، بخش تداركات، بخش توليد، بخش كنترل كيفيت، بخش آموزش و امثالهم خلق و بوجود مي‎آيد و استانداردهاي سري ايزو ۹۰۰۰ در زمينه كيفيت گفتگو مي‎كند ولي نه فقط كيفيت محصول نهايي بلكه كيفتي عملكرد صحيح تمامي بخش هاي يك سازمان كه در مجموعه در كيفيت محصول يا خدمت عرضه شده توسط يك سازمان يا به عبارتي ديگر در كيفيت كل سازمان تجلي مي يابد.

تدوين استانداردهاي ايزو در مورد مديرتي كيفيت و تضمين كيفيت در اواخر دهه هفتاد با بهره گيري از استاندارد انگلستان به شماره ۵۷۵۰ و ساير استانداردهاي كيفيت و صنايع نظامي و هسته اي طراحي شده است.

موسسه استاندارد ملي امريكا (ANSI) نماينده ايالات متحده امريكا است.

تاريخچه ايزو در ايران:

ايزو كمتر از يك دهه مي‎باشد كه در ايران شروع گرديده است. چندي است كه در كشور ما ايران مساله ي مديريت كيفيت داراي اهميت شده است واحدهاي توليدي يا خدماتي مي خواهند فراورده هايي با كيفيت بهتر از قبل ارايه كرده كيفيت آنها را تضمين كنند موج پيشرفتهاي روز افزون دانش و فن آوري و رقابت در كيفيت و تلاش در دستيابي به مديريت و كيفيت فراگير به ايران نيز رسيده است موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در حال حاضر در ۱۲۸ كميته وزير كميته عضو فعال و در هر ۱۰۱ كميته ناظر بوده و مسئولين دبيرخانه كميته هاي فني شوينده ها، كودهاي شيميايي، فرآورده هاي بهداشتي و آرايشي و كميته فرعي واژه شناسي اطلاعات و اسناد را نيز به عهده دارد.

 

مجموعه استانداردهاي ايزو ۹۰۰۰ چه هستند .

مجموعه استانداردهاي ايزو ۹۰۰۰ در سال ۱۹۸۷ بوجود آمدند در سالهاي قبل از بوجود آمدن ايزو ۹۰۰۰ مفاهيم كيفيت كاملاً گيج كننده شده بودند. معني واژه ي سيستم كيفيت به دفعات تغيير مي كردو گاهي از كشوري به كشور د يگر و حتي در داخل يك كشور مشكل آفرين بود. در اين دوران دولتها و صنايع هر روز بيش از پيش اهميت توجه به پيشرفت و بهبود كيفيت را بعنوان عامل موفقيت در رقابت دريافتند . در نتيجه استانداردهاي كيفيت بسياري توسط موسسه ها شركتهاي خصوصي و صنايع بوجود آمدند. اگر چه شباهتهايي

چگونه گواهينامه ايزو بگيريم

نوشته چگونه گواهينامه ايزو بگيريم اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 19 اسفند 1397  01:05 ب.ظ

تحقیق نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران

مقدمه :

رفتار سياسي آمريكا در قبال نهضت ملي شدن نفت ايران ، عنواني ديگر از «مجموعه ي ايران و قدرتهاي بزرگ » با محوريت ايالات متحده آمريكاست .

اين عنوان در واقع گزارشي است مستند از نحوه ي برخورد ديپلماسي دولت آمريكا در فاصله ي سالهاي ۱۳۳۰-۱۳۳۲ شمسي برابر با ۱۹۵۰-۱۹۵۲ ميلادي كه منابع اوليه ي مورد استناد آن اينك به صورت مجموعه اي در اختيار اداره ي آرشيو «مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي » است .

بخش هايي از اين گزارش بيش از گذشته اين فرض را در نظر مي‎آورد كه دولت آمريكا از زمان حكومت ترومن  موضوع براندازي دولت دكتر مصدق را در نظر داشته و حتي طراحي اوليه ي كودتا نيز از همان هنگام صورت پذيرفته بوده است . قوت گرفتن اين فرض در برابر نظري كه معتقد است روي كار آمدن دولت جمهوري خواه سبب گرديد تا نگاه حكومت آمريكا به جريانات ايران طي آن سالها دچار دگرگوني شود طي دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيش از گذشته مورد توجه واقع شده است . هم چنين از بررسي اسناد و مدارك مبادله شده ميان سفارت امريكا در تهران و وزارت امور خارجه ي آمريكا ، كاملاً اين واقعيت نمايان مي‎شود كه دولت در واشنگتن و كارگزاران در تهران ، همگي به ميزان قابل ملاحظه اي از يك ديدگاه مشترك در برابر ايران و مسائل آن برخوردار بودند .

چكيده ي تحقيق :

اين تحقيق براساس نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران مي‎باشد كه در آن عنوان هايي چون اشغال ايران توسط آمريكايي ها ، انگليسي ها و روسي ها ، حضور آمريكايي ها در ايران به قصد اجرا كردن اهدافشان در ايران و به خصوص بدست آوردن نفت ايران ، شكل گيري سياست آمريكا در ايران ، نقش آمريكا در به قدرت رساندن رزم آرا به عنوان نخست وزير در ايران و .. به بحث گذاشته شده است و در آخرنيز مطلبي درباره ي نفت ايران امروزي نوشته شده است كه هم اكنون نفت در كشور ما چگونه مصرف و مبادله مي‎شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

نگاهي گذرا بر سياستهاي آمريكا در ايران

از ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۰

 • ايران و آمريكا ۱۹۴۵-۱۹۴۱

اشغال ايران

موقعيت استراتژيكي ايران و ضرورت حفظ منابع نفتي و ادامة جريان صدور نفت به انگلستان براي ادامة مبارزه با آلمان هيتلري در نبردي سرنوشت ساز ، پس از تهاجم آلمان به شوروي در ژوئيه ۱۹۴۱ (۱۳۲۰) ، ضررورت اشغال ايران را توسط انگليسي ها ايجاب مي كرد . كمك رساني به شوروي براي مقاومت در مقابل تهاجم آلمان و ممانعت از دستيابي آلماني ها به منابع نفتي قفقاز از يك سو ،‌ ولزوم حفظ و حراست از منابع و تاسيسات نفتي و بخصوص پالايشگاه آبادان كه يكي از مهمترين منابع تأمين احتياجات نفتي متفقين در عمليات جنگي عليه آلمان بود ، از سوي ديگر و بي اعتمادي نسبت به ملت و دولت ايران ، و شك و ترديد موجه انگليسي ها نسبت به عمليات چريكي و خرابكاري در تاسيسات نفتي جنوب ايران ، انگليسي ها را مصمم به اشغال ايران كرد .

عمليات اشغال ايران و مسائل پس از آن ، به تنهايي ، از عهدة انگلستان بر نمي آمد . بنابراين ، از شوروي در خواست كرد كه در اشغال ايران و عمليات كمك رساني به آن كشور به انگلستان كمك كند . از آنجا كه اشغال يك كشور بي طرف نه از نظر موازين اخلاقي و حقوق بين الملل و نه از جهت سياسي و نظامي موجه نبود ، انگليسي ها با به راه انداختن تبليغات وسيعي داير بر اينكه ستون پنجم المان در ايران سخت مشغول فعاليت عليه متفقين است و دولت ايران نه تنها از فعاليتهاي آنها ممانعت به عمل نياورده ، بلكه با آنها همكاري مي‎كند ، بهانة لازم را براي تهاجم به ايران و اشغال كشور فراهم كرد .

در بامداد سوم شهريور ۱۳۲۰ نيروهاي انگليسي و روسي از جنوب و شمال ، كشور بي دفاع و بي طرف ايران را مورد تهاجم قرار داد . طي سه روز بعد موفق به اشغال بخشهاي وسيعي از خاك كشور و حتي پايتخت شدند .

اين اقدامات سبب شد پس از دو سال قطع روابط ايران و آمريكا در فاصلة سالهاي ۱۷-۱۳۱۵ و پس از آن ، كه روابط ايران و آمريكا در سطح بسيار نازل سياسي جريان داشت ، براي ديگر بار ايران توجه خود را به آمريكا معطوف داشت . وزير مختار ايران در واشنگتن در چهارم شهريور ۱۳۲۰ و يك روز پس از تهاجم شوروي و انگلستان به ايران ، از معاون وزارت امور خارجة آمريكا در خواست مداخله و ميانجيگري بين ايران و انگلستان و شوروي را كرده و در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام داشت : « مردم آمريكا بايد مطمئن باشند كه قواي آلمان در ايران حضور ندارد و ادعاي فعاليت ستون پنجم آلمان در ايران صحت نداشته و كذب محض است . »[۱]

در اقدامي ديگر ، رضاشاه خواستار مداخله و ميانجيگري روزولت رئيس جمهور آمريكا شد . روزولت كه در انديشه و متوجه هدفها و منابع حياتي متفقين بود ، در پاسخ ديرهنگام خود به رضا شاه اطلاع داد كه كاري از دست او ساخته نيست . در همين حال ، وزارت امور خارجه آمريكا از دولت انگلستان خواست كه با صدور اعلاميه اي مشترك از سوي انگلستان و شوروي ، استقلال و تماميت ارضي ايران تضمين گردد . [۲] در ۲۰ مرداد ۱۳۲۰ وزيرمختار ايران در واشنگتن در گفت و گويي با معاون وزارت امور خارجة آمريكا در امور خاورميانه يادآور شد كه « تحولات فعلي ايران شباهت زيادي با اوضاع ايران در سال ۱۹۰۷ و تقسيم ايران به مناطق نفوذ روس و انگلستان دارد . روسيه و انگلستان در جنگ جهاني اول هم بي طرفي ايران را ناديده گرفتند . » وزير مختار ايران خواهان حمايت و پشتيباني دولت آمريكا از ايران شد.

حضور آمريكايي ها در ايران

پس از اشغال ايران ، انگليسي ها از آمريكا تقاضاي كمك براي افزايش ظرفيت راه آهن براي حل كمك هاي خود به شوروي كردند . در تابستان ۱۹۴۲ روزولت كه از ناتواني انگليسي ها در كمك رساني به شوروي آگاه بود ، به انگلستان پيشنهاد كرد كه مسئوليت حمل مواد و مهمات براي شوروي ‌، به آمريكا واگذارشود و اين پيشنهاد مورد قبول چرچيل قرار گرفت . درمهرماه ۱۳۲۱ ايالات متحده آمريكا با ايجاد« ميسيون نظامي ايران » در جهت اجراي قانون وام و اجاره براي انگلستان ، اقدام به اعزام اولين گروه از نيروهاي نظامي آمريكا به ايران كرد . ميسيون نظامي آمريكا بعداً تحت عنوان « فرماندهي خدمات خليج فارس » و در سال ۱۹۴۳ ( ۱۳۲۲) با نام « فرماندهي خليج فارس » وظيفة عمليات حمل مواد و مهمات به شوروي را عهده دار شد .

حضور بيش از سي هزار نفر ازنيروهاي نظامي آمريكا در ايران بدون كسب رضايت و موافقت قبلي دولت ايران ، موجب اين استنباط دولت ايران شد كه آمريكا نيز قصد پيوستن به پيمان اتحاد سه گانة ۱۹۴۲(۱۳۲۱) ميان ايران و شوروي و انگلستان را دارد و از دولت آمريكا خواست تا رسماً الحاق خود را به پيمان مذكور اعلام دارد . دولت آمريكا به ادلة حقوقي الحاق آن دولت به پيمان سه گانه را نپذيرفت  ودر مقابل اصرار ايران براي تعيين وضعيت نيروهاي آمريكايي پيشنهاد كرد كه قرارداد دو جانبه اي در اين مورد با ايران منعقد سازد . پس از ادامة طرح موضوع و اعلام نظر آمريكا براي قرارداد دوجانبه و پيشنهادهاي متقابل ايران و رد آنها ازسوي آمريكا ، نهايتاً موضوع به فراموشي سپرده شد و هيچ قراردادي در اين زمينه بين ايران و آمريكا منعقد نگرديد .

نيروهاي نظامي آمريكا در ايران همچون بخشي از ارتش بريتانيا در ايران عمل مي كردند . با آنكه نيروهاي آمريكايي صرفاً به خدمات فني و مهندسي اشغال داشتند . اما ماهيت فعاليت آنها حاكي از آن بود كه هدفهاي مهمتر و دورتري را تعقيب مي كنند . علاوه بر حضور نيروهاي نظامي آمريكا در ايران ، ضرورت حضور و وجود كارشناسان مالي واقتصادي آمريكا در ايران هم احساس مي‎شد. اشغال ايران موجب بروز آشفتگي و نابساماني اوضاع اقتصادي و مالي كشور گرديد و

[۱] . نيويورك تايمز ، ۲۶ اوت ۱۹۴۱٫

 

[۲] . يادداشت سفارت آمريكا در لندن به وزارت امور خارجه انگلستان E6002/3444/34-F.0.371/27233

فهرست :

ايران و آمريكا ۱۹۴۵-۱۹۴۱

اشغال ايران

حضور آمريكايي ها در ايران

شكل گيري سياست آمريكا در ايران

آمريكا و نفت ايران

ايران و آمريكا ۱۹۵۰ -۱۹۴۵ (۱۳۲۹ -۱۳۲۴ش)

تخلية ايران از نيروهاي اشغالگر

نشست شمال – دكترين ترومن

سياست جديد آمريكا در ايران

نقش آمريكا در به قدرت رساندن رزم آرا

قتل رزم آرا و نقش آمريكا

دولت مستعجل و محلل علا

مخالفت آمريكا با عمليات نظامي انگلستان در ايران

ميانجيگري آمريكا براي حل مسئله نفت

هيئت جكسن

مأموريت هريمن و طرح استوكس

تلاش آمريكا بر اي بركناري مصدق

آمريكا و دولت مصدق : دوره دوم زمامداري مصدق

حكومت آيزنهاور و دولت مصدق

كودتا : رويارويي دولت آمريكا با مصدق

 

تحقیق نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران

نوشته تحقیق نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

مقاله ديدگاه ناصرخسرو درباره دنيا و بازتاب آن در اشعار وي

پيشگفتار

فرهنگ ديرپاي و پرماية ايران يكي از غني ترين و وسيع ترين فرهنگ هاي جهان به شمار مي‎آيد و در قلمرو اين فرهنگ با شكوه ادبيات فارسي دري پايگاهي والا دارد  وخراسان مهد زبان فارسي دري است . گزافه نيست اگر ادعا كنيم نهال زبان فارسي دري ( نظم و نثر ) در خراسان بزرگ ريشه گرفته است و سپس به ساير نقاط كشور گسترده شده است .

درميان بزرگان ادب پارسي ، ناصرخسرو كه ازمفاخر علمي و ادبي ايران در قرن پنجم هجري است جاي خاصي دارد كه آدمي را وامي دارد دربارة شخصيت و آثار و افكار و عقايدش به تحقيق و تفحص بپردازد .

ناصرخسرو كه در جواني به كسب فضايل ظاهري و جمع زخارف دنيا وي سرگرم بودو در پي جاه و مقام مي گشت پس از گذشتن از مرحله چهل سالگي به طلب حق وحقيقت روي آورد و با خلوص نيت كوشيد تا خود را به مرحلة كمال انساني برساند .

آثار ناصرخسرو به دليل روي آوردن وي به طريقه فاطمي گذشته از مسائل ادبي  وذوقي از حنبه هاي فلسفي نيز برخورداراست .

زندگي شگفت انگيز وي نمايندة ثبات عقيده و استواري افكار مذهبي وي دارد . « او همواره تأكيد مي‎كند كه از گذشت روزگار تنگدل و از رحمت يزدان نوميد نبايست بود و همواره اميدوار و در صدد است جهاني بهتر بسازد ، آرزويي كه بشريت را دلگرم مي‎دارد . »(۱)

يكي از مسائل و نكاتي كه ناصرخسرو درآثارش بخصوص ديوانش به آن خيلي توجه دارد دنيا  ومظاهر مادي آن است . او همواره در پي اين است كه انسان را پند ونصيحت دهد تا از اين جهان خود را در امان نگاه دارد .

تعداد ابياتي كه در اين مورد گفته است بسيارمي باشد و لذا توجه آدمي را به خود جلب مي‎كند . بنابراين بر آن شدم در اين مقال ، به تحقيق دربارة اينگونه ابيات ناصرخسرو بپردازم . اميد كه در اين راه توفيق الهي ياري گرم باشد .

ديدگاه ناصرخسرو دربارة دنيا و بازتاب آن در اشعارش

ناصرخسرو معتقد است كه فضيلت انسان دراين است كه برناپايداري و فاني بودن مظاهر مادي توجه داشته باشد و آنهايي كه اسيردنيا و متعلقات دنيوي هستند را خوار وذليل مي شمارد . وي در مقابل فريبكاري دنيا و مظاهر آن كسب علم و خرد و حكمت را ضروري مي داند و آن را راز موفقيت و معارف حقيقي معرفي مي‎كند . اما تنها به خرد ودانش بسنده نمي نمايند و عنصر دين و شئونات و افكار مذهبي را نيز بسيار مؤثر مي‎داند وبه آن تأكيد فراوان مي‎كند . او در ديوان خود بارها و بارها دنيا را مورد ملامت و سرزنش قرار مي‎دهد و هنرو شعر خود را وسيله اي براي بيان افكار وعقايد خويش و ارشاد و هدايت مردم قرار مي‎دهد .

اوشاعري صاحب سبك و انديشه است و مضاميني گوناگون را در اشعار خود جاي داده ولي همواره بر اعتقاداتش پا بر جا مي ماند و عقيده دارد شعر بايد باعث تحول فكري و روحي و هدايت نسل بشري گردد . با مداحي و مديحه سرايي مخالفت مي‎كند و خود همواره از اسارت در مظاهر مادي بركنار مي دارد و در قالب پند و اندرز سخنان حكيمانة خود را ابراز مي دارد .

زبان ناصرخسرو ، زبان اعتراض و خرده گيري و بيان مفاسد و مضار و فريبكاري جهان است . با تشبيهات مكرر و مختلف دنيا را دغلكارو بي وفا معرفي مي‎كند.

زبان انتقاد ناصرخسرو بسيار با صراحت و تند است چون او خود را اسيرمال دنيا ودلفريبي هاي جهان نمي بيند ، ديگران را نيز هدايت مي نمايد . او مداحي نمي كند حتي يك مدح هم در ديوان او جاي ندارد  وجز در منقبت پيامبرو خاندان اطهر او مدح و نعتي ديگر به چشم نمي خورد . هر چند كه بخاطر اعتقادات مذهبي كه دارد خاندان فاطمي را بسيار ستوده كه در جاي خود به آن اشاره مي‎شود  .

افسانه هايي كه در مورد بعضي از شعرا نقل مي‎شود نشان مي‎دهد كه يك رؤيت يا يك سخن مسير زندگي و فكر آنان را تغيير داده است ازجمله سنائي ، عطار و مولوي .(۲)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

پشگفتار ……………………………….

ديدگاه ناصرخسرو دربارة دنيا وبازتاب آن در اشعارش

تجلي افكار و اعتقادات ناصرخسرو بر اشعارش ….

مترادف بودن دهرو جهان در اشعار ناصرخسرو …..

نمونه هايي از اشعار ناصرخسرو دربارة جهان ….

اعتقادات مذهبي………………………….

تعبير به دريا و آب ژرف ………………….

فناپذيري و در گذر بودن جهان ……………..

مكرو فريبكاري جهان ……………………..

صبرو تأمل درمقابل جهان ………………….

نسبت ناداني به جهان دادن ………………..

افزوده شدن حرص و طمع دنيا دوست …………..

شكايت از بي وفايي دنيا ………………….

تعبير به ننگ و عار ……………………..

ساير تشبيهات …………………………..

نتيجه گيري …………………………….

ضمائم …………………………………

فهرست منابع و مآخذ ……………………..

 

مقاله ديدگاه ناصرخسرو درباره دنيا و بازتاب آن در اشعار وي

نوشته مقاله ديدگاه ناصرخسرو درباره دنيا و بازتاب آن در اشعار وي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 18 اسفند 1397  01:05 ب.ظ

تحقیق در مورد شعر حافظ

مقدمه :

از صورت شعر حافظ سخن ها مي‎توان گفت و بسيار گفته اند. اما همين كه به معني رو مي كني آن شيرين كار به طنازي مي گريزد و از گوشه اي ديگر چشم و ابرو مي نمايد.

گويي در تثبت گوش تو زمزمه مي‎كند و تا بر مي گردي آوازش از عرش مي‎آيد. زبانش آنچنان ساده و آشناست كه انگار ترانه اش را از عهد گهواره شنيده اي و آنچنان با رمز و معما مي گويد كه پنداري پيامي ست كه از كهكشان هاي دور مي رسد.

اين آشنايي رويي و گريز رنگي به دو واسطه است: صورت و معني شعر او. و اين هر دو، به گونه اي اعجاب انگيز همدست و همداستان اند. لفظ چون رنگين كاني ست كه به هر نظر از رنگي به رنگي مي غلتد. و مضمون همچون امواج ناقوسي ست كه در بازگشت از هر زاويه طنيني ديگر دارد.

ابهامي كه صفت شاخص شعر حافظ است، تراويده از بريخانة پر نقش هزار آينة ضمير اوست كه بر طيف اسرار آميز زبانش عكس مي اندازد. يگانگي تفكيك ناپذير صورت و معني چون جان و تن زنده.

اين ماييم كه مي خواهيم او را زميني با آسماني ببينيم. شعر او چون دور دست افق بوسه گاه آسمان و زمين است. آسماني ست زيرا آنچه از خوبي و پاكي و عدل و امن مي جويد درين تيره خاكدان نمي يابد. و زميني ست، زيرا آنچه از ناز و نوش و نوا مي‌خواهد در همين ساية بيد و لب كشت فراهم است. پس اشاره اش به دورگاه آسمان است و چشم و دلش در زمين مي گردد. (۱)

حافظ

خواجه شمس الدين محمد شيرازي در حدود سال ۷۲۶ در اواخر حكومت ايلخانان و ويرانگري مغول در شيراز زاده شد مادرش كازروني بود و پدرش از كوهپايه هاي اصفهان بود كه به شيراز مهاجرت كرده بود. حافظ از كودكي به علوم زمانش آشنا شد و با حافظه نيرومندي كه داشت قرآن را از بر كرد و با صداي دلكشي كه داشت آن را مي خواند و بزرگترين حافظ زمان شده استاد بزرگ او ميرشريف الدين گرگاني بود. (جرجاني) و نوشته اند كه شب هاي بسياري را در كنار بقعه (آرامگاه) بابا كوهي شيرازي به صبح رسانيد تا سرانجام در سحرگاهي بلند شد و به وي اجازه ورود به آستان وصال معشوق بخشيده شد.

روزگار جواني حافظ مصادف با حكومت شاه شيخ ابواسحاق اينجو در شيراز بود كه با حافظ ميانه خوش داشت و مروي به نسبت ملايم و دادگستر و شعر دوست بود ولي به دست امير مبارزالدين كشته شد و امير مبارزالدين كه در ديوان حافظ محتسب لقب يافته است بر جاي وي به حكومت شيراز نشست و او هم به دست پسرش شاه شجاع كشته شد و بطور كلي در روزگار حافظ شيراز همچنان در تلاطم و معرض قتل و غارت بوده است كه انعكاس اين دوره ناآرام را در شعر حافظ مي بينيم. (۲)

از اين سموم كه برطرف بوستان بگذشت عجب كه بوي گل ماند و رنگ نسترني

حافظ نزديك به ۵۰۰ غزل سروده است كه بعد از مرگش بوسيلة دوست و همكلاسي او خواجه شمس الدين محمد گل اندام جمع آوري شده است حافظ از پيشروان سبك عراقي است و غزل عاشقانه و عارفانه در كلام وي به منتهاي زيبائي و كمال رسيده است بيشترين مضامين خود را حافظ از شاعران پيش از خود گرفته و بيشتر تحت تأثير رودكي ، فردوسي ، فرخي سيستاني، خيام، نظامي گنجوي، سعدي خواجوي كرماني و مولوي بلخي بوده است و هر مضموني را كه از آنها گرفته به نيكي پرداخته و به زيبائي آراسته است.

شمس الدين محمد نوجوان، دوران دانش اندوزي را در شيراز گذرانيد چنان كه در بقيه‌ي عمر شصت و چند ساله ي خويش هم بر خلاف شاعر بلندآوازه و هم شهري خود سعدي شيراز علاقه ي چنداني به سفر نشان نداد و جز يك سفر كوتاه به يزد و سفري بي سرانجام به جزيره ي هرمز باقي زندگي را در زادگاهش به سر آورد تا اين كه در سال ۷۹۲ هـ . رخت به سراي باقي كشيد و در حافظيه شيراز به خاك سپرده شده است. خواجه شمس الدين محمد معروف به حافظ شيرازي يكي از شاعران بزرگ قرن هشتم
هـ . ق است. وي فقط ديوان اشعار دارد كه شامل ۵۰۰ غزل است و يكي از بزرگترين غزل سرايان ايران مي‎باشد، و چون حافظ قرآن بود حافظ نام گرفت و بعدها به خاطر فالي كه مردم با ديوان او مي گرفتند به لسان الغيب معروف شد.

گشاد كار مشتاقان در آن ابروي دلبند است. خدا را يك نفس بنشين گره، بگشا زپيشاني اين يكي از ابيات درخشان حافظ است كه در كمال خوش آهنگي و آراستگي لفظي و معنوي است. (۳)

عصر تولد حافظ :

در عصري كه هنوز وحشي گريهاي مغولي توسط ايلخانيان در سراسر ايران ديده مي شد. چون عارف نامي و بزرگ ركن الدين علاء الدين سمناني بر اثر دوري گزيدن از دستگاه ارغون شاه از رفتن به بغداد نزد پير و مرادش منع شد.

خواجه رشيد الدين وزير ابوسعيد در سال ۷۱۸ به قتل مي رسد. در سال ۷۱۹ كه جمعي از امرا با ابوسعيد مخالفت نمود به حكم ابوسعيد ابتدا سر «شيخ علي» پسر ايرنچين را از بدل جدا كردند و بر سر نيزه گذاشته به اردوي ايرنچين نشان دادند. (۴)

عصر طفوليت حافظ

عصر طفوليت خواجه زمان قدرت اميرچوپان و پسرانش و عاشقي ابوسعيد بهادرخان است. (۵)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱

حافظ …………………………………………………………………………………………………….. ۲

عصر تولد حافظ ……………………………………………………………………………………… ۴

عصرطفوليت حافظ ………………………………………………………………………………….. ۴

عصر جواني حافظ ………………………………………………………………………………….. ۵

از جواني تا پيري …………………………………………………………………………………….. ۵

نياكان حافظ …………………………………………………………………………………………… ۵

خانواده حافظ …………………………………………………………………………………………. ۵

زادگاه حافظ …………………………………………………………………………………………… ۶

محل تولد حافظ ………………………………………………………………………………………. ۶

تاريخ تولد حافظ ……………………………………………………………………………………… ۶

دوران كودكي حافظ ………………………………………………………………………………… ۷

مشكلات نوجواني وجواني حافظ ……………………………………………………………….. ۷

ازدواج حافظ ………………………………………………………………………………………….. ۸

فرزندان حافظ ………………………………………………………………………………………… ۸

عشق انساني حافظ…………………………………………………………………………………… ۹

در مورد شاخ نبات ………………………………………………………………………………….. ۹

حافظ از مدرسه تا درسگاه ………………………………………………………………………. ۱۰

فراگيري دانش حافظ ……………………………………………………………………………….. ۱۱

حفظ قرآن حافظ …………………………………………………………………………………….. ۱۱

دانش ادبيات حافظ ………………………………………………………………………………….. ۱۲

دانش نجوم حافظ ……………………………………………………………………………………. ۱۲

دانش موسيقي حافظ ……………………………………………………………………………….. ۱۲

هنر خط حافظ ………………………………………………………………………………………… ۱۲

هنر بذله گوئي حافظ ……………………………………………………………………………….. ۱۲

هنر تضمين حافظ ……………………………………………………………………………………. ۱۳

وضع عمومي شهر در عصر حافظ ……………………………………………………………. ۱۳

در شعر عصرحافظ ………………………………………………………………………………… ۱۴

راز موفقيت حافظ ……………………………………………………………………………………. ۱۵

خواجوي كرماني در زمان حافظ ………………………………………………………………. ۱۵

آثار حافظ ………………………………………………………………………………………………. ۱۷

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. ۱۸

تحقیق در مورد شعر حافظ

نوشته تحقیق در مورد شعر حافظ اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 18 اسفند 1397  01:05 ب.ظ

تحقیق آگاهي و موانع آگاهي برتر

براي شناسايي موانع آ‎گاهي بايد اول خود آگاهي را تا حدودي شناسايي كنيم و براي اين منظور سؤالي به اين مضمون مطرح مي‎شود ، كه آگاهي چيست ؟ چه فرقي با دانش دارد ؟ و … كلاً دونوع سؤال اساسي وجود دارد . يكي از نوع بودشي و نوعي ديگر دانشي است . براي سؤالات دانشي مي‎توان جوابي با كلمات و واژه ها و منطقي كه قابل انتقال باشد، پيدا كرد ، اما براي سؤالات بودشي تنها مي‎توان جوابي نزديك به كيفيت جواب سؤال پيدا كرد كه به راحتي قابل انتقال نيست و اصلاً جواب واقعي نيست بلكه تنها فلش و راهنمايي است در درون خود فرد كه جواب را كه يك كيفيت است در درون خود تجربه كند . در مكتب TM مثال جالبي از اين مورد وجود دارد كه مثلاً شما چگونه مي توانيد توت فرنگي و يا مزه آنرا براي كسي كه توت فرنگي را نخورده توضيح دهيد و يا داستان فيل و شمع در مثنوي معنوي مولوي كه مي گويد: فيلي از هندوستان در شهري كه مردمش تا به حال فيل نديده بودند آوردند و آنرا در يك خانه تاريك گذاشتند و به هر كسي گفتند : برويد و بگوييد آن چيست . يكي رفت و خرطوم فيل را لمس كرد و گفت يك مار بزرگ و ديگري گوشهاي فيل را لمس كرد و گفت : بادبزنهايي بزرگ و …كه اگر يكي از آنها شمعي در دست داشت مي توانست واقعيت فيل را ببيند و يا گفته معروفي كه، دائوئي  كه به نوشته در آيد دائو نيست . سؤالات مربوط به آگاهي هم از نوع بودشي است و تنها مي‎توان با دانش ، فلشي براي راهنمايي حقيقت جو درست كرد تا او خود آنرا در درون خود تجربه كند . آگاهي را تعريفهاي مختلفي كرده اند كه از جمله آنها مي‎توان به هوشياري يا حساس بودن معنا كرد ، نه تفكر و نه دانش صرفاً هوشياري و زنده بودن ، رابطه هر چيزي با مبدأ اصلي آن ، كيفيتي از هوشياري برتر ، تجربه اي از بسط و گسترش ، ماهيتي از بودن و …. ولي در كل آگاهي، نه دانش است و نه احساسي خام بلكه به وسيله اين ابزار به كيفيتي از هوشياري و بودش مي رسيم كه به آن مرتبه اي خاص از آگاهي مي گويند . حال مي رسيم به تعريف آگاهي برتر . آگاهي برتر مفهومي است نسبي ، مثلاً ممكن است سطحي از بودش كه براي فردي آگاهي برتر ناميده مي‎شود سطحي باشد كه اكنون فرد ديگري در آن باشد ويا از آن گذشته باشد  . اما در تعريفي كلي مي‎توان گفت : آگاهي برتر سطح و كيفيتي از بودش[۱] است كه بالاتر و برتر از بودش كنوني فرد مي‎باشد كه در معنايي كاربردي تر، لطيف تر ، پرنورتر ، رهاتر و بسط يافته تر از آگاهي فعلي است . براي آگاهي از بودشي نو موانعي در فرد وجود دارد كه قسمتي از آنها خودآگاه وقسمتي ديگر از آنها ناخودآگاه هستند كه در عملكرد فردخود را نمايش مي دهند . براي شناخت اين موانع و برطرف كردن آنها مي بايست فرد مشاهده گري درگير با موضوع باشد يعني در حين اينكه درگير موضوع باشد بتواند خود و موضوع را بدون قضاوت و تجزيه تحليل نظاره و مشاهده كند . بايد توجه داشته باشيد كه الكترون با توجه به نور كه به آن تابيده مي‎شود جاي خود را تغيير مي‎دهد . « مشاهده و مشاهده گر ». مثلاً در يك مشاجره سه نوع برخورد مي‎شود اولي كه خود را كاملاً درگير مشاجره مي كنند و از خود غافل مي‎شوند و درگير احساسات ، عقايد و تجزيه تحليل هاي قضاوت گونه خود مي‎شوند ، نوع ديگر خود را درگير موضوع نمي كند و سعي مي‎كند خود را وارد آن نكند و در خود فرو مي رود و از موضوع غافل مي‎شود و نوع سومي هم وجود دارد كه فرد بالاترين درگيري را با موضوع پيدا مي‎كند ولي در عين حال خود و موضوع را مشاهده كرده و درسهايي براي بودشي نو از آن مي‎گيرد .۱ حال به بررسي بعضي از اين موانع مي‎پردازيم البته موانع بسيار ديگري وجود دارند كه شناسايي و برطرف كردن آنها برعهده خود حقيقت جو مي‎باشد و اينها تنها مي‎توانند راهنمايي براي يافتن بقيه آن باشد. حال به بررسي برخي از آنها مي‎پردازيم .

عدم كنترل بر احساسات و افكار :

گوئي انسان ماهيت خود را از دست داده وفراموش كرده است كه احساسات و افكار ابزاري هستند براي زندگي بهتر چون يا احساسات از هم گسيخته راهبري او را در زندگي بر عهده دارد و يا افكاري محدود و بسته اورا محدود مي كند . انسان حتي نمي تواند از بروز احساسات منفي خود در خود جلوگيري كند  و يا با منطقي ناقص ،خود را بر حق مي داند تا ديگران را كشتار كند و حق ديگري را پايمال كند .

 

پيش چشمت داشتي شيشه كبود

زان سبب دنيا كبودت مي نمود

 

تمرين ۱: الف : زندگي خود را مشاهده كنيد و ببينيد در كجاها درگير خوشايندها و ناخوشايندهاي بوده ايد از خود بپرسيد براي چه ؟ چرا ؟ آيا اين طرز نگرش صدمه اي به من در آن رابطه نزده است ؟

تمرين ب : علامتي براي خود مثلاً يك علامت ضربدر بر دستتان بزنيد و هر بار كه در حال تجزيه و تحليل و قضاوت بوديد و يا از چيزي خوشتان آمد و يا بدتان آمد ،درحالي كه با موضوع درگير مي شويد ، خودتان ، احساستان و افكارتان را نظاره كنيد بدون هيچ قضاوتي ومقايسه اي فقط و فقط مشاهده كنيد بدون هيچ پيشداوري و بعد آنها را در دفتري يادداشت كنيد و فكر كنيد آيا مي‎شد احساس يا فكر ديگري مي كردم كه مرا در برخورد  و كيفيت برتر ياري كند . حداقل ۵ مورد از آن افكار را بنويسيد و فكر كنيد چرا اينگونه برخورد نكرديد .

۲- ترس ومقاومت در برابر تغيير :

ممكن است اين انديشه را شنيده باشيد كه « ترك عادت موجب مرض » اين يك واقعيت وجودي در بشر و براي ذهن است .

ذهن كه خود توده اي از انرژي وقتي به چيزهايي عادت مي‎كند شيارهايي از انرژي در درون خود درست مي‎كند ، كه حركت بر روي اين شيارها يا انجام عادتها موجب لذت و تغيير آنها موجب

[۱] . نحوه كيفيت بودن فرد و عملكردش

۱ .آن خط سوم منم شمس تبريزي

تحقیق آگاهي و موانع آگاهي برتر

نوشته تحقیق آگاهي و موانع آگاهي برتر اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
جمعه 17 اسفند 1397  01:05 ب.ظ

تحقیق اكو (ECO) و تحولات آن

بخش اول- كليات

فصل اول- فلسفه پيدايش و تاريخچه

اكو سازماني بين المللي با ويژگي اقتصادي است كه مقر آن در ايران قرار دارد و به بيان واضح تر ايران از مهمترين اعضاء و مؤسسين آن است.

ملاحظه خواهيد كرد كه با نگاهي به نام، اساسنامه و ظرفيت كشورهاي عضو چه از لحاظ جمعيتي و چه از لحاظ منابع طبيعي و وسعت، اكو بسترهاي فراواني در جهت تنظيم روابط منطقه اي و توسعه اقتصادي كشورهاي عضو دارد كه اگر چه از آنها استفاده نمي شود يا حداقل كمتر استفاده مي شود مي تواند اين سازمان را به يكي از كانونهاي قدرت منطقه اي چه از لحاظ اقتصادي و چه از منظر سياسي تبديل نمايد.

پس از جنگ دوم جهاني كشورها عمدتاً در تب و تاب ايجاد همكاري هاي منطقه اي و احراز يك امنيت فكري و رواني از اين طريق براي خود بودند و به همين هدف سازمانهاي منطقه اي گوناگوني تأسيس كردند.

بدون شك ايران كه يكي از كشورهاي زخم خورده از اين جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثني نبود و از آنجائي كه بسترهاي بسيار زيادي براي رشد اقتصادي ايران معطل و بلااستفاده مانده بود نياز به يك سازمان اينچنيني كه از يك طرف امنيت خاطر فوق و از طرف ديگر بارور نمودن استعدادهاي بالقوه كشور از طريق همكاري با كشورهاي قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور كار خود قرار داد و بدين ترتيب با همكاري و همياري دو كشور مسلمان همسايه يكي از غرب و ديگري از شرق و با تكيه بر نظريه همگرايي – اكو يك ديدگاه منطقه اي – اقدام به تأسيس RCD- در حقيقت بستر تشكيل سازمان اكو نمود.

مبحث اول- نظريه همگرائي

صاحبنظران مختلف ارنست هاس[۱] ، آميتا اتزيوني[۲] ، كارل دويچ[۳] ، يوهان كالتونگ[۴] ، به مانند تعاريف علوم اجتماعي قادر به ارائه تعريف واحد و يكساني در خصوص همگرايي نبوده و هركدام بر اساس نگرش خود اين مسأله را تشريح و تبيين مي نمايد. هاس معتقد است «همگرايي فرآيندي است كه به وسيله آن رهبران سياسي چند كشور مختلف متقاعد و علاقه مند مي شوند كه وفاداريها و انتظارات و فعاليتهاي سياسي شان را به سمت مركز جديدي كه نهادهايش داراي اختيارات قانوني يا متقاضي اختيارات قانوني وراي اختيارات كشور- ملتها مي باشد سوق دهند[۵] ». اتزيوني همگرايي را يك وضعيت مي داند «وحدت سياسي فرايندي است كه به موجب آن همگرايي به عنوان يك وضعيت و افزايش قدرت و وحدت ميان واحدهاي تشكيل دهنده يك سيستم به وجود مي آيد».[۶] كارل دويچ مي گويد «همگرايي يك موضوع هميشگي و حق است نه يك موضوع مربوط به زمان خاص و شرايطي است كه در آن مردم در اختلافاتشان بجاي جنگ، صلح را انتخاب مي كنند».[۷] كالتونگ همگرايي را فرآيندي مي داند كه : «به موجب آن دو يا چند بازيگر يك بازيگر جديد را به وجود مي آورند و وقتي اين فرآيند تكميل شد مي توان گفت كه اين بازيگران همگرا شده اند».[۸]

هيچيك از تعاريف ياد شده اگر چه هر كدام زيبايي هاي خود را داراست تعريف جامعي از همگرايي آنچنان كه مد نظر ماست بدست نمي دهد چرا كه با اين وجود كه همگرايي از جنبه هايي يك فرآيند اجتماعي است كه مي تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلي و بين المللي باشد همچنان خود يك وضعيت است كه محصول فرآيندهاي ديگري مي باشد. بنابراين مي توان اينگونه بيان نمود كه همگرايي حلقه اي از يك زنجير طولاني است كه مي تواند اهداف گوناگون را به واقعيتهاي موجود پيوند بزند كه اكو نيز به نوعي محصول همان همگرايي است.

مبحث دوم : عوامل مؤثر در پيدايش اكو

علاوه بر مسائلي كه پيشتر به عنوا زمينه و بستر شكل گيري اكو به آن اشاره شد عوامل ديگري نيز در فرم گيري و در حقيقت كيفيت سازماندهي اكو دخالت داشت.

 

 • عامل جغرافيايي و موقعيت ژئو پلتيكي[۹]

بدون ترديد يكي از عمده ترين عوامل شكل گيري سازماني با اين ويژگي ها و اعضاء ، جغرافيا و موقعيت خاص ژئوپلتيكي منطقه است. اكو كه يكي از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است كه خاورميانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دليل موقعيت حياتي اين منطقه و وجود شاهراهها و مركزيت اقتصادي آن، منطقه تحت پوشش اكو و به تبع خود سازمان را واجد موقعيتهاي خاص ترجيحي براي ساير كشورهاي دنيا بخصوص كشورهاي پيشرفته مي نمايد.

۲) ضرورتهاي سياسي و امنيتي[۱۰]:

از يك منظر ديگر كشورهاي عضو اكو عموماً جزء كشورهاي نه چندان قدرتمند در تنظيم معادلات سياسي دنياي امروز مي باشند و از نظر نظامي و امنيتي نيز اين كشورها به خصوص جمهوريهاي تازه استقلال يافته كه البته از امكانات نظامي خوبي هم برخوردارند چندان در نقطه اطمينان گام برنمي دارند. بنابراين براي

[۱]  Ernest Hass

[۲]  Amita Etzioni

[۳]  Karel w. Devtsch

[۴]  Johan Galtung

[۵]  نظريه همگرايي در روابط بين الملل- علي اصغر كاظمي- صفحه ۳۷٫

[۶] همان منبع، صفحه ۳۸٫

[۷] نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل، جيمز دوثرتي، رابرت فالتزگراف، ترجمه عليرضا طيب، وحيد بزرگي، صفحه ۶۷۰٫

[۸] بررسي وضعيت همكاري هاي اقتصادي منطقه اي در خليج فارس با توجه به نظرية همگرايي جواد حيدري، پايان نامه درجه كارشناسي، دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه، صفحه ۱۸٫

[۹] اكو يك ديدگاه منطقه اي، كامبيز شيخ حسيني، دفتر مطالعات سياسي و بين الملل وزارت خارجه.

[۱۰] همان، صفحه ۱۱۳٫

تحقیق اكو (ECO) و تحولات آن

نوشته تحقیق اكو (ECO) و تحولات آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
جمعه 17 اسفند 1397  01:05 ب.ظ

تحقیق بلوغ و هويت

يابي«بلوغ و هويت يابي»

«نوجوانان را مي‎توان به مرغان دور پروازي تشبيه كرد كه وجودشان پيدايش سرزمين هاي ناپيدايي را در افق به دريانورد نويد مي‎دهد.

ما كه درياهاي ژرف را به پيش مي رانيم و نمي دانيم كي و كجا به خشكي مي رسيم، بايد اين نويد را گرامي داريم و پيام ها و اشارات نوجوان را تفسير و درك كنيم.»

 

فهرست :

خصوصيات عمومي دوران بلوغ…………………

خواهش هاي فطري و خواهش هاي اكتسابي در دوره جواني

فراهم كردن غرايز در اين دوره (تكاليف نوجوان).

چگونگي رشد شخصيت در اين دوره……………..

اظهار وجود و اثبات شخصيت…………………

چگونگي دستيابي به استقلال…………………

انتخاب دوست…………………………….

چگونگي رشد و تكامل جسماني از تولد تا پايان دوره جواني

عكس العمل هاي رواني دختران نسبت به تغييرات بدني

رابطه ي بلوغ جسمي با بلوغ رواني…………..

خود دوستي و دگردوستي در اين دوره …………

بلوغ…………………………………..

مقدمه

هدف از تهيه ي اين تحقيق شناسايي بلوغ و هويت يابي است . اين كه نوجواني چه دوره اي است؟ ‌خصوصيات شخصيتي، جسماني، روحي و رواني نوجوان در اين دوره چگونه است؟ او بايد چگونه در برابر تغييرات حاصل از اين دوره عكس العمل نشان دهد؟ …

در اين دوره نوجوان در يك تبديل شخصيتي قرار دارد افكار و حالات وي به سوي بلوغ و در مسير كامل تر شدن حركت كند. در اين تحقيق از مواردي چون خصوصيات عمومي دروان بلوغ، خواهش هاي فطري و اكتسابي ، رام كردن غرايز، تفريحات سالم، تفريحات زيان بخش، رشد و اظهار وجود، استقلال و دوست يابي نوجوانان، بلوغ جنسي كه خود يكي از عامل هاي تشويش و نگراني در دختران و پسران است و انحرافات جنسي سخن به ميان آمده است.

خصوصيات عمومي دوران بلوغ

 • برقرار كردن مناسبات كاملتر با همسالان خود
 • كامل كردن نقش اجتماعي خود به عنوان يك مرد يا يك زن
 • قبول كردن وضع جسماني خود و استفاده از آن به طور مؤثر
 • به دست آوردن استقلال عاطفي و از ميان بردن وابستگيهاي عاطفي با والدين و ساير افراد بالغ «فطام رواني»
 • اطمينان حاصل كردن درمورد استقلال اقتصادي.
 • انتخاب شغل و آماده كردن خود جهت احراز آن.
 • آماده نمودن خود جهت انتخاب همسر و تشكيل خانواده.
 • پرورش دادن مهارتهاي هوشي و مفاهيم لازم جهت شركت دادن در زندگي اجتماعي.
 • كامل كردن رفتار اجتماعي و قبول كردن مسئوليت هاي مربوط بدان.
 • آشنا شدن با يك دسته از ارزشهاي اخلاقي و تحصيل يك فلسفه حياتي ارضاء كننده[۱].

از ديگر خصوصيات عمومي دوران بلوغ عبارتند از :

دارا بودن مشكلاتي چون عصبانيت ، ناآرامي، علاقه به تنهايي، رغبت نشان دادن نسبت به امر و نهي كردن، بهانه گيري، ناراضي بودن از وضع زندگي، جرو بحث كردن با اعضاي كوچكتر خانواده، لجباز بودن، نداشتن توانايي براي بازگويي وضعيت روحي و علاقه هاي خود و مسائل خانه و خانوادگي، وضع موقعيت اجتماعي، ديني و اخلاقي، مسائل مربوط به تحصيل و غيره.[۲]

 

[۱] «روانشناسي نوجواني»- ترجمه رضا شاپوريان صفحه ۱۶

[۲] بلوغ و تولد ي ديگر – محمد محمدي

تحقیق بلوغ و هويت يابي

نوشته تحقیق بلوغ و هويت يابي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق شناسائي بيماري آنفلوانزاي مرغي – درمان – كنترل – پيشگيري

مقدمه :

بيماري آنفلوانزاي طيور يكي از بيماريهاي واگيردار تنفسي ويروسي طيور است كه داراي قدرت انتشار سريعي مي باشد و خسارات اقتصادي سنگيني را به بسياري از كشورها وارد نموده.

نام آنفلوانزا در حقيقت از تلاش اوليه اي كه براي تعريف اين ويروس صورت گرفته مشتق شده. چون در قرن چهاردهم ميلادي در شهر فلورنس ايتاليا در يك گردهمايي تاثير ستارگان بر بيماري مورد بحث و بررسي قرار گرفت و معناي كلمة Influence به تاثير برتر مي باشد. اين بيماري به همين نام اسم گذاري شد كه در قرن حاضر هم به تلفظ ايتاليايي به آن آنفلوانزا مي گويند.

اين ويروس از خانوادة اورتوميكسو ويريده و واجد ۳ تيپ A- B- C مي باشد كه تيپ B,C فقط در انسان بيماري زا و تيپ A اين ويروس در انسان، خوك و اسب و بسياري از گونه هاي پرندگان بسيار الزامي مي باشد. از آنجايي كه مادة ژنتيكي (RAN) اين ويروس داراي ۸ قطعه جداگانه مي باشد لذا خيلي سريع خاصيت پادگني خود را تغيير مي دهد و موجب مي شود جوجه يا گله اي كه به تازگي از بيماري آنفلوانزا بهبود يافته مجدداً به نوع جديدي از ويروس آنفلوانزا مبتلا گردد. دو نوع پروتئين H و N روي سطح اين ويروس وجود دارد. پروتئين H داراي ۱۵ تحت سروتيپ مختلف و پروتئين N داراي ۹ تحت سروتيپ متفاوت مي باشد. پروتئين H در خاصيت پادگني و قدرت بيماريزايي ويروس آنفلوانزا نقش اصلي را ايفا مي كند.

 

بخش اول

تاريخچه و گزارشات بيماري

تاريخچه بيماري در طيور از سال ۱۸۷۸ در ايتاليا توسط پرونسيتو بعنوان يك بيماري جديد و شديد شرح داده شد و سپس در سال ۱۹۰۱ توسط Centanni و Savunozzi ويروس پالايش شده ايجاد بيماري كرد. سابقاً تصور مي شد كه تحت گروه H5 و H7 از سويه هاي بسيار حاد و شديد مي باشند، كه اين فرضيه زياد مورد قبول نمي باشد. براي مثال در سال ۱۹۷۱ يك ويروس غير حاد از بوقلمونها در ايالت ارگون بدست آمد كه تحت گروه H7 بود.

از آن زمان به بعد، ويروسها ديگري، با تحت گروه H5 و H7 از پرندگان اهلي و وحشي از نقاط مختلف دنيا جدا شدند و تعدادي از آنها براي گونه هائي از پرندگان غيرحاد مي باشند، قابل ذكر است كه در تاريخچه بيماري آنفلوانزا دقت شود اكثر موارد بيماريزاي حاد و شديد از نوع H5 و H7 بوده است (۱۰).

درسال ۱۹۵۵ مشخص گرديد كه طاعون مرغي اصولاً توسط تيپ A آنفلوانزا ايجاد مي‎شود ويروسهاي مربوط به سويه هاي اصلي طاعون مرغي (H7N7 , H7N1) تلفات بالائي در مرغ، بوقلمون و گونه هاي ديگر ايجاد نمود.

خوشبختانه گزارشات مربوط به همه گيريهاي شديد ناشي از سويه هاي (بسيار بيماريزا) آنفلوانزا در ۲۰ سال گذشته انگشت شمار مي‎باشد. (۶)

اپيدمي بيماري (Avian Influenza) در پنسيلوانيا در آوريل ۱۹۸۳ شروع شد و در سپتامبر ۱۹۸۴ با كشتار ۵/۱۵ ميليون پرنده از ۳۹۰ گله با ضرر اقتصادي معادل ۶۰ ميليون دلار كه اين خسارت هزينه (ريشه كني، تشخيص، برنامه هاي قرنطينه سازي، از بين بردن گله هاي آلوده، رفع آلودگي و پاكسازي، مطالعات اپيدميولوژي و پرداخت خسارت به صاحبان گله ها بود) و تخمين زده شد كه ۳۴۹ ميليون دلار خسارت ناشي از افت توليد بوده است (۶).

از ۸۱-۱۹۷۹ در بلژيك پنج سويه از ويروس آنفلوانزا جدا شد. در سال ۱۹۷۸ سروتيپ (H11N6) Hav3Nav1 از يك گله اردك با علائم عصبي و تنفسي و از يك گله مرغ تخمگذار با مرگ  و مير ۵/۲% در دو هفته و يك مورد افت توليد تخم مرغ در سال ۱۹۷۹ سروتيپ (Hav6.N2) = (H6.N2) از يك گله مرغ تخمگذار با علايم آنتريت و افت توليد گزارش شد. در سال ۱۹۸۰ سروتيپ H7N7 از يك گله مرغ تخمگذار با يك افت توليد و در يك گله گوشتي با علائم تنفسي ديده شد. (۱)

شيوع بيماري در طيور فرانسه مشاهده نشده است. در يك بررسي سرولوژيكي در سال ۸۱-۱۹۸۰ بر روي مادرهاي گوشتي، بوقلمونهاي مادر و گوشتي انجام گرفت تنها تعداد كمي واكنش مثبت در بوقلمونهاي مادر مشخص شد. وجود (Hav6.N2) = H6.N2A.I.V در گله هاي مادر گوشتي در شمال فرانسه در سال ۱۹۸۰ مشخص شد. A.I.V. در سوابهاي مقعدي پرندگان وحشي بين سالهاي ۷۹-۱۹۷۶ جدا شد.

بين سالهاي ۸۰-۱۹۷۵ بررسي مداوم روي اردكها- غازها، مرغها و اردكهاي محلي در چين انجام گرفت و نتايج مطالعات نشان داد كه ۴۱ تركيب آنتي ژنيك متفاوت A.I از طيور چيني وارداتي و ۲۱ طيور در هنگ كنگ بدست آمد. در ۹۶% موارد A.I.V جدا شده از اردكها بوده است.

متعاقب شيوع A.I در گله ه

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول

تاريخچه و گزارشات بيماري

اپيدميولوژي

بخش دوم

مورفولوژي ويروس

تزايد ويروسي

تنوع آنتي ژني

تغيير آنتي ژني

بخش سوم

بيماريزايي ويروس آنفلوانزا

علائم بيماري

يافته هاي كالبد گشايي

هيستوپاتولوژي

بخش چهارم

تشخيص آزمايشگاهي

آزمايشهاي شناسايي تيپ

طبقه بندي تحت تيپها

تشخيص مولكولي و شناسايي آنها

جدول تشخيص افتراقي با ويروس نيوكاسل

بخش پنجم

درمان- كنترل- پيشگيري

منابع

تحقیق شناسائي بيماري آنفلوانزاي مرغي – درمان – كنترل – پيشگيري

نوشته تحقیق شناسائي بيماري آنفلوانزاي مرغي – درمان – كنترل – پيشگيري اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق مشروطيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب بزرگ اسلامي چه درسهايي مي‌آموزيم

از نهضت مشروطيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب بزرگ اسلامي چه درسهايي مي‌آموزيم؟

ملت رشيد ايران چه مي‌خواست و به چه رسيد؟

مقدمه:

انقلاب اسلامي ايران كه در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ با پيروزي بر رژيم پهلوي و تلاشي حكومت شاهنشاهي و ارد مرحلة جديدي از زندگي خود گرديد، داراي يك سابقة ۱۵ ساله و نزديك يك به يكصد سال تجربه مبارزاتي مي‌باشد با پايان يافتن سال ۱۳۴۰ و فوت مرحوم آيت‌ا… العظمي بروجردي و آيت ا… كاشاني و تلفيق زعامت «سياسي و مذهبي» در نزد امام خميني نطفة انقلاب اسلامي ايران منعقد شد. ولي بررسي انقلاب اسلامي ايران از تاريخ ياد شده نگاهي مقطعي به روندي است كه در آخرين فراز خود. اسلام را بعنوان رهنمودي جامع و مانع در پيشبرد حركتهاي مختلف جامعه شاهد است. از اينرو كمترين تارخي كه بايد به عقب برگشت تا دستمايه‌هاي تجربي اين مهم را در حد توان و حوصله مورد مداقه قرار داد چندين نزديك به يكصد سال را در بر مي‌گيرد.

 

الف) بررسي شرايط اجتماعي سياسي ايران و جهان در دوران منتهي به مشروطيت:

در اين دوره علائم آشكاري از سه جريان اصلي در تاريخ ايران و طبعاً مرتبط با يكديگر بتدريج صفحات تاريخ را آكنده ساخته است. از نظر اهميت اگر اولين جريان اين دوره را رشد نيروهاي مردمي براي دستبابي به پاره‌اي از حقوقي كه آن زمان جزء تفكيك ناپذير دستگاه سلطنت و شخص شاه به شمار مي‌آمد، به حساب آوريم، چندن از طريق صواب به دور نيفتاده‌ايم. در اين دورن در رابطه با تغيراتي كه در شئونات مختلف اجتماعي بوجود مي‌آمد حركت بطني اقشاري از ملت را داريم كه نيروي «محركه» آن بصورت عام به روحانيت اختصاص دارد.

دومين جريان، فساد و تلاشي داخلي نظرام سياسي سنتي حاكم بر ايران بخصوص با تلقي رژيم قاجار را از حكمراني و اعمال قوه از سوي اين دودمان مي‌باشد. حكومت قاجار همچون پلي گذشته ايران را به وضعيت امروزين متصل نموده بود. منظور از وضعيف نوين، ويژگيهاي نوظهوري است كه در سطور بعد به آنها اشاره خواهد شد. اگر چه قاجار بخصوص سر دودمان اين خاندان، توانست بنا به سياق سابق، قدرت را قبضه نمايد، ولي با پيش آمدنه تحولاتي در داخل وخارج از مرزها كه در مجموع غير قابل اجتناب به شمار مي‌آمدند و نيز بي لياقتي و عدم كارآئي اين خاندان، پايان دوران حكومت آنها با آغاز فرازي نو در تاريخ ايران عجين گرديد.

سومين جريان، به تحولات و رويدادهاي سطح  جهان اشاره دارد. اولين بار در تاريخ بشر، زمين براي زندگي كوچك و كوچكتر و زمينة فعاليتها و ارتباطات «تنگاتنگ» بيش و بشتر گرديد. با پايان يافتن نبرد ميان نيروهاي كهنة حاكم بر غرب با قواي جديد، جريان به زير سلطه رفتن شرق و تمامي جهان وارد مرحله تازه‌اي شد. بهتر آن است كهشرح بيشتر سه جريان فوق را از همين جريان سوم آغاز كنيم تا به اختصار دريابيم كه يكصد سال پيش در كدامين جاي جهان ايستاده بوديم. درسمان ايامي كه آن محمدخان قاجار با سركوي مدعيان، كشوري با وسعت بيش از ۳ ميليون كيلومتر مربع را براي برادرزادة خود فتح عليشاه با توصيه به «فقر و جهل» مردم به ارث نهاد، فرانسه باانقلاب. ۱۷۸۹ خود اروپا را در تلاطم ميديد. دوران سلطنت فتح عليشاه مصادف با رهبري ناپلئون بر فرانسه و بخش وسيعي ار اروپا بود. سلطنت قاجار در حالي در ايران رشته كار با به دست گرفت كه در اروپا انقلاب فرانسه يعني يكي از چند انقلاب تاريخي و جهاني قرون اخير ميرفت كه جلوه‌اي جديد به حال و آيندة اروپا و غرب بدهد. پايان سلطنت قاجار نيز مصادف با انقلاب جهان شمولي ديگر ولي اين بار در همسايگي اش مي‌باشد. انقلاب  ۱۹۱۷ روسيه توري با اعلام  ورود تاريخ بشر به عصر سوسياليسم به مثابة‌پيش درآمد كمونيسم و با ادعاي ضربت با دنياي بورژوازي كه انقلاب فرانسه به بخش وسيعي از جهان آن را توسعه داده بود. هر دو انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و ۱۹۱۷ روسية شوروي دست كم از جهت نظري مدعي خصوصيات ويژه‌اي بوده‌اند كه اهميت

تحقیق مشروطيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب بزرگ اسلامي چه درسهايي مي‌آموزيم

نوشته تحقیق مشروطيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب بزرگ اسلامي چه درسهايي مي‌آموزيم اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق امريكا و خيزش اسلامي مردم ايران

رژيم شاه بعد از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هـ. ش (۱۹۵۳ م)، همواره يكي از متحدين امريكا در منطقة خليج فارس به حساب مي‌آمد. و هنگامي كه كارتر زمام امور امريكا را به دست گرفت، چون وجهة بين المللي ايالات متحده خدشه‌دار شده بود، بر اساس شاه با انتصاب جمشيد آموزگار به جاي هويدا، دست به كار اصلاحات شد و تعدادي از زندانيان سياسي را آزاد كرد. امريكا هم به پشتيباني خود از آن رژيم ادامه داد و بالاخره با سرشاه به امريكا در آبان ماه ۱۳۵۶ هـ.ش (۱۹۷۷م) اين روابط مستحكم‌تر شد.

به دنبال شروع و گسترش مجدد نارضايتي‌هاي داخلي در ايران از نيمة دوم سال ۱۳۵۶ هـ.ش (۱۹۷۷م)، امريكايي‌ها بحران ايران را زودگذر تلقي مي‌كردند و با توجه به مجموعه‌اي از پيوندها و ملاحظات استراتژيك ميان شاه و امريكا در طي سي و هفت سال سلطنتش، اطمينان داشتند كه شاه مي‌تواند بحران را پشت سر بگذارد. گزارشاتي كه امريكايي‌ها از اوضاع ايران تهيه مي‌كردند، عدم  تفكر جدي براي «ايران بعد از شاه» را گواهي مي‌كرد.

قبل از بررسي موضع ايالات متحده در قبال بيداري اسلامي مردم ايران، ذكر نكته‌‌اي ظريف، به شناخت دقيق از مواضع امريكا كمك خواهد كرد. مطلبي كه راجع به عملكرد امريكا در برابر انقلاب اسلامي قابل ذكر است، طرز تفكر و بدراشت جناح حاكم بر امريكا از انقلاب اسلامي و همچنين تدابير آنها در برابر قيام مردم است.

در رابطه با تدابير سران كاخ سفيد دو طرز تفكر در امريكا وجود داشت. طرز تفكر اول كه در رأس آن برژينسكي مشاور امنيته ملي كارتر قرار داشت و سركوبي افراطي قيام مردم، اقدام قاطع براي اعادة نظم و پس از آن مساعي محتاطانه براي ايجاد فضاي بازتر را براي حفاظت از منافع امريكا تجويز مي‌كرد. طرز تفكر ديگر كه در رأس آن سايروسونس وزير امور خارجه و ويليام سوليوان سفير امريكا در تهران قرار داشتند، بر اساس نظرية «پيشبرد دموكراسي» حفظ منافع امريكا را در سازش بين نيروهاي انقلابي  و لزوم خارج شدن شاه و بسياري از فرماندهان و افسران ارشد از صحنة مذاكره با مخالفين ميانه روي امريكا براي جلوگيري از راديكال‌تر شدن انقلاب و انتخاب شخص معتلي به جاي شاه مي‌دانستند. [۱] اين طرز تفكر جناح دمكرات حاكم بر امريكا بود. گر چه در هنگام اجرا يكي از تفكرات دو حزب جمهوري خواه و دمكرات اجرا مي‌شد و طرف ديگر ملزم به اطلاعات بود؛ يعني شيوه عمل واحد بود.

شيوة برخورد سردامداران كاخ سفيد با خيزش اسلامي مردم ايران برگفته از همان طرز تفكر اول بود. اين تفكر تا زماني ملاك عمل قرار مي‌گرفت كه گزارش‌هاي «سياه» و وزارت دفاع امريكا «پنتاگون» از اوضاع ايران خوش‌بينانه بود. نمونة اين گزارش‌ها، يك گزارش بيست و دو صفحه‌اي تحت عنوان «ايران بعد از شاه» بود كه توسط وزارت امور خارجه و سيا تهيه شده بود و زودگذر بودن بحران جاري را گواهي مي‌كرد. در گزارش سيا كه در شهريور ماه ۱۳۵۷ هـ. ش (۱۹۷۸ م) تهيه شده بود اين چنين آمده بود:

ايران نه فقط در شرايط انقلابي قرار ندارد، بلكه حتي آثار و علايمي از نزديك بودن شرايط انقلاب هم در آن به چشم نمي‌خورد.[۲]

پشتيباني امريكا از رژيم شاه كه در لحظات ساس قيام مردم صورت مي‌گرفت تا اواسط دي ماه ۱۳۵۷ هـ.ش (۱۹۷۸ م) يعني نزديك چهل روز به پيروزي انقلاب مانده، ادامه پيدا كرد مكالمة تلفني كارتر و وزير خارجه‌اش با شاه در ۱۹ شهريور ۱۳۵۷ هـ. ش و اعلام حمايت جدي از شاه، يه معني صحه گذاردن بر اقدامات وي در كشتار مردم ايران در ۱۷ شهريور همان سال بود. هميچنين پشتيباني امريكا از شاه قبل از حوادث ۱۳ آ‎بان باعث شد كه شاه با پشتگرمي امريكايي‌ها، تظاهرات ۱۳ آبان را سركوب كند و بعد از آن با پشتيباني كاخ سفيد، دولت نظامي را حاكم نمايد. نمونة ديگر حمايت كارتر از شاه در اوج انقلاب، ديدار وليعهد ايران با كارتر در آبان ۱۳۵۷ هـ.ش در كاخ سفيد بود كه در اين ديدار كارتر بر حمايت امريكا از شاه تأكيد ورزيد. علاوه بر اين، كارتر در اين سال در پيامي به مناسبت سالگرد تولد شاه، حمايت از رژيم پهلوي را جزء جدايي ناپذير سياست خارج امريكا اعلام كرد.

رفته‌رفته اتخاذ تدابير امريكا در قبال قيام اسلامي مردم ايران بر اساس طرز تفكر اول كمرنگ‌تر شد. از آذرماه ۱۳۵۷ (۱۹۷۸ م) شخصيت‌ها و مقامات سياسي امريكا نظير مايكل بلومنتال وزير خزانه‌دار يو رابرت بيرد رهبر اكثريت سناي امريكا به همراه كارشناسان متعددي از وزارت خارجه و سازمان سيا به تهران اعزام گرديدند كه گزارش‌هاي همه اين افراد حاكي از ناتواني رژيم شاه در سركوب مخالفين بود. نمونة‌ اين گزارش‌هاي،  گزارش جرج بال معاول پيشين وزرات امور خارجي و مشاور كارتر بود. وي پس از ديدار از ايران با ارايه گزارشي نتيجه‌گيري كرد كه عمر رژيم شاه در ايران به پايان رسيده و كاخ سفيد بايد در جست‌وجوي مكنيسم انتقالي باشد كه امكان قبضه كرن قدرت و پيش دستي بر انقلاب را به عناصر معتدل بدهد.

به دنبال اين گزارش‌ها بود كه كارتر پشتيباني بي چون و چراي خود را از شاه تعديل كرد و در مصاحبه‌اي در روز ۱۶  آذر ۱۳۵۷ هـ.ش (۷ دسامبر ۱۹۸۷ م) گفت:

ما ترجيح مي‎دهيم كه شاه همچنان براريكه قدرت باقي بماند ولي تصميم نهايي با مردم ايران است.[۳]

در اين مصاحبه كارتر در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه از او پرسيد، آيا به نظر رئيس جمهور،شاه مي‌تواند بر مسند قدرت باقي بماند؟ چنين گفت: «نمي‌دانم . . .  اميدوارم اينطور باشد.»[۴]

اين نخستين اظهار ترديد رسمي رئيس جمهور امريكا دربارة امكان بقاي شاه بود. تا اين زمان ايالات متحده به طور قاطع و صريح از شاه پشتيباني مي كرد. با وجود اين، ترديد امريكا راه‌حل‌هاي لازم را براي مقابله با بحران در اختيار شاه قرار مي‌داد كه پس از مؤثر واقع نگرديدن راه‌حل ‌هاي نظامي با دست يازيدن به راه حل‌هاي سياسي و انتخاب شاپور بختيار به عنوان نخست وزير ايران در تاريخ ۱۶ دي ماه ۱۳۵۷ هـ.ش (۱۹۷۹ م) يعني زماني كه قيام مردم ايران در اوج خود بود، به سمت تشكيل يك دولت غير نظامي گام نهاد.

شرط بختيار براي تصدي پست نخست‌وزيري، خروج شاه از كشور بود كه تصميم پيرامون آن نيز در كنفرانس سران چهار كشور «امريكا»، «انگليس» ، «فرانسه» و «آلمان غربي[۵]»  در «گوادولوپ» فرانسه اتخاذ شده بود. سياست امريكا در اين دوره مبتني بر اين اصل بود كه عمر رژيم شاه را بايد تمام شاه دانست و انتخابي جز بختيار يا مخالفان راديكال و مذهبي وجود ندارد كه سران چهار كشور مذكور اظهار عقيده كردند كه غرب بايد هر چه زودتر با رژيم جانشين او كنار بيايد.

بر اين اساس، ايالات متحده يك روز قبل از كنفرانس «گوادولوپ»، ژنرال‌هايزر را براي جمع‌آوري و انتقال مراكز استراق سمع امريكا در شمال ايران، اخروج شاه از صحنه و نيز جلوگيري از اقدام منفي نخبگان نظامي و حفظ وحدت نيروهاي مسلح به منظور اقدام لازم در موارد ضروري، به ايران گسيل داشت.

در اين هنگام، امريكا براي حفظ منافع خود در ايران. توسط سوليوان، سفير امريكا در تهران، زمينة خروج شاه را از كشور فراهم كرده و شاه در ۲۶ دي ماه ۱۳۵۷ هـ.ش، ايران را ترك كرد. سياست امريكا در اين مرحله از يك طرف فراهم كردن زيمه براي موفقيت بختيار به منظور تسلط بر اوضاع و از سوي ديگر به دست آوردن فرصت براي انجام كودتا در صورت عدم موفقيت بختيار بود. بر اين اساس ايالات متحده به همراه بختيار اقداماتي را براي عدم مراجعت امام خميني(ره)، به مورد اجرا گذاشتند. اقدام بختيار بستن فرودگاه‌ها و اقدام امريكا نيز فرستادن پيمي توسط رئيس جمهوي فرانسه به امام (ره) مبني بر قريب الوقوع بودن انجام كودتا بود كه اين شگردها نيز با شكست مواجه شد و سرانجام امام خميني (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامي با استقبال پرشور مردم وارد ميهن اسلامي شد.

امريكا بعد از بازگشت امام (ره)، دنبال فرصت مناسب براي ضربه زدن مي‌گشت. اگر چه نماينده‌اش هايزر بعد از مراجعت رهبري انقلاب، ايران را ترك كرد، ولي امريكا از طريق سران وابستة ارتش به دنبال انجام كودتا بود. يكي از راهكارهايي كه براي جلوگيري از پيروزي انقلاب، صورت مي‌گرفت اعلام حكومت نظامي در شب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۵۷ هـ.ش بود كه در صورت عملي شدن آن، با كشتار وسيع مردم و دستگيري و زنداني كردن سران انقلاب، فاتحه انقلاب خوانده مي‌شد.

اين مطلب بر اساس اسنادي كه پس از انقلاب از دفتر كار سرلشكر اميني افشار رئيس ادارة دوم ستاد ارتش و عضو شوراي امنيت ملي رژيم به دست آمد، احراز شد. علاوه بر اين، ارتشبد قره باغي نيز در كتاب خود صحت اين مسأله را تأييد كرد.[۶]

[۱] سيد داوود آقايي، «امريكا و رخداد انقلاب اسلامي ايران»، مندرج در انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن ج۲، (قم: معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، ۱۳۷۴)، ص ۲۸۰٫

[۲] صادق زيبا كلام، «نظريه‌هاي مختلف در تبيين علل وقوع انقلاب اسلامي در ايران، مندرج در انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن، ج۱، (قم: معاونت امور اساتيد، نهاد نمايندگي قام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، ۱۳۷۴)ص ۸۶٫

[۳] براي روبين، پيشين، ص ۱۶۶

[۴] همان

[۵] گفتني است كه در فاصله  بعد از جنگ جهاني دوم تا تحولات پس از فروپاشي اتحاد شوري، كشور آلمان به واحد سياسي مجزا تحت عنوان آلمان شرقي و غربي كه با ديوار برلين از هم جدا مي‌شدند، تقسيم شده بود و با اتحاد آن دو بعد از فروپاشي شوروي، يك واحد سياسي به نام آلمان به وجود آمد.

[۶] عباس قره‌باغي، اعترافات ژنرال، چاپ هشتم، (تهران: نشر ني، ۱۳۶۶) ص ۳۸۵٫

تحقیق امريكا و خيزش اسلامي مردم ايران

نوشته تحقیق امريكا و خيزش اسلامي مردم ايران اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق انگل فاسيولا و راههاي جلوگيري از اپيدمي آن در استان گيلان

استان گيلان از لحاظ زيبائي و مناظر طبيعي يكي از بكرترين استانهاي  كشور مي‌باشد . كه به خاطر هواي معتدل و همجواري با دريا شرائط لازم را براي تبديل شدن به يك منطقة توريستي دارد و يكي از شرائط براي احراز اين امر پاك بودن منطقه از هر نوع آلودگي احتمالي است كه اين امر باعث ايجاد انگيزه براي مطالعة آلودگي‌هاي احتمالي در اين استان را باعث مي‌وشد و دليل بعدي بررسي روند كاهش يا افزايش آلودگي فاسيون پس از شانزده سال را كه اولين اپيدمي در اين استان ايجاد شد را نشان مي‌دهد كه شايد يك معيار براي سنجش ميزان كارائي و نحوه مقابله با اپيدمي‌هاي بعدي بيمارييهاي مختلف باشد.

فاسيولا.

اين روماتود با وجوه زير مشخص مي‌شود۱- اندازة بزرگ ۳۰-۲۰ ميلي متر در ۱۳-۸ ميلي‌متر ۲- شكل برگ مانند و تخت آن با نماي مشخص مخروط ردسي ۳- بادكش دهاني و شكمي تقريباً مساوي در مخروط راسي ۴- رودة‌با انشعابات متعدد ۵- بيضه‌هاي بسيار منشعب و پشت سر هم ۶) غدة زرده با شاخه‌هاي منتشر در قسمتهاي جانبي و خلفي بدن و ۷- رحم كوتاه و پيچ خورده تخم بزرگ بيضوي و زرد مايل به قهوه‌اي و دريچه دار كرم به ابعاد ۱۵۰-۱۲۰ ميكرون و ۹۰-۶۳ ميكرون هنگم دفع توسط كرم تقسيم نشده است.

كرم بالغ در مجاري صفراوي مركزي كيسه صفراء گاهي مكانهاي غير عادي زندگي مي‌كند اين كرم داراي متابوليسم بيهوازي بوده و مواد غذايي خود را از ترشحات صفراوي به دست مي‌آورد و دورة‌ زندگي آن حداقل ۱۰ سال است.

چرخة زندگي:

اين توماتود انگل گوسفندان، گاو، گوزن، خرگوش و نيز ديگر پستانداران علفخوار است ميزبان واسط انگل حدود ۲۱ گونه از حلزونهاي ليمد هستند كه در بين اين ليمند ترونكاتوك.

حلزوني كه در آبهاي موقتي و جريان هاي آرام زندگي مي‌كند مهمتر از بقيه است در حلزون ميراسيديوم  دچار دگرديسي شده و تبديل به اسپور سپت، ردي و گاهي روي دختر و سركر مي‌شود سركر با خروج از بدن حلزون ب رروي علف‌هاي شاهي آب، پوست درختان وخاك وارد كيست مي‌شود متاسركر بعد از خورده شده توسط ميزبان قطعي از ديوارة روده عبور كرده و سرانجام وارد كپسول كبدي شود و در حالي كه در مسير خود پارانشيم كبد را مصرف مي‌كند به مجاري صفراوي مي‌رود اين كرم در طي ۱۲ هفته بالغ مي‎شود.

همه گير شناسي:

اين ترماتود در كشورهاي پرورش دهندة گوسفند و گاو سراسر جهان ديده مي‌شود عفونت در انسان با خوردن گياهاني مانند شاهي آبي و يا احتمالاً آب حاوي متا سركر مبتلا به عفونت مي‌شود حيوانات علفخوار و همه چيز خوار عفونت را در مرتع پست و تپه‌اي جاي كه علفها با متاسركر آلوده شده‌اند كسب مي كنند.

آسيب شناسي:

وسعت آسيب‌هاي و و نشانه‌شناسي بيماري بستگي به شدت عفونت و دورة‌ بيماري  دارد يك ترماتود در مسير مهاجرت خود از پارانشيم كبد تا مجراي صفراوي با نكروز بافت كبدي جاي پاي شخص ايجاد مي‌كند در مجراي صفراوي كرم باعث تغييرات التهابي و غده‌اي در مخاط و گاهي انسداد مي‌گردد مردود شديد، لرز، تب، كهير و درو ناگهاني زير جناغ و در و ربع فوقاني و راست شكم كه به سمت پشت و شانه‌ها تير مي‌كشد از شواهد اوليه ابتلا به عفونت هستند با پيشرفت عفونت، بزرگي و حساسيت كبد يرقان اختلالات گوارشي، اسهال و كمخوني ايجاد مي‌شود.

تشخيص

عفونت‌هاي شديد در افرادي كه اخيراً از سفر به مناطق ديگر جاي كه در آنجا به كرات سالادهاي تهيه شده از سبزيجات آب مصرف كرده‌اند بازگشته‌اند و قبلاً به بيماري عمومي تب دار حساسيت شكم و انوزينوفيلي مشخصي هستند بايد مورد ترديد قرار گيرد تشخيص آزمايشگاهي بر اساس يافتن تخمهاي مشخص و دريچه‌دار انگل به طول ۱۵۰ تا ۱۳۰ ميكورن و عرض ۹۰ تا ۶۳ ميكرون و بسيار شبيه به تخمهاي فاسيولوپيس در مدفوع و يا صفرا صورت مي‌گيرد يا اين وجود ممكن است تخمها تا ۳ يا ۴ ماه پس از خوردن متاسركر در مدفوع ديده نشوند همچنين ممكن است تخمها در مدفوع بيماراني كه كبد حيوانات آلوده را مصرف كرده‌اند ديده شده و منجر به تشخيص كاذب شدند آزمايش مثبت ثبوت مكمل و واكنشهاي مثبت داخل پوستي با آنتي ژنهاي فاسيولا در افراد آلوده و نيز بيماراني كه از جهت باليني بهبود يافته‌اند مشاهده شده است و چنين آزمايشاتي مي‌توانند در تشخيص عفونتهاي خارج كبدي و يا در شرايطي كه آزمايش مستقيم مدفوع منفي بوده است مفيد واقع شود.

درمان

بيماران متعددي بادي كلروفنل (بيتيونول) و همچنين دي هيدروامتين به صورت عضلاني به مدت ۱۰ روز كه داراي عوارض قلبي است.

پيشگيري:

كنترل وسيع مستلزم ريشه كني بيماري در علفخوران است درمان حيوانات اهلي عملي است ولي اين كار درحيوانات وحشي ممكن نيست انهدام حلزونها و لاروهاي انگل مشكل است پيشگيري از عفونتهاي انساني با حذف سبزيجات خام و يا نپخته از رژيم غذائي امكان پذير است تأمين آب سالم و مطمئن با اهميت است.

آلودگي انگلي فاسيوليازيس در استان گيلان:

ميزان شيوع عفنوتهاي انگلي ناشي از ترماتودها در انسان و مقايسه با عفونت هاي انگلي ناشي از نما تودها و ستودها در ايران بسيار كم است انگل فاسيولا در اكثر نقاط دنيا بخصوص در مناطقي  كه دامداري

تحقیق انگل فاسيولا و راههاي جلوگيري از اپيدمي آن در استان گيلان

نوشته تحقیق انگل فاسيولا و راههاي جلوگيري از اپيدمي آن در استان گيلان اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
پنجشنبه 16 اسفند 1397  01:05 ب.ظ

پروژه سالمونلوز در طيور

مقدمه

بدون شك بخشي از پيروزي‌ها و پيشرفتهايي كه در زمينة علم پزشكي، دارو سازي زيست شناسي، گياه شناسي، جانور شناسي و صنعت تهيه و نگهداري مواد غذايي حاصل شده مديون زحمات علماي ميكروبيولوژي است. جهان امروز با مشكل كنترل ميكروبهاي بيماري‌زا بخصوص در كشورهاي جهان سوم روبروست و دانشمندان در پي مقابله با آنها هستند.

يكي از اين ميكروبها سالمونلا است كه باعث بيماري عفوني سالمونلوز در انسان و حيوانات مي‌شود و ضررهاي اقتصادي فراواني به نسل بشري مي‌زند.

يكي از راههاي شايع انتقال سالمونلا در انسان مصرف و استفاده از گوشت‌ طيور آلوده به اين ميكرو ارگانيسم است. اين آلودگي‌ها در طيور به سالمونلا ممكن است ناشي از تيفوئيد طيور، بيماري پولوروم، پاراتيفوئيد طيور و آريزونوز باشد. اين بيماري همواره خسارات سنگين زيادي به اقتصاد كشور و جامعة بهداشت زده و همواره بهداشت بشري را تهديد كرده است.

با توجه به طولاني بودن دورة‌ بيماري و مقاومت زود هنگام سويه‌‌هاي سالمونلايي به آنتي بيوتيكها كنتر و درمان اين بيماري مشكل است ازاين رو براي مبارزه با اين بيماري بايد از رشد و تكثير باكرتي در كانون ايجادآلودگي جلوگيري شود.

انتقال بيماري سالمونلوز بيشتر از طريق دستگاه گوارش است. بنابراين آب و مواد غذايي آلوده و منشع مهم ايجاد سالمونلاوز است كه بايد آب را با روشهاي تصفيه مناسب عاري از پاتوژن كنيم و در بين مواد غذايي گوشت طيور را بايد با روشهاي صحيح عمل آوريم و عرضه كنيم چون گوشت طيور يكي از مساعدترين مادة غذايي براي رشد سالمونلاها هستند. (۷ و ۱)

به اميد داشتن جامعه‌اي عاري از آلودگي و بيماري و كشوري شاداب و تندرست.

 

فصل اول

كليات

خانواده آنتروباكترياسه (Enterobacteriacea Familly)

اين خانواده  از تعداد زيادي باكتري گرم منفي تشكيل شده كه قرابت نزديكي با هم دارند و در آب و خاك: ماد در حال فساد، گياهاني، دستگاه گوارش انسان،حيوانات و حشرات يافت مي‎شوند.

از آنجاييكه جايگاه طبيعي باكتري‌ها در روده انسان و حيوانات ميباشد آنها را اصطلاحاً ميكروبهاي روده‌اي مي‌نامند. برخي از اعضاي اين خانواده نظير شيگلا (shigella) سالمونلا (Salmonella) ويرسينا (yersinia) پاتوژن واقعي مي‌باشند. در صورتيكه برخي ديگر نظير اشريشيا كلي (E,coli) كلبسيلا (Klebsiella) و پروتئوس (Proteus)، فلور طبيعي دستگاه گوارش انسان و حيوانات بوده و در شرايط خاصي بيماري‌زا واقعي مي‌شوند. (۱ و ۲ و ۳)

هما باكتري‌هاي اين خانواده در شرايط هوازي و بي‌هوازي رشد كرده و به اصطلاح بي هوازي اختياري هستند. همچنين گلوكز را تخمير و نيترات را به نيتريت تبديل مي كنند (به استثناي اروينيا (Erwinia). عدم حضور فعاليت سيتوكروم اكسيداز در اين باكتري‌ها مشخصه مهم مي‌باشد، چرا كه آنترو باكترياسه را از بسياري از باسيلهاي گرم منفي غير تخمير كننده (هوازي مطلق) متمايز مي‌نمايد همه باكتري‌هاي اين خانواده بجز شيگلا كاتالاز مثبت هستند (۱ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱)

طبقه‌بندي خانواده آنترو باكترياسه بيش از ساير ميكروارگانيسم ها مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.  تا سال ۱۹۷۲ تنها ۲۶ گونه در اين خانواده نام گذاري شده بود در صورتي كه در حال حاضر بيش از ۱۱ دسته و ۸۶ گونه درآن قرار دارند كه خوشبختانه تنها حدود ۲۵ از تع۷داد ۹۷ گونه باكتري روده‌اي ، پاتوژن‌هاي مهمي براي انسان بوده و از نمونه‌مرضي جدا مي‎شوند. ۷۲ گونه ديگري به بندرت از انسان جدا شده است. از آنجاييكه باكتريهاي روده‌اي هاگ ايجاد نمي‌كنند به آساني در اثر حرارت و غلظت‌هاي كم مواد ضد عفوني كنتده و باكتري كش معمولي از بين مي‌روند. در اين ارتباط تركيبات هالوژنه فرم آلوئيد، بتا گلوتار آلدئيد و مواد فنلي اثر باكتر كشي روي باكتريها دارند.

كلر زدن به آب در كنتارل انتشار پاتوژن‌هاي روده‌اي نظير عامل تب حصبه مؤثر است. (۱ و ۲۹) اين باكتريها همچنين نسبت به املاح صفراوي و برخي رنگها مقاومندو از اين رو از اين مواد در تهيه محيطه‌هاي غني كننده و انتخابي استفاده مي‌شود(۳۲).

سالمونلوز:

انتشار جغرافيائي : جهاني

منشاء آلودگي:

گونه‌هاي بسياري از دامهاي اهلي و وحشي (مخصولاً جوجه‌ها ، خوكها، گاوها، سگها و موشهاي صحرائي) كه بيمار بوده و بظاهر سالم باشند. انسان نيز مي‌تواند ناقل باشد.

عامل بيماري: باكتري‌هاي متعلق به گروه سالمونلا: ارگانيسمهاي ميكروسكوپي گرم منفي هستند كه تشكيل اسپور نمي‌دهند و اغلب در دستگاه گوارشي دامهاي  آلوده زندگي مي‌كنند . آنها مي‌توانند براي ماهها در آب و غذا زندگي كنند. صدها سويه از آن جود دارد.

روش  انتقال: از طريق آب، علوفه خشبي يا ساير غذاها كه توسط مدفوع ادرار، خون ناقلين آلوده شده باشد. منتقل مي‌شود. سگها ، سوسكها و ساير حشرات همچنين جوندگان وحشي و پرندگان مي‌توانند براحتي سالمونلاها را در محيط پخش نموده باعث آلودگي غذا و آب شوند.

از طريق مصرف گوشت‌هاي مبتلا، تخم مرغها ، شير يا غذاهاي آلوده بيماري انتقال مي‌يابد.

نحوه ورود عامل بيماري به بدن ميزبان:

دستگاه گوارش، سالمونلاها از روده به خون عبور نموده و به ارگانيسم حمله ور مي‌شوند، آنها   ممكن است در غدد لنفاوي ، كبد، كيسة ‌صفرا و طحال (ناقلين بهبود يافته يا سالم) لكاليزه شوند.

بزرگترين خطر آلودگي:

در فصول خشك كه مگسها در اجتماعت دامهاي پرورشي كه فاقد احتياطات بهداشتي هستند و در شرايط متراكم و پر جمعيت همچنين در دامهاي جوان در فارمهاي بسته (جوجه‌ها و خرگوشها) بيماري زياد ديده مي‌شود.

اين بيماري  همچنين در شرايط دسترسي (حمل و نقل، زايمان و بيماري‌ها) يا كمبودهاي تغذيه‌اي به چشم مي‌خورد.

گونه‌هاي اصلي مستعد به بيماري:

گاو، گاوميش‌ها، گوسفندان، بزها،خوكها ، اسبها، شترهاي تندرو، جوجه‌ها، خرگوشها و انسان

دور كمون بيماري: از ۱۲ ساعت تا چندين روز.

يافته‌هاي درمانگاهي:

سندرمهاي مختلفي هستند: الف) شكل سپتي سميك كه همراه با تب بالا افسردگي ، مرگ در عرض ۳۲ تا ۴۸ ساعت.

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

مقدمه ………………………………..

فصل اول ………………………………

كليات ………………………………..

تاريخچه سالمونلا………………………..

شكل سالمونلا……………………………

خصوصيات محيط كشت……………………….

خواص بيوشيميايي………………………..

ساختمان پادگني سالمونلاها………………..

اهميت پرگنه‌هاي S,R در آزمايشهاي سرمي……..

تغييرات پادگني…………………………

فرمول آنتي ژنتيك……………………….

طبقه بندي سالمونلاها…………………….

طبقه‌بندي سالمونلاها……………………..

طبقه‌بندي كامفم- وايت……………………

حساسيت نسبت به باكتريوفاژها……………..

مقاومت ……………………………….

سهم…………………………………..

بيماريزائي و مكانيسم عمل آن……………..

فصل دوم……………………………….

سالمونلوز در پرندگان……………………

وسعت واگيري و پراكندگي سالمونلا…………..

دوره بيماري……………………………

اپيدميولوژي سالمونلا…………………….

راههاي انتقال بيماري……………………

كيفيت بيماريزائي سالمونلا………………..

علائم بيماري……………………………

كليات سالمونلوز در پرندگان………………

بيماري پلوروم (اسهال سفيد)………………

عامل بيماري……………………………

طرز واگيري بيماري پلوروم………………..

انتقال بيماري………………………….

علائم بيماري و دوره آن…………………..

علائم روي لاشه…………………………..

علائم بيماري در مرغهاي بالغ………………

علائم كالبد گشائي……………………….

تشخيص پلوروم…………………………..

كنترل و پيشگيري در جوجه ‌مرغها……………

كنترل و پيشگيري در بالغين……………….

درمان ناقلين ………………………….

تيفوئيد مرغان………………………….

عامل بيماري……………………………

خصوصيات كشت……………………………

خصوصيات بيوشيمايي………………………

بيماريزائي در انواع پرندگان …………….

سربيماري………………………………

نشان‌هاي بيماري…………………………

آثار كالبد گشائي……………………….

تشخيص ………………………………..

كنترل و پيشگيري ……………………….

واكسيناسيون……………………………

بيماري پاراتيفوئيد پرندگان………………

شيوع، انتشار و اثرات اقتصادي بيماري

سبب شناسي……………………………..

مواد لازم جهت رشد……………………….

شكل پرگنه‌ها……………………………

خواص شيميايي…………………………..

مقاومت در مقابل عوامل شيميايي و فيزيكي …..

قدرت زندگي پاراتيفوئيدها در بسر، مواد غذائي و گرد و خاك

قدرت پايداري سالمونلا در مدفوع و وسايل آلوده جوجه كشي

مدت پايداري در خاك،‌ آب و گياهان………….

مدت پايداري در روي پوسته تخم مرغ و محتويات آن

مقاومت در مقابل آنتي بيوتيك و داروهاي ضدعفوني

ساختمان پادگني…………………………

فرمول پادگن و پراكندگي سالمونلاها در طيور …

زهرابه………………………………..

بيماريزائي ……………………………

بيماريزائي در پرندگان جوان………………

بيماريزائي در پرندگان بالغ………………

واگيري پارا تيفوئيد…………………….

طرز انتقال بيماري بوسيله ناقلين و حاملين….

انتشار مستقيم عامل بيماري بوسيله تخمدان آلوده

آلودگي از طريق پوسته تخم مرغ…………….

علائم بيماري……………………………

شكل حاد بيماري در جوجه مرغها ……………

جراحات كالبد گشائي……………………..

تشخيص ………………………………..

جدا كرد عامل بيماري و تشخيص آن ………….

سرولوژي……………………………….

درمان پيشگيري و كنترل ………………….

بهداشت تخم مرغ و وسايل جوجه‌كشي…………..

توليد تخم مرغ، جمع آوري و نگهداري آن …….

بهداشت گله مادر………………………..

طرز ضدعفوني تخم مرغها…………………..

تميز نمودن ماشين و اتاق جوجه كشي…………

بهداشت محيط جوجه كشي……………………

شرايط بهداشتي در طول پرورش جوجه………….

آزمايشات سرولوژيكي……………………..

ايمني ساختن …………………………..

بيماري آريزونوز………………………..

انتقال، ناقلين، مخازن…………………..

درمان و پيشگيري………………………..

فصل سوم……………………………….

درمان سالمونلوز در طيور…………………

كنترل و پيشگيري سالمونلوز در طيور………..

واكنشهاي سالمونلا در طيور………………..

 

پروژه سالمونلوز در طيور

نوشته پروژه سالمونلوز در طيور اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق انديشة سياسي سيد قطب وتأثير آن بر جنبشهاي اسلامي معاصر

پيشگفتار:

انسان بدون تعريف،تنها پوچي و از خود بيگانگي را تجربه مي كند اما يك فرد مسلمان با يك پشتوانه فكري قوي ،بدون شك از خود تعريف دارد،تعريفي جامع و كامل كه او را هدفمند مي سازد .تعريفي كه براي او چارچوب ارائه مي دهد و راه كمال وسعادت را فرا راه او مي گشايد،و او را به سوي هدف متعالي رهنمون مي سازد.مشكل جوامع اسلامي امروزه آن است كه وابسته به فرهنگهاي بيگانه هستند و چرا خود را باور ندارند،به نظر نگرنده ناشي از همان فقدان (تعريف)مي باشد. نه به اين معني كه در اسلام تعريفي لز انسان وجود ندارد بلكه اين فرد مسلمان است كه تعريف خود را از خويشتن نمي داند،و همانطور كه گفته شد،انساني كه از خود تعريف ندارد ، ناچار تعريف ديگران را بر خود پذيرفته و در چارچوبي خلاف ادعاي خويش گام بر خواهد داشت.همه ادعاي مسلماني دارند اما همه به اسلام عمل نمي كنند بنابراين ملتهاي مسلمان قبل از هر اقدامي وظيفه دارند ،تكليف خود را ذست كم با خود رو شن كنند ،واين سئوال مهم را بي جواب نگذارند كه آيا واقعا همانگونه كه ادعا مي كنند،هستند يا خير؟و اگر نيستند ،آيا مي خواهند بر طبق ادعاي خويش عمل كنند يا نه؟بدون جواب به اين سئوال ،انتظار هرگونه پيشرفت و كمال ،خيال خام وانديشه باطل بيش نخواهد بود.

مقدمه (طرح تحقيقاتي)

۱- طرح موضوع:

به دنبال كاهش نفوذ استعمار غرب در اوايل قرن بيستم و گسترش موج استقلال طلبي در جهان سوم ، ديدگاههاي متفاوتي نيز در مورد دين و سياست در بين ملل اسلامي ظهور كرد. گروهي كه مشحون پيشرفت غرب شده بودند اينگونه تصور مي كردند كه دين عامل عقب ماندگي مسلمانان است.در مقابل گروهي نيز عقب ماندگي ملل مسلمان را نه به خاطر اسلام، بلكه ناشي از عدم اجراي شريعت اسلام ،دور شدن از اسلام واقعي و روي آوردن به مكاتب بيگانه مي دانستند.اين طرز تفكر ايشان را وا داشت تا اسلام را دوباره به عنوان يك دين كامل و جهان شمول معرفي كرد و در كنار آن نيز براي بر قراري حاكميت تعاليم شريعت واسلام بر زندگي سياسي و اجتماعي خود وارد عمل شوند. تلاش اين متفكران اصول گرا را مي توان در جنبشهايي همچون اخوان المسلمين در مصر، جماعت اسلامي پاكستان و برخي جنبشهاي اسلامي در ايران و ديگر كشورهاي اسلامي مشاهده كرد.از جمله اين متفكران مي توان به حسن البناء، مودودي ،سيدقطب، امام خميني و دكتر شريعتي اشاره كرد كه نقش رهبري فكري و عملي اين جنبشها را بر عهده گرفتند.

از طرف ديگر امروزه مساله بنياد گرايي اسلامي و جنبشهاي اصول گرايي اسلامي،نه تنها يك موضوع منطقه اي، يا مربوط به جهان اسلام نمي باشد بلكه موضوعي است جهاني و به خصوص بعد از وقايع يازدهم سپتامبر و حمله آمريكا به افغانستان و عراق،روزي نيست كه خبري از آن در رسانه هاي گروهي جهان منتشر وپخش نگردد.ريشه هاي بنياد گرايي اسلامي امروزي را بايذ در انديشهه هاي اخوان المسلمين مشاهده كنيم.سيد قطب رهبري تبديل بنياد گرايي محافظه كارانه اخوان المسلمين به افراط گرايي جوان سازمان آزادي بخش اسلامي (التكفيروالهجره)وسازمان (الجهاد)را بر عهده داشته است.بنابراين شايد بتوان ادعا كرد كه شناخت انديشه هاي وي تا حدودي راه شناخت جنبشهاي نوين اسلامي دهه ۷۰به بعد راهموار مي سازد.

علل انتخاب موضوع:

مهمترين مسئله ان است كه تفكرات سيد قطب وبرداشت هاي او از اسلام و تشكيل حكومت اسلامي (شيوه مبارزه با دستگاه حاكم) بسيار شبيه به تفكرات امام خميني مي باشد.به نظر اينجانب بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مدتها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با تفكرات رهبران اخوان المسلمين به ويژه سيد قطب آشنايي داشتند .از اين لحاظ اين موضوع برايم جالب و حائز اهميت بوده است.

سئوال اصلي:

انديشه سيد قطب چه بوده و چه تاثيري بر جنبشهاي اسلامي بعد از خود داشته است؟

سئوالات فرعي:

۱- سيد قطب در چه محيط سيلسي اجتماعي مي زيسته ونقش آن در شكل گيري افكار و انديشه هاي او چه بوده است؟

۲- چارچوب ايدئولوژي اسلامي از ديدگاه سيد قطب چيست؟

۳- سيد قطب چه تاثيري بر جنبشهاي اسلامي اخير در مصر و احيانا در ديگر بلاد اسلامي داشته است؟

 

فرضها:

اين پژوهش شامل دو فرض است:

۱- سيد قطب از جمله متفكران اسلامي مي باشدكه معتقد به لزوم رستاخيز يا احياي اصول اسلامي مي باشد.

۲- سيد قطب از اعضاي جنبش اخوان المسلمين بوده و همانطور كه خود مي‌گويد به اهداف وآرمانهاي اين جنبش وفادار است.

فرضيه تحقيق:

سيد قطب نقطة انشعاب در جنبشهاي اسلامي معاصر به حساب آمده ورهبري تبديل جنبشها از يك شيوة محافظه كارانه به شيوة انقلابي و جهادي را برعهده داشته است.

روش تحقيق:

روش تحقيق ما منابع كتابخانه اي مي باشد.

سازماندهي تحقيق :

اين پژوهش شامل سه فصل است.پس از مقدمه كه به بيان وطرح موضوع پرداخته شده در فصل اول زندگي سيد قطب و محيط سياسي و اجتماعي كه وي درآن مي زيسته اشاره مي كنيم ودر فصل دوم به انديشه ي قطب در باب جامعة

‹‹فهرست مطالب››

عنوان                                                  صفحه

پيشگفتار ………………………….. ۱

مقدمه ( طرح تحقيقاتي )………………. ۲

طرح موضوع …………………………. ۲

علل انتخاب مو ضوع…………………… ۳

سؤال اصلي …………………………. ۳

سؤالات فرعي ………………………… ۳

فرضها …………………………….. ۴

فرضيه تحقيق………………………… ۴

روش تحقيق …………………………. ۴

سازماندهي تحقيق…………………….. ۴

فصل اول : زندگينامة سيد قطب …………. ۵

شرح حال سيد قطب تا پيش از پيوستن به اخوان المسلمين ۵

سيد قطب و اخوان المسلمين ……………. ۷

منابع فصل اول………………………. ۹

فصل دوم : انديشه هاي بنياد گرانه ي سيد قطب ۱۰

مبحث اول: جامعه ايده آل از ديدگاه سيد قطب . ۱۱

 

«امت اسلامي » و ويژگي هاي آن …………. ۱۱

جامعه ايده آل صدر اسلام و تقابل آن با جاهليت     ۱۲

فلسفه و تضاد آن با ايدئولوژي اسلامي …… ۱۳

«عبوديت» و «الوهيت » زير بناي ايدئولوژي اسلامي   ۱۳

ديدگاه قطب نسبت به مسلكها و ايدئولوژيهاي ديگر   ۱۴

ناسيوناليسم ……………………….. ۱۴

كمونيسم و سرمايه داري……………….. ۱۴

مبحث دوم : «جاهليت » از ديدگاه سيد قطب… ۱۵

جاهليت و غير قابل اصلاح بودن آن ………. ۱۵

مبحث سوم : رستاخيز اسلامي راه حل سيد قطب . ۱۶

دعوت و شرايط دعوت كننده به اسلام ……… ۱۶

جهاد از ديدگاه سيد قطب ……………… ۱۷

منابع فصل دوم ……………………… ۱۸

فصل سوم : تأثير سيد قطب بر جنبشهاي اسلامي معاصر ۱۹

جماعة المسمين (التكفير والهجره)………. ۲۱

منظمه التحرير اسلامي (سازمان آزاديبخش اسلامي )    ۲۲

الجهاد ……………………………. ۲۲

منابع فصل سوم ……………………… ۲۴

نتيجه گيري ………………………… ۲۵

 

منابع ومأخذ           ۲۸

تحقیق انديشة سياسي سيد قطب وتأثير آن بر جنبشهاي اسلامي معاصر

نوشته تحقیق انديشة سياسي سيد قطب وتأثير آن بر جنبشهاي اسلامي معاصر اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 15 اسفند 1397  01:05 ب.ظ

تحقیق براک در پرتو كوبيسم

فصل اول

كوبيسم

 • تعريف كوبيسم

تجربيات طيبايي شناختي پيشگامان نقاشي سده بيستم بر شالوده دستاوردهاي كاوشگران بزرگ اواخر سده نوزدهم استوار شده‌اند. فووها و اكسپرسيونيست‌ها عمدتا راهي را دنبال كردند كه توسط سرا، گوگن،‌و وان گوگ هموار شده بود؛ يعني راهي كه به رنگ ناب مي‌انجاميد. اينان از آموزشهاي سزان چشم نپوشيدند؛‌وقتي فقط آن بخش از زيبايي شناسي او را تحول بخشيدند كه به بازنمايي ادراك شخصي به وسيله معادلهاي رنگي مربوط مي‌شد. اينان، به انگارهاي سزان درباره فضا و «فرم»‌ علاقه‌اي نشان ندادند. كوبيسم از همين انگارها آغازيد. كوبيسم نيز كوششي بود براي انطباق عناصر زيبا نمايي تصوير با نظم مستقل شكلهاي رنگين؛ يعني همان وظيفه‌اي كه براي نظريه پردازان هنر دهه نخست قرن بسيار مبرم مي‌نمود. پيكاسو و براك ـ ابتدا جداگانه و سپس همراه با ـ در اين زمنيه به راه حل‌هايي تازه رسيدند كه تحت عنوان «كوبيسم»‌ناميده شد. اين دو هنرمند، مسئله نمايش سه بعدي فرم (يعني فضا) با تدبير و شگردهايي متفاوت با ميثاقهاي سنت نقاشي اروپايي حل كردند. اما علاوه براين، به نتيجه‌اي كاملا جديد نيز دست يافتند، و آن تبلور بعد چهارم (يعني زمان) در تصوير بود.

«كوبيست مستقلا به نتايج خود رسدند. كوبيست‌ها در موضوعات خويش، به پيكار انديشه جديد نيز كه از سده نوزدهم آغاز شده وابداعات فناوري قرن حاضر به آن ميدان داده بود، پي برده بودند. همچنين پديده‌هاي (بينابيني) علاقه ايشان را به خود جلب كرده بودـ‌ […] كوبيست‌ها نظامي آفريدند كه مي‌توانستند به ياري آن،‌ به هم بافتگي پديده‌ها را از راه تصوير نشان دهند و به اين ترتيب،‌ امكان نشان دادن روندها به جاي حالتهاي ثابت هستي را پديد آورند. كوبيسم هنري است كه به طور كلي با تاثير متقابل ساختار و حركت، تاثير متقابل اجسام و فضاي اطرافشان، تاثير متقابل علائم صريح روي تابلو نقاشي و واقعيت دگرگون شونده‌اي كه نشان دهنده آن هستند. منظور كوبيست‌ها از ساختار، فضا، علائم، وروند با منظور فيزيكدانهاي هسته‌اي از آنها، كاملا تفاوت دارد. اما تفاوت ميان ديد كوبيست‌ها و ديد يك نقاش بر جسته هلندي سده هفدهم مانند ورمير نسبت به واقعيت، با تفاوت ميان ديد فيزيك نوين و ديد نيوتني، شباهتي زياد دارد: شباهتي بارز و نه فقط جزئي»‌.

اگرمقايسه‌اي از لحاظ چگونگي تحول كوبيسم در كار پيشگامان اين مكتب به عمل آيد، مي‌توان چنين گرفت كه راه حلهاي براك و گريس فرد گرايانه و عمدتا زيبايي شناختي است؛ حال آنكه پيكاسو و لژه تجربه‌هاي كوبيستي را وسيله‌اي براي بيان محتواي انساني ـ اجتماعي قرار مي‌دهند. ليكن ديدگاههاي پيكاسو و لژه نيز با هم تفاوت دارند. پيكاسو به درام زندگي امروز مي‌پردازد، لژه نقاش آينده است؛ در اين معني كه مخاطبانش راـ اگر شهامت پذيرش اينده را دارا باشند ـ از آينده‌شان مطمئن مي‌كند. از اينرو،‌ ژرژ براك (۱۸۸۲-۱۹۶۳) بر خلاف خشونت پيكاسو در عرصه شكل وبيان به شيوه‌اي تغزلي و حتي مي‌توان گفت فرانسوي‌تر كار مي‌كرد. تاثير موزون پرده (لوحه رنگي۹۱) بازتابي از ستايشي است كه وي از استادان بزرگ نقاشي تزييني فرانسه به عمل مي‌آوردند؛ يك چنين پرده‌اي، با آنكه تمام ذراتش به روزگار هنرمند تعلق دارند، اگر دريك نگارخانه متعلق به سده هجدهم نصب شود مايه شگفتي نخواهد شد. بيشترين تاثير كار براك به تسلطش بر طرح دو بعدي بستگي دارد، چون اومعتقد بود كه تابلوي نقاشي يك سطح صاف است و بايد همچنان يك سطح صاف بماند واز خط و رنگ و متن بايد براي جان دادن به آن استفاده شود. او از مجموعه رنگهاي بسيار اندك ولي داراي پيوندهاي ظريف با يكديگر استفاده مي‌كرد، به رنگهاي خاكستري و سفيد ارجحيت مي‌داد و غالبا به طرز نامنتظره‌اي به بافتهاي تعديل يافته روي مي‌آرود. براك مي‌گفت: «هدف نقاشي… نه بازسازي يك واقعيت ضمني، بلكه ساختن يك واقعيت تصويري است… آنچه را مي‌خواهيم بيافرينيم نبايد تقليد كنيم. از صورت ظاهر اشيا نبايد تقليد كرد، چون صورت ظاهر اشياء نتيجه خود آنهاست»

۲-روش و سبك كار كوبيسم

تحقیق براک در پرتو كوبيسم

نوشته تحقیق براک در پرتو كوبيسم اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق چاقي و اضافه وزن و بررسي رابطه بين درصد چربي بدن با ميزان فعاليت بدن و عوامل خطرزاي قلبي – عروقي مردان

–  مقدمه و بيان مسأله

بيش از ۲۰۰۰ سال است كه اطلاعات پزشكي اثرات اضافه وزن را روي بيماري ها و مرگ و مير نشان داده است. در آن زمان بقراط تشخيص داد كه مرگ ناگهاني در ميان افرادي كه بطور طبيعي چاق هستند نسبت به افراد لاغر بيشتر رايج است و اين موضوع در عرض ۵۰ سال گذشته بسيار مورد بحث بوده است (۸).

در سالهاي اخير درك اهميت توزيع چربي، به ويژه چربي شكمي به عنوان عامل خطرزا براي بسياري از بيماري ها و مرگ و مير ناشي از آنها مورد توجه پژوهشگران بوده است. يافته هاي پژوهشي نشان مي‎دهد كه چربي درون شكمي يا احشايي، بيش از چربي زيرپوستي مسئول افزايش خطر بيماري هاست (۴).

با توجه به اين موضوع كه افراد چاق بيشتر در معرض خطر ناتواني هاي جسماني، اجتماعي و رواني قرار دارند، كم تحركي و چاقي به عنوان يكي از مهمترين عوامل تهديدكننده سلامت و تندرستي در همه كشورهاي دنيا در نظر گرفته مي‎شود همچنين مطالعات انجام شده در شروع قرن بيستم نشان داد كه توزيع چربي موضعي نقش مهمي  در مرگ و مير افراد دارد (۴)، هر چند تا پايان جنگ جهاني دوم در اين زمينه فعاليت چشمگيري انجام نشد. اما پس از آن، نتايج مطالعات نشان دادند كه افراد چاق با توزيع چربي بدن آندروئيد يا مردانه نسبت به افراد با چاقي ژينوئيد يا زنانه بيشتر در معرض خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي و ديابت هستند. بررسي‌هاي كلينيكي و همه گير شناسي در سال ۱۹۸۰ نيز وجود ارتباط بين توزيع چربي بدن و افزايش خطر مرگ و مير را تأئيد كردند. همچنين پژوهشگران به وجود رابطه بين فعاليت هاي جسماني و بيماري هاي مختلف از جمله بيماري هاي قلبي- عروقي پي بردند. البرايت و يولاك اظهار مي دارند، كه  دليل افزايش جمعيت مبتلا به بيماري هاي قلبي- عروقي، كم تحرك است و اجراي فعاليت هاي منظم و مستمر جسماني مي‎تواند از توسعه بيماري هاي قلبي- عروقي جلوگيري كند (۷) چاقي شكمي خطر ابتلاء به پرفشار خوني، بيماري‌هاي قلبي- عروقي، افزايش انسولين خون، ديابت، بيماري هاي مربوط به كيسه صفرا، سكته مغزي و سرطان سينه و رحم را افزايش مي‎دهد (۴).

بنابراين با توجه به ارتباطي كه بين ميزان فعاليت بدني و ميزان چربي و چگونگي توزيع آن در قسمتهاي مختلف بدن با مشكلات مربوط به تندرستي وجود دارد، اندازه گيري فعاليت بدني، تركيب بدني و نحوه توزيع چربي در بدن مورد توجه بسياري از پزشكان، متخصصين بهداشت و متخصصين ورزشي قرار گرفته است. براي تعيين تركيب بدن روشهاي مختلفي از جمله وزن كشي در زير آب[۱]، مقاومت الكتريكي[۲] يا رقيق سازي ايزوتوپي[۳] است كه اين تكنيكها معمولاً در مكانها و محيط هاي پزشكي، بهداشتي و ورزشي در دسترس نيستند. روش تعيين درصد چربي بوسيله‌ي كاليپر داراي دقت بالا و قابل اجراست. به غير از ارزيابي درصد چربي بدن، شاخص هاي ديگري كه معمولاً در ارتباط با تندرستي مورد ارزيابي قرار مي‌‌گيرند، شاخص توده بدني (BMI)[4]، ضخامت چربي زير پوستي، نسبت دور كمر به دور نشيمنگاه (WHR)[5] است. بطوري كه WHR يا نسبت دور كمر به نشمينگاه كه يكي از ساده ترين روشهاي ارزيابي توزيع چربي در بدن هستند. براي تعيين خطر بيماريهاي قلبي- عروقي استفاده مي‎شود. كچ، مك آردل (۱۹۹۳) در كتاب فيزيولوژي ورزش اشاره مي‌كنند كه اگر (WHR) در مردان بيشتر از ۹/۰ باشد بيانگر افزايش خطر مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي- عروقي و ساير بيماريها مانند ديابت، بالا بودن تري گليسيريد و پرفشار خوني است (۱۷).

تحقيقات انجام يافته در سالهاي اخير مشخص شده است كه شاخص نسبت دور كمر به دور لگن (WHR) پيشگوي قوي براي بيماري هاي قلبي- عروقي است (۶).

با توجه به خطرات ناشي از ناهنجاريهاي تركيب بدني در تندرستي افراد و به طور كلي جامعه، مسأله اي كه در اين تحقيق مطرح است اطلاع از ميزان ارتباط بين مهمترين متغيرهاي تركيب بدني يعني (BMI) ، (WHR) ، درصد چربي بدن با عوامل خطرزاي قلبي- عروقي شامل قند خون ناشتا،‌ كلسترول تام، تري گليسيريد، ليپوپروتئين پرچگالي، ليپوپروتئين كم چگالي و نسبت ليپو پروتئين كم چگالي به ليپو پروتئين پرچگالي (عامل خطر) و همچنين ارتباط آنها با ميزان فعاليت بدني افراد مورد بررسي است.

بنابراين سؤالات اصلي تحقيق عبارتند از:

آيا بين افراد فعال و غيرفعال از نظر عوامل خطرزاي قلبي- عروقي تفاوتي وجود دارد؟

آيا بين شاخص هاي پيكرسنجي و عوامل خطرزاي قلبي- عروقي رابطه اي وجود دارد؟

آيا بين افراد فعال و غيرفعال از نظر ميزان شاخص هاي پيكرسنجي تفاوتي وجود دارد؟

۲- اهميت و ضرورت تحقيق

چاقي يكي از شايع ترين مشكلات بهداشتي در عصر حاضر است كه از آن به عنوان يكي از عوامل خطرزا براي بسياري از بيماريها ياد مي‎شود. چاقي زمينه ساز بسياري از مرگ و ميرها بوده است. و هر ساله هزينه

[۱]  – under water weighting

[۲]  – Electrical impedance

[۳]  – Isotope dilution

[۴]  – Body Mass Index

[۵]  – Waist- to- Hip Ratio

تحقیق چاقي و اضافه وزن و بررسي رابطه بين درصد چربي بدن با ميزان فعاليت بدن و عوامل خطرزاي قلبي – عروقي مردان

نوشته تحقیق چاقي و اضافه وزن و بررسي رابطه بين درصد چربي بدن با ميزان فعاليت بدن و عوامل خطرزاي قلبي – عروقي مردان اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :7  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات