چهارشنبه 29 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق علم ديناميک

علم ديناميك شاخه‌اي از مكانيك است كه در مورد حركت اجسام در اثر اعمال نيرو بحث مي‌كند. معمولاً در مهندسي، ديناميك پس از استاتيك مورد مطالعه قرار مي گيرد و موضوع آن تاثير نيروها بر اجسام ساكن است. ديناميك داراي دو بخش مجزا مي باشد: سينماتيك، كه عبارت از مطالعه حركت بدون در نظر گرفتن عامل آن يعني نيرو است و سينتيك، علمي است كه نيروهاي وارد بر جسم را به حركت ناشي از آنها ارتباط مي دهد. دانشجوي مهندسي در مي يابد كه درك كامل ديناميك، او را به يكي از مفيد ترين و قوي ترين ابزرهاي تحليل در مهندسي تجهيز مي كند.

موضوع علم ديناميك در مقايسه با استاتيك از نظر تاريخي، نسبتا جديد است. شروع درك ديناميك با استفاده از اصول استدلالي به گاليله (۱۶۴۲- ۱۵۶۴) نسبت داده مي شود كه در مورد سقوط آزاد اجسام، حركت روي سطح شيبدار و حركت پاندول مشاهدات دقيقي را انجام داد. وي در زمينه ارائه روشي علمي براي تحقيقات ودر مسائل فيزيكي مسئوليت بزرگي را متحمل شده است.گاليله به جهت نپذيرفتن اعتقادات زمان خود كه مبتني بر فلسفه ارسطويي بود، مثلاً اين عقيده كه اجسام سنگين‌تر سريعتر از اجسام سبك تر سقوط مي كنند پيوسته مورد انتقاد شديد قرار داشت. فقدان روشهاي دقيق براي اندازه گيري زمان از موانع جدي گاليله بود و پيشرفتهاي مهم بعدي در ديناميك در انتظار اختراع ساعت پاندولي توسط هويگنس در سال ۱۶۵۷ بود.

نيوتن (۱۷۲۷- ۱۶۴۲) بر اساس تحقيقات گاليله توانست فرمولهاي دقيقي را براي قوانين حركت ارائه كند و در نتيجه، ديناميك را در جايگاه استواري قرار دهد. كار مشهور نيوتن در اولين ويرايش كتابش با عنوان اصول منتشر شد، كه معمولاً از آن به عنوان يكي از بزرگترين مقالات علمي ثبت شده ياد مي‌شود. نيوتن علاوه بر بيان قوانين حاكم بر حركت ذرات اولين كسي بود كه قانون جاذبه عمومي را به طور صحيح فوموله كرد. با اينكه توصيف رياضي او دقيق بود، او حس مي‌كرد كه انتقال خارجي نيروي جاذبه بدون پشتيباني يك واسطه كار بيهوده اي است. دانشمنداني كه پس از دوره نيوتن مشاركت‌هاي مهمي در توسعه علم مكانيك داشتند عبارتند از: اولر، دالامبر، لاگرانژ، لاپلاس،پوآنسو، كوريوليس، انيشتين و ديگران

از نظر كاربردهاي مهندسي ديناميك علم جديدتري است. فقط از زماني كه ماشينها و سازه هايي با سرعت زياد و شتاب هاي قابل توجه به كار افتاده اند محاسبات بر اساس اصول ديناميك در مقايسه با اصول استاتيك ضروري تر شد. امروزه رشد سريع تكنولوژي افزايش كاربردهاي اصول مكانيك به ويژه ديناميك را طلب مي‌كند. اين اصول مبناي تحليل و طراحي سازه هاي متحرك، سازه هاي ثابت با بار ضربه اي، رباتها، سيستمهاي كنترل اتوماتيك، راكتها، موشكها، فضاپيماها، وسايل حمل و نقل زميني و هوايي، بالستيك الكترونيكي  در دستگاههاي الكتريكي، و انواع ماشينها نظير توربينها، پمپها، موتورهاي پيستوني، بالابرها، ماشينهاي ابزار و غيره مي‌باشد. دانشجوياني كه به يك و يا چند مورد از فعاليتهاي مذكور علاقه مند هستند، نياز مستمر به كارگيري اصول و مباني ديناميك را در خواهند يافت.

فضا ناحيه هندسي اشغال شده توسط جسم مي باشد. موقعيت در فضا بوسيله اندازه‌گيري‌هاي خطي و زاويه اي نسبت به سيستم مرجع هندسي تعيين مي شود. چارچوب اساسي سيستم مرجع در قوانين مكانيك نيوتن عبارت است از سيستم اينرسي اصلي يا دستگاه مرجع نجومي، كه سيستم مختصاتي مجازي با محورهاي متعامد مي‌باشد و فرض مي شود كه هيچگونه انتقال يا دوراني در فضا نداشته باشد. اندازه‌گيري‌ها نشان مي دهند كه اعتبار قوانين مكانيك نيوتني در اين سيستم مختصات تا  هنگامي است كه سرعتها در مقايسه سرعت نور كه برابر km/s  ۰۰۰،۳۰۰ يا mi/s  ۰۰۰،۱۸۶ مي باشد قابل صرفنظر كردن باشند. به اندازه گيري هايي كه نسبت به اين دستگاه صورت مي گيرند مطلق گفته مي شود و اين سيستم مرجع در فضا «ثابت» در نظر گرفته مي شود. دستگاه مرجع الصاقي به سطح زمين داراي حركت پيچيده اي در سيستم مرجع اصلي است و بنابراين بايد بر مبناي اندازه گيريهاي انجام شده در دستگاه مرجع روي زمين، تصحيحاتي در معادلات اساسي مكانيك صورت گيرد. مثلاً حركت مطلق زمين در محاسبه مسير راكتها و پروازهاي فضايي پارامتر مهمي محسوب مي‌شود. در بيشتر مسائل مهندسي مربوط ب ماشينها و سازه هايي كه بطور ثابت در سطح زمين مستقر شده اند، تصحيحات فوق الذكر كوچك بوده و مي توان از آن صرفنظر كرد. در چنين مسائلي قوانين مكانيك را مي توان مستقيما در اندازه گيريهاي انجام شده نسبت به زمين بكار برد، كه در عمل چنين اندازه گيريهاي مطلق تلقي مي شوند.

زمان عبارت است از سنجش وقايع متوالي كه در مكانيك نيوتني به عنوان كميت مطلق در نظر گرفته مي شود.

جرم عبارت از سنجش كمي اينرسي يا مقاومت در مقابل تغيير حركت يك جسم است. همچنين جرم را مي توان كميت مادي موجود در يك جسم در نظر گرفت كه سبب جاذبه مي شود.

تحقیق علم ديناميک

نوشته تحقیق علم ديناميک اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 29 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقيق در مورد دستگاه تنفس

دستگاه تنفس

APPARATUS RESPIRAORIUS

دستگاه تنفس از تعدادي مجاري هوايي در اندازه‌هاي مختلف (كه وظيفه انتقال، گرم و مرطوب كردن هوا را بر عهده دارند) و ششها (كه در تبادل اكسيژن نقش دارند) به وجود آمده است. بعلاوه بخشي از دستگاه تنفس در گفتار (توليد صوت) نيز نقش ويژه‌اي دارد. مخاط تنفسي در بيشتر مسير از نوع اپي تليوم منشوري‌ (استوانه‌اي) مژكدار است و در لابلاي آن سلولهاي موكوسي حضور دارند كه با ترشح موكوس، ناحيه را مرطوب و چسبنده مي‌كنند و ذرات گردوغبار را به دام مي‌اندازند. مژكهاي موجود در دستگاه تنفس نيز با حركت مداوم خود، موكوس و ذرات گردوغبار را به سوي فضاي حلق مي‌رانند. هواي تنفس شده از طريق مجاري هوايي به ريه‌ها وارد و پس از عبور از مجاري هوايي داخل ريه‌ها، به كيسه‌هاي متسعي با جدار نازك به نام آلوئول alveolus  مي‌رسد. جدار آلوئولها را سلولهاي اپي‌تليال مي‌پوشانند. اين سلولها در مجاورت نزديك با عروق خوني قرار گرفته‌اند و قادرند كه اكسيژن و گاز كربنيك را از خود عبور دهند. در نتيجه عمل نهايي تنفس در ريه‌ها انجام مي‌گيرد.

بيني nose

بيني از دو قسمت تشكيل شده است، يكي بيني خارجي و ديگري حفرة بيني. قسمت اول حفره بيني، دهليز vestibule  نام دارد و بخش عقبي آن را مجرا meatus مي‌نامند. حفره بيني توسط تيغه بيني septum nasi  كه در عقب استخواني و در جلو غضروفي است به دو حفره تقسيم شده است. جدار خارجي حفره بيني توسط شاخكها ناصاف شده، در زير هر شاخك مجراي كوچكتري ايجاد گرديده است.

در مجراي تحتاني سوراخي است كه مجراي بيني- اشكي به آن باز مي‌شود. در مجراي مياني، دهانه سينوس فك بالا باز مي‌شود. ساير سينوس‌هاي اطراف بيني نيز توسط سوراخهايي به فضاي بيني ارتباط دارند. حفره بيني توسط مخاط پرعروقي پوشيده شده، اين مخاط، جدار سينوس‌ها را نيز مفروش مي‌كند و التهاب آنها را سينوزيت مي‌نامند. موهاي مخصوصي در دهليز بيني وجود دارند كه همراه با موكوسي كه سلولهاي مخاطي تراوش مي‌كنند عمل تصفيه‌ هوا را انجام مي‌دهند. مخاطي كه روي شاخك فوقاني و ناحية مجاور آن از تيغه بيني را مي‌پوشانند، خرمايي رنگ و حاوي نورونهاي بويايي است و مخاط بويايي نام دارد. حفره عقب توسط فضاي چهارگوشي به نام كوانا cuana به حلق راه دارد.

حلق pharynx

حلق ناوداني عضلاني است كه در پشت بيني، دهان و حنجره واقع شده، مجراي مشترك هوا و غذا مي‌باشد.

حلق داراي سه قسمت است. بخشي كه عقب بيني قرار دارد، حلق بيني nasopharynx ، بخشي كه عقب دهان قرار دارد، حلق دهاني oropharynx  و بخشي كه عقب حنجره واقع شده است، حلق حنجره‌اي laringopharynx  ناميده مي‌شود. ديواره جانبي حلق بيني در محاذات شاخك تحتاني بيني داراي سوراخي است كه ابتداي لوله شنوايي (شيپوراستاش) tuba auditiva  است (ش ۱).

جدار حلق شامل سه عضله عرضي و تنگ كننده costrictor  و چند عضله كوچك بالا برنده است.

 

شكل ۱: برش سهمي بيني، دهان، حلق وحنجره.

حنجره larynx

حنجره در جلوي سومين قسمت حلق (از سومين تا ششمين مهره گردن) قرار دارد.

حنجره محل عبور هوا و عضو توليد صوت است و از تعدادي غضروف كه توسط رباطها و پرده‌هاي همبندي به يكديگر متصل شده‌اند، به وجود آمده است. عضلات كوچك و بااهميتي حركات حنجره و عمل توليد اصوات را به عهده دارند.

غضروف‌هاي حنجره

غضروف‌هاي مهم حنجره عبارتند از: غضروف تيروئيد (سپري) thyoridea ، انگشتري cricoidra ، هرمي arytenoidea و اپي‌گلوت epiglotis  (ش ۲).

 

شكل ۲: نماي قدامي حنجره.

غضروف تيروئيد

بزرگترين غضروف حنجره است كه زير استخوان لامي و بالاي غضروف انگشتري قرار دارد. از دو ورقه چهارگوش lamina  تشكيل شده است. اين دو ورقه در جلو به يكديگر مي‌پيوندند و در جلوي گردن، برجستگي «سيب آدم» را مي‌سازند.

كنار فوقاني اين صفحات در خط وسط فرو رفته است و بريدگي تيروئيد incisura  thyroidea  را مي‌سازد. از كنارهاي خلفي تيروئيد دو زائده به نام شاخ cornu  به طرف بالا و پايين كشيده شده‌اند. شاخ‌هاي فوقاني طويلتر از شاخ‌هاي تحتاني هستند و توسط رباطي به استخوان لامي

تحقيق در مورد دستگاه تنفس

نوشته تحقيق در مورد دستگاه تنفس اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته های تحصیلی (ریاضی- فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی)

چکیده:

به اعتقاد روان شناسان شناختی فرایند آموزش- یادگیری شامل دو دسته هدف کلی است که وین اشتاین و مایر (۱۹۸۶) یکی را به فراورده و دیگری را به فرایند مربوط می دانند. در حالیکه فراورده محتوای اطلاعات آموزش داده شده است. فرایند به چگونگی یادگیری یا مهارتها و روشهای یادگیرنده در پردازش محتوا مربوط می شود. دسته اخیر همان راهبردهای یادگیری هستند که با تاکید کنونی نظریه پردازان شناختی بر نقش فرد در یادگیری، مورد توجه روانشناسان تربیتی قرار گرفته است. بر این اساس به منظور شناسایی رابطه کاربرد انواع راهبرد یادگیری (تمرین، بسط دهی، سازماندهی و نظارت) با موفقیت در سه رشته تحصیلی (علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی- فیزیک) از جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه سوم نظری شهر یزد نمونه ای به حجم ۲۲۲ نفر به روش تصادفی چند مرحله ای برگزیده شد. و براساس معدل ۳۳ درصد بالاترین معدل ها به عنوان گروه موفق و ۳۳ درصد پائین ترین معدل ها به عنوان گروه ناموفق دسته بندی شدند. برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز از آزمون راهبردهای یادگیری (با ضریب پایای ۷۶/۰) استفاده شد. و برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور تعیین تفاوت معنی دار در استفاده از راهبردهای یادگیری میان دوگروه موفق وناموفق در هر یک از رشته های تحصیلی از آزمون T (برای مقایسه دو گروه مستقل) و برای تعیین سهم هر راهبرد در پیش بین موفقیت تحصیلی از آزمون تحلیل ممیز استفاده بعمل آمد. نتایج نشان داد که در استفاده از انواع راهبردهای یادگیری بین دانش آموزان موفق و ناموفق تفاوت معنی دار وجود دارد و از میان راهبردهای چهارگانه به تکفیک دو راهبرد بسط دهی و نظارت بر درک مطلب برای دانش آموزان در رشته های ریاضی- فیزیک و علوم انسانی و راهبردهای سازماندهی و نظارت بر درک مطلب برای دانش آموزان علوم تجربی نقش معنی داری در پیش بینی موفقیت تحصیلی دارند.

کلید واژگان: فراورده یادگیری، فرایند یادگیری، دانش آموزان موفق، دانش آموزان ناموفق.

مقدمه

اصل مشخص در دنیای نامشخص آینده این است که انسان پیوسته با تغییرات غیر قابل پیش بینی مواجه است و بقایش وابسته به توانای او در اثر گذاری بر این تغییرات و سازگاری دائمی با آنها است. پس یادگیری ضرورت بقا و آموزش ابزار دستیابی به آن است، از طرف دیگر آموزش نمی تواند دانشها، مهارتها یا گرایشهایی را که عملا نمی توان همه آنها را پیش بینی نمود در اختیار افراد بنهد. مع هذا اگر بتوان به افراد کمک نمود تا یک فراگیر خود- رهبر شوند و مسوولیت یادگیری خود را به عهده بگیرند. خواهیم توانست به آنها توانایی نوسازی خویش را بدهیم تا به خلق خود و جامعه خود در یک دنیای همیشه متغیر قادر شدند. در این حالت تدریس جهت دهنده یادگیری خواهد بود جایی که افراد نه به صورت یک شیء بلکه به صورت یک فاعل مطرح هستند. این هدف به خصوص با تغییر رویکرد نظریات یادگیری از رفتارگرایی به شناختی مورد توجه متخصصین تعلیم و تربیت همچون روانشناسان تربیتی و برنامه ریزان درسی واقع شده است.

نظريه هاي شناختي در مطالعة ياد‌گيري به تبيين فعاليتهاي شناختي مانند توجه، ادراك، يادآوري و يادسپاري مي پردازند. (گلاور[۱] و برونينگ[۲] ۱۹۹۰) يكي از ديدگاه هايي كه زيربناي نظريات شناختي است رويكرد پردازش اطلاعات است. روانشناسان پيرو اين رويكرد مي كوشند تا فرايندها و ساختارهايي را كه از لحظه ارسال خبر تا زمان دريافت و عمل كردن اتفاق مي افتد را كشف كنند، براي اين منظور ساختار ذهن انسان، فرايندهاي ميانجي و مراحل پردازش اطلاعات را با ساختارها، فرايندها و مراحل موجود در تحليل توسط كامپيوتر مقايسه مي‌كنند كه شامل دو بعد سخت افزار و نرم افزار است. ساختارهاي حافظه حسي، كوتاه مدت و بلندمدت، سخت افزارهاي ذهن را تشكيل مي‌دهند كه فطري بوده و در همه افراد يكسانند. و راهبردهايي چون مرور ذهني[۳]، بسط‌دهي[۴]، سازماندهي[۵]، نرم افزارهاي ذهن هستند كه افراد در چگونگي استفاده از آنها متفاوتند و بهره گيري از آنها اكتسابي است. (اتكينسون[۶] و شفرين[۷] ۱۹۶۷) نقل از سولسو (۱۳۷۱)

بنا به نظريه هاي وابسته به رويكرد پردازش اطلاعات ياد‌گيري زماني رخ مي‎دهد كه اطلاعات تمام مراحل حافظه را طي كند و در حافظة بلندمدت ثبت شود (سيف ۱۳۸۰) در اين فرايند راهبردهاي متنوعي دخيلند كه وين اشتاين[۸] و ماير[۹] (۱۹۸۶) آنها را در دو دسته راهبردهاي آموزشي معلم و راهبردهاي ياد‌گيري دانش آموز در چهارچوب فرايند آموزش- ياد‌گيري توضيح مي‎دهند. شكل (۱-۱)

 • دانش معلم
 • عملكرد معلم در خلال آموزش و چگونگي ارائه اطلاعات
 • دانش فعلي يادگيرنده
 • رفتارهاي ياد‌گيري و شناختي

۵- فرايندهاي شناختي دروني در خلال ياد‌‌گيري

۶- اكتساب دانش در خلال راهبردهاي ياد‌گيري و آموزشي

۷- رفتار و نتايج اندوزش و پردازش اطلاعات

چارچوب فرايند آموزش- يادگيري

به نقل از وين اشتاين و ماير (۱۹۸۶)            شكل (۱-۱)

 

در آموزش معلم محور مبتني بر نظريات رفتاري، ياد‌گيري بر معلم و روشهاي آموزشي او متمركز است. اما با تبيين كنوني در رويكرد شناختي به خصوص نظريات سازايي گرايي[۱۰] و پردازش اطلاعات تمركز اصلي بر فراگير و نحوه‌ي ياد‌گيري اوست. در اين ديدگاه بر نقش فعال يادگيرنده، در درك و فهم و معني بخشيدن به اطلاعات تأكيد مي‎شود (وولفولك[۱۱] ۱۹۹۵ ص ۴۸) پس يادگيرنده يك پردازشگر فعال است و نه يك ثبت كننده منفعل اطلاعات، و معلم و راهبردهاي آموزشي او تسهيل كننده يا مكمل اين فعاليت است. اين جاست كه هوش، حافظه، علاقمندي، بهره گيري از مطالب و راهبرد ياد‌گيري فراگير اهميت مي يابد.

به خصوص اينكه تحقيقات متعدد در سالهاي اخير بيانگر نقش مهم راهبردهاي ياد‌گيري در فرايند ياد‌گيري، ياد سپاري و يادآوري است مثلاً هاو[۱۲] (۱۹۷۰) دريافت دانش آموزاني كه به طور صحيح نسخه برداري مي‌كنند بيش از كساني كه قادر به اين كار نبودند مطالب را ياد گرفتند. نقل از وين اشتاين و ماير (۱۹۸۶)

پرسلي[۱۳]، سيمونز[۱۴]، مك دانيل[۱۵]، اشنايدر[۱۶] و ترونر[۱۷] (۱۹۸۸) به نقل از وين اشتاين و ماير (۱۹۹۲) پي بردند آزمودنيهايي كه راهبردهاي ياد‌گيري را آموخته بودند در يادآوري اطلاعات موفق تر بودند.

مي كي[۱۸]، بلومن فلد[۱۹] و هوي لي[۲۰] (۱۹۸۸) نشان دادند رابطه مثبت و معني داري بين راهبردهاي ياد‌گيري و معدل نمرات در دانشگاه است.

پنتريچ[۲۱] و دي گروت[۲۲] (۱۹۹۰) در تحقيقي نشان دادند. دانش آموزاني كه در ياد‌گيري به وسيله سازماندهي و انتقال اطلاعات از طريق مرور ذهني، بسط دهي و

[۱]  – Glover, J. M.

[۲]  – Braning, R. H.

 

 

 

[۳]  – Rehersal strategy

[۴]  – Elaboration strategy

[۵]  – Organizational strategy

[۶]  – Atkinson, R. C.

[۷]  – Shiffrin, R. M.

[۸]  – Weinstein

[۹]  – Maier

[۱۰]  – Constructivist

[۱۱]  – Woolfolk , A.E.

[۱۲]  – How, M. E

[۱۳]  – Pressley , M

[۱۴]  – Symons

[۱۵] – Mc Daniel , M.A

[۱۶]  – Snyder

[۱۷] – Turnner, J.

[۱۸]  – Meece

[۱۹]  – Blumen feld , P.C.

[۲۰]  – Hoyle, R.H.

[۲۱]  – Pintrich, P.R.

[۲۲]  – De Geroot, E.V

تحقیق بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت

نوشته تحقیق بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق اتم در خدمت كشاورزي و منابع طبيعي

مقدمه

با ساختمان اولين پيل اتمي بوسيله انريكوفرمي دانشمند معروف ايتاليائي سبب شد كه دانشمندان از انرژي اتم در پيشبرد علوم وصنايع، كشاورزي و پزشكي استفاده نمايند، بطوريكه امروزه كمتر رشته علمي و صنعتي است كه در تحقيق و گسترش آن از راديو ايزوتوپها استفاده نگردد. مثلا در پزشكي براي بهبود وضع محصول و حفظ آن از آفات در علوم و صنايع براي مطالعات گوناگون استفاده‌هاي شايان توجهي ميگردد.

اين كتاب حاوي اطلاعات كلي در زمينه پيشرفت‌ همه جانبه و چشمگير كاربر در راديوايزوتوپها در رشته‌هاي مختلفه علوم و فنون بخصوص در رشته‌هاي كشاورزي، علوم، داروسازي و پزشكي است و در آن از موارد استعمال راديوايزوتوپها در رشته‌هاي كشاورزي و ژنتيك پرتوي به تفصيل بحث شده است و از خطرات ومضار مواد راديواكتيو حاصله از انفجارات اتمي و همچنين پيش‌بيني نقش راديوايزوتوپها در پيشرفت‌هاي آينده در رشته‌هاي مختلفه علوم، صنايع و كشاورزي سخن بميان آمده است.

 

فصل اول: منابع انرژي قبل از اتم

منبع انرژي بشر در گذشته دور منحصر به قواي عضلاني انسان و انرژي آفتاب بوده است. بعدها آتش كشف گرديد و از جريان آب رودخانه ها براي حمل و نقل استفاده شد از اينرو كشف آتش را مي‎توان يكي از مهمترين يافته هاي بشر دانست.

كليه منابع انرژي غير از نيروي اتم در نتيجه تأثير خورشيد بوجود آمده است و به زبان ديگر باستثناي انرژي مواد راديواكتيو منبع عموم انرژي ها خورشيد است زيرا رشد گياهان در پرتو نور خورشيد انجام مي‎شود و غذاي حيوانات بطور مستقيم يا غيرمستقيم از مواد آلي گياهي نتيجه مي گردد.

نفت و ذغال سنگ كه از بقاياي گياهان و موجودات ادوار معرف الارضي باقي مانده است انرژي ذخيره شده ايست كه امروزه مورد استفاده قرار مي‎گيرد حرارتي كه از سوختن ذغال و نفت بوجود مي‎آيد همان انرژي تابشي خورشيد است كه در طول صدها ميليون سال در رستني ها انباشته شده است.

انرژي اتمي در يافته هاي تازه بشر است و آن را مي‎توان از مهمترين اكتشافات بشر دانست يعني براي نخستين بار بر پايه اصول فرضيه نسبي از انيشتن اين نتيجه به دست آمد كه جرم نوعي از انرژي است و ممكن است اين دو را به يكديگر تبديل نمود.

بعدها صحت فرضيه انيشتن به ثبوت رسيد و اين فكر قوت گرفت كه به جاي استفاده از ذخائر جزئي انرژي خورشيد از نيروي از بند رسته اتم براي پيشرفت بشريت استفاده شود بايد توجه داشت كه خود زمين هم از لحاظ حرارت دروني و راديواكتيويته قشر آن يك نوع منبع انرژي محسوب مي‎شود ولي به علت ناچيزي اين انرژي مقابل انرژي اتمي نمي توان آن را مورد استفاده قرار داد.

امروزه از نيروي فراوان اتم در راه علم و صنعت و كشاورزي استفاده مي‎شود و كيمياگران عصر حاضر عنصري را به عنصر ديگر تبديل مي‌كنند و با استفاده از اجسام راديواكتيو به معالجه بيماريها مي پردازند.

از هم اكنون اين سؤال پيش مي‎آيد كه در صورتي كه پس از ساليان دراز ذخيره موادي كه در راكتورهاي اتمي به عنوان سوخت به كار مي رود به پايان برسد چگونه مي‎توان به انرژي تازه اي دست يافت.

جمعي از دانشمندان به فكر استفاده مؤثر از انرژي خورشيد افتاده و در اين راه به كوشش خود ادامه مي دهند اكنون روشن شده است همچنان كه از شكافته شدن هسته‌هاي سنگين اورانيوم مقادير مشابهي انرژي به دست مي‎آيد از پيوند هسته هاي سبك نيز انرژي فراواني به دست مي‎آيد.

در هر دو حالت فوق الذكر جرم كاهش مي يابد و اين كاهش جرم است كه سرچشمه انرژي عظيم اتمي و به عبارت صحيح تر انرژي هسته اي مي گردد. تهيه انرژي را به توسط شكافتن هسته هاي سنگين فيسيون و چگونگي توليد انرژي را به روش پيوند هسته هاي سبك فوزيون مي‎نامند. در روش نخستين از انشقاق عناصري از قبيل اورانيوم و توريوم انرژي حاصل مي‎شود و در روش دوم از اتمهاي سبك مانند هيدروژن استفاده به عمل مي‎آيد براي انجام عمل پيوند هسته يا فوزيون بايستي هسته دو اتم را به شدت به هم برخورد داد تا به هم پيوند خورده در هم فرو روند بديهي است كه نيروي دافعه الكترواستاتيكي هسته مانع بزرگي در اين راه محسوب مي‎شود. به نظر دانشمندان به منظور بالا بردن سرعت هسته ها از افزايش درجه حرارت مي بايست استفاده نمود. و در صورتي كه در محفظه اي موفق به تأمين حرارت مورد لزوم براي انجام واكنش فوزيون بشويم مشكل تهيه انرژي بشر براي هميشه حل خواهد شد. متأسفانه محاسبات رياضي لزوم صدها ميليون درجه حرارت را ثابت مي نمايد كه عملا به دست آوردن آن در كره ما غير مقدور است با اين حال آينده چندان تاريكي در پيش دانش بشري وجود ندارد زيرا تاكنون به كمك ماشينهاي بسيار عظيم موفق شده اند كه براي زمانهاي خيلي كوتاه عمل پيوند هسته يا فوزيون را انجام دهند.

دانشمندان اميدوارند كه در آينده كوره هاي فوزيون آزمايشي را به كار اندازند و در نقاط مختلف جهان از آن بهره برداري نمايند با اينكه تاكنون همه مسائل حل نشده ولي بيشك روزي اين مشكلات حل خواهد شد و بشريت به انرژي فراواني دست خواهد يافت. در اين صورت هيدروژن موجود در تمام اقيانوسها يكي از مواد

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

مقدمه…………………………………. ۱

منابع انرژي قبل از اتم………………….. ۲

اتم هاي نشاندار در خدمت صنعت پزشكي و كشاورزي. ۵

كشاورزي……………………………….. ۶

داروسازي………………………………. ۱۱

پزشكي…………………………………. ۱۲

راديوبيولوژي…………………………… ۲۳

بررسي تأثير تشعشع بر جسم زنده……………. ۲۴

نگراني از تزايد باريم ۱۴۰ در جو…………… ۲۷

استفاده از راديوايزوتوپها در بررسي هاي زراعت. ۲۸

آينده به انرژي اتمي تعلق دارد……………. ۳۳

لزوم استفاده از انرژي اتمي در برنامه هاي اقتصادي كشاورزي و آبياري ۳۷

ازدياد محصولات كشاورزي به وسيله پرتوافكني….. ۴۰

اثرهاي ژنتيكي اشعه مختلف يونساز تأثير دانسيته يوني اين اشعه  ۵۰

مطالعه عمل كربن گيري در گياهان به وسيله ايزوتوپها   ۵۷

جذب كربن توسط ريشه گياهان……………….. ۷۰

بررسي عناصر مفيد در رشد گياهي با استفاده از راديوايزوتوپ ها  ۷۴

استفاه از ايزوتوپ ها راديواكتيو در بررسي جذب موادغذايي توسط برگ  ۸۷

استفاده از مواد راديواكتيو در دفع آفات……. ۹۲

راه جديد بررسي آفات و سموم………………. ۹۵

علامت گذاري موش كور زيرزميني با حلقه راديوكبالت ۱۰۳

از بين بردن نسل حشرات بوسيله پرتوافكني……. ۱۰۴

فيزيولوژي حشرات و بررسي كشندگي سموم………. ۱۰۷

كشتن سخت بالپوشان با اشعه……………….. ۱۱۱

پرتوافكني اتمي و حفاظت فرآورده هاي كشاورزي… ۱۱۷

پرتوافكني ارگانيسم زنده…………………. ۱۳۴

اثر اشعه روي طعم مواد غذايي……………… ۱۳۶

حفاظت ماهي…………………………….. ۱۴۱

فرآورده هاي شير………………………… ۱۴۲

مضار زايد راديواكتيو باران تشعشعي و استرنسيوم- ۹۰    ۱۴۵

آلودگي آبهاي آشاميدني با مواد زائد راديواكتيو ۱۴۷    ۱۴۷

باران تشعشعي…………………………… ۱۵۰

بيماري ناشي از تأثير پرتوها……………… ۱۵۳

تحقیق اتم در خدمت كشاورزي و منابع طبيعي

نوشته تحقیق اتم در خدمت كشاورزي و منابع طبيعي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 28 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

گزارشگري مالي و حسابرسي XBRL

مقدمه

ارائه گزارشات مالي آتي ديجيتالي خواهد بود، اين سوال كه كدام زبان مبادله اطلاعات استاندارد مي باشد هنوز بدون جواب است. در حال حاضر، بيشتر ارائه اطلاعات مالي ديجيتال به زبان كد گذاري بهم پيوسته (HTML) مي باشد، كه روش نمايش اطلاعات را كنترل مي كند اما عدم شناسايي حجم، سودمندي آنرا كاهش مي دهد. فرمت HTML بسادگي اجازه جستجو، آناليز، يا دست كاري اطلاعات را نمي دهد.

زبان گزارشگري مالي قابل توسعه (XBRL) ابزاري از زبان كدگذاري قابل توسعه (XML) است كه به طور خاص براي گزارشگري مالي و تجاري طراحي شده است، كه به وسيلة كنسرسيومي از سازمانهاي مالي رهبر، شركتهاي حسابداري، تهيه كنندگان خدمات مالي، و شركتهاي تكنولوژي گسترش مي يابد. آن براي ايجاد گزارشهاي مالي كه به سادگي در اينترنت منتقل شوند طراحي شده است. سرمايه گذاران نيازمند اطلاعات دقيق و قابل اتكا هستند كه بتواند به سرعت براي كمك به آنها در اخذ تصميمات آگاهانه تحويل شود، و وب سايتهاي شركت منابع حياتي اين اطلاعات هستند. XBRL اين نيازها را برطرف مي كند و سودمندي اطلاعات مالي را در اينترنت افزايش مي دهد.

استفاده از XBRL،‌صورتهاي مالي، اسناد وام بانكي، پرونده هاي مالياتي تحويل شده از طريق اينترنت به مراجع قانوني، تحليل گران، و اعتبارات به دست آمده سرمايه گذاران، را كدگذاري مي كند. كارايي و اثربخشي افزايش مي يابد براي اينكه داده هاي XBRL مي‌توانند با بالاترين استقلال تكنولوژيكي و كمترين دخالت انسان مبادله شوند.

هدف XBRL:

XBRL داده ها را قادر مي سازد كه به صورت الكترونيكي خوانده شوند، و در اسناد جايگزين گردآوري و توسط ديگر سيستمهاي كامپيوتري خوانده شوند. در عين حال XBRL مي تواند در تهيه صورتهاي مالي و گزارشهاي قابل خواندن توسط شخص نيز مورد استفاده قرار گيرد، مهم است بدانيم كه بزرگترين مزيت XBRL در قادر ساختن سيستمهاي كامپيوتري در بازيابي داده ها به صورت مستقيم از اسناد جايگزين XBRL است. پس مي توان داده ها را به شكلي كه نيازهاي استفاده كنندگان خاص مثل تحليل گران مالي يا مراجع قانوني را برطرف كند، سازماندهي كرد.

XBRL چگونه كار مي كند؟

XBRL پيچيده است و شامل مولفه ها و اسناد گوناگون مي باشد. اسناد خيلي مهم در فهم و استفاده. XBRL در فرآيند گزارشگري به شرح زير است:

 • مشخصات XBRL (Specification)
 • طبقه بندي XBRL (Taxonomies)
 • اسناد جايگزيني XBRL (Instance documents)
 • اوراق نمونه (گزارشي) (Style sheets)

 

روابط بين اين مولفه ها در نمودار زير نمايش داده شده است.

گزارشات/ اوراق نمونه  اسناد جايگزين  طبقه بندي  مشخصات XBRL  XML

داده هاي برچسب زده شده

مشخصات XBRL (Specification) :

مشخصات XBRL يك نرم افزاري است كه اطلاعات مالي را براي استفاده كنندگان نرم افزار XBRL تشريح و تعريف مي كند.

مشخصات XBRL فعلي ورژن ۱/۲ مي باشد، كه در آوريل ۲۰۰۵ بوسيله گروه مشخصات XBRL منتشر شده است. آن يك تعريف تكنيكي از XBRL و چگونگي كار آن را بيان مي كند و چارچوب آنرا شكل مي دهد و جزئيات تركيب و محتوي طبقه بندي XBRL و اسناد جايگزين را بيان مي كند.

اطلاعات در ديگر فرمتهاي ناسازگار مي توانند با استفاده از مشخصات در واحدهاي مختلف با هم مقايسه شوند. استفاده از مشخصات محدود به صورتهاي مالي نيست، آن براي گزارشگري ديجيتالي و ارائه جزئيات دفتر كل در آموزش، پرونده هاي قانوني و اطلاعات مالي هم مي تواند استفاده شود.

طبقه بندي XBRL (Taxonomies):

طبقه بندي سندي است كه عناصر كليدي (اعداد يا متن) را كه دربرگيرنده اسناد جايگزين XBRL براي نوع خاصي از گزارشگري مالي مي باشد توضيح مي دهد. طبقه بنديهاي XBRL تعريف هاي استاندارد براي ارائه اطلاعات تجاري و گزارشات حسابداري هستند. اطلاعات مالي تهيه شده توسط XBRL به عناصر داده هاي ذخيره شده در پايگاه داده هاي حسابداري عطف مي شود و XBRL براي كدگذاري آنها در يك مبناي استاندارد در طبقه بندي استفاده مي شود.

بنابراين طبقه بندي يك فرهنگ لغتي است كه شامل تعاريف برچسبهاي مورد استفاده مي باشند. طبقه بندي شامل مفاهيم و روابط مورد استفاده در نوع خاصي از گزارشگري تجاري است و براي ايجاد پيوند با اسناد جايگزين و قادر ساختن آنها براي ايجاد گزارشها بكار

گزارشگري مالي و حسابرسي XBRL

نوشته گزارشگري مالي و حسابرسي XBRL اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
سه شنبه 28 اسفند 1397  09:33 ق.ظ

تحقیق در مورد تخت جمشید

تخت جمشید آثار باقیمانده ارگ و کاخ داریوش اول هخامنشی است،که پس از گذشتن ۱۸۹ سال از اغاز بنای آن،اسکندر مقدونی ساختمانهای آنرا،در سال ۳۳۱ پیش از میلاد سوزانده است. تخت جمشید در ۵۶ کیلومتری شمال شرقی شیراز و ۶ کیلومتری استخر ،در جلگه مرودشت واقع است تخت جمشید طبق دو کتیبه ای که در بالای دیوار جنوبی آن کنده شده از بناهایی است که بفرمان داریوش هخامنشی ،در حدود سال ۵۲۰ پیش از میلاد ساخته شده است.

تحقیق در مورد تخت جمشید
تحقیق در مورد تخت جمشید

پلکان بزرگ

راهی که به بالای تخت یا صفه راهنمایی می نماید . دو پلکانی است که در دو طرف،روبروی هم ساخته شده و شماره هر یک از پلکانها ،از پائین تا بالای تخت ۱۱۰ و درازای هر یک ۹۰/۶ متر و پهنایش ۳۸ سانتی متر و بلندیش ۱۰ سانتی متر میباشد.

سردر بزرگ یا مدخل |تحقیق در مورد تخت جمشید

برای وارد شدن به درون ارگ تخت جمشید پس از پلکانهای شرح داده شده،تنها راه،سردر بزرگ بوده و آن ساختمانی است چهار گوشه که در بالای پلکانهای نامبرده،واقع گردیده است . این مدخل دارای ،۴ ستون و سردر غربی و شرقی و جنوبی بوده است که ۴ جرز دو درگاه ان ، با دو تا از ستونهایش ،هنوز بر جا و باقی میباشد.

تحقیق درباره تخت جمشید
تحقیق درباره تخت جمشید

درگاه غربی مدخل

 در ورودی بزرگ نامبرده ، که در خارجی بوده ، رو به مغرب و متوجه پلکان بزرگ می باشد. در طرفین درونی جرزهای درگاه غربی،تقریباً در بلندی دو متر از کف،دو پیکر حیوان بزرگ که بدن و دستهای آنها شبیه باعضای گاو و سرشان مانند سر شیر میباشد،حجاری شده است.

درگاه شرقی

درگاه دومی که درونی بوده به طرف شرق واقع است. جرز های این درگاه دارای دو گاو بالدار با سر انسان است و تاجی هم بر سر دارند، این نقوش بالدار تقلیدی است از مجسمه های دروازه پایتختی که (سارگن) ،پادشاه آشور در حدود ۷۱۲ پیش از میلاد پس از ترک نینوا پایتخت قدیم اشور در ۱۵ میلی شرقی شهر موصل ساخته است.

آپادانه (آپادانا) یا بارگاه

در جنوب سر در بزرگ ،بفاصله ۵۰ متر،ساختمان ستون داری آشکار و نمایان است که موسوم به کاخ آپادانه یعنی کاخ بار عام میباشد .تمام ساختمان بار عام نامبرده،اکنون دارای ۱۳ ستون میباشد،و بوسیله دو پلکان دو طرفی شمالی و شرقی،بآن وارد می شوند . دو پلکان نامبرده ،یکی پلکان کهنه است که به سمت شمال متوجه می باشد ،دیگری پلکان نو پیدایش است

که در سوی خاوری (شرقی )ساختمان واقع است و شرح آن زیر عنوان (( پلکان نو پیدایش)) بیاید. دیوار پیش بست پلکان کهنه ،به نقوش چندین تن از نمایندگان ملل مختلف،مزین و آراسته میباشد . ساختمان آپادانا عبارت بوده از یک تالار چهار گوشه مرکزی،و چهار ایوان به شکل راست گوشه که هر یک از ایوانها ۱۲ ستون و خود تالار مرکزی ۳۶ ستون ،در ۶ ردیف داشته است.

ستونهای بارگاه آپادانه (آپادانا)

بلندی های ستونهای  آپادانا نزدیک به ۱۸ متر و قطر پای آنها دو متر است. قسمت بالای ستونها مرکب از سه جزء است اول سر ستون اصلی دوم قسمت مارپیچ  دوگانه سیم تنه دو گاوی که پشت به پشت داه اند .در بالای تمام ستونهای تالار مرکزی،همین نوع مجسمه گاو بوده است

ولی روی ستون های ایوان شرقی مجسمه دو شیر و در بالای ستون های ایوان غربی، مجسمه دو گاو بدون قسمت مارپیچ دوگانه و سر ستون اصلی بوده است. در ماه شهریور ۱۳۱۲ شمسی، چهار لوح زرین و سیمین از گوشه های شمال شرقی و جنوب شرقی تالار مرکزی اپادانه بدست آمده است که روی همه آنها عبارتی به یک مضمون ، بسه خط میخی پارسی و عیلامی و بابلی نقر گردیده و ترجمه آنها بدینقرار است.

مقاله در مورد تخت جمشید
مقاله در مورد تخت جمشید

ترجمه لوحها

داریوش . شاه بزرگ  شاه شاهان شاه کشور ها پسر وشتاسپ هخامنشی.داریوش شاه گوید : این است کشوری که من دارم . از سکستان آنطرف سغد ، از آنجا تا کوشا (حبشه)، از هندوستان تا سارد(لیدی) ،که اهورامزدا،بزرگترین خدایان بمن داده است. اهورامزدا مرا و خاندان مرا نگهداری کند.

پلکان نو پیدایش

در جانب شرقی ایوان شرقی کاخ آپادانا،باز دو پلکان دو طرفی نمودار و مشهور به پلکان نو می باشد که در آبان ماه ۱۳۱۱ شمسی کشف گردیده است دور پلکان در ردیف صورت ۸ تن سرباز نیزه دار پارسی نقش گردیده و پشت سر آنها ،در هر دو سوی صورت شیری که گاوی را میدرد با یک ردیف درخت سرو دیده میشود.

در سمت راست پیش پلکان ردیف دوم چندین تن از سران سپاه و بزرگان لشگر و سربازان ویژه شاهی،و کماندار و نیزه دار نمایان است در قسمت چپ دیوار پیش بست پلکان نو پیدایش ،در ۲۳ مجلس پیکر و تصویر نمایندگان کلتهای تابعه خشایارشا نقش گردیده است.

این نقوش صورت ملل باجگذاری هستند که در عید نوروز،باج و پیشکشهای خود را آورده میخواهند به پیشگاه اعلیحضرت خشایارشا،شاه توانای آن زمان که سرور ۳۱ کشور باجگذار بوده تقدیم می نمایند. پلکان نو پیدایش ،قرینه آن که در سمت شمال بارگاه آپادان واقع است،طبق کتیبه ای که در دیوار پیش بسمت آن نقر گردیده از بناهای خشایارشا میباشد. تا پیش از

قهرست مطالب|تحقیق درباره تخت جمشید|مقاله در مورد تخت جمشید

تخت جمشید                                                                     ۱

پلکان بزرگ                                                                       ۲

سردر بزرگ یا مدخل                                                             ۲

درگاه غربی مدخل                                                                ۲

درگاه شرقی                                                                       ۳

آپادانه (آپادانا) یا بارگاه                                                     ۳

ستونهای بارگاه آپادانا                                                         ۴

ترجمه لوحها                                                                      ۵

پلکان نو پیدایش                                                               ۵

بارگاه صد ستون                                                                 ۶

ساختمان تالار صد ستون                                                      ۷

درگاههای شمالی صد ستون                                                   ۷

درگاههای شرقی                                                                  ۸

درگاههای جنوبی                                                                 ۸

درگاههای غربی                                                                   ۹

ایوان کاخ صد ستون                                                            ۹

مدخل دوم                                                                        ۹

کاخ سه دروازه                                                                  ۱۰

پلکان دو طرفی کاخ سه دروازه                                              ۱۰

ایوان شمالی سه دروازه                                                      ۱۰

تالار مرکزی کاخ سه دروازه                                                    ۱۱

ایوان جنوبی کاخ سه دروازه                                                  ۱۱

عمارت آئینه یا کاخ تچرا                                                        ۱۲

پلکان غربی کاخ تچرا                                                             ۱۳ 

تالار شمالی کاخ تجرا                                                             ۱۳

تالار مرکزی تچرا                                                                   ۱۳

ایوان جنوبی                                                                        ۱۳

تپه مرکزی                                                                          ۱۴

تزئینات کاخ های هختمنشی                                                    ۱۹

هنر در خدمت ایدئولوژی پادشاهی                                             ۲۲

کاخ کوچک خشایار شاه                                                          ۲۴

 ایوان شمالی هدیش                                                            ۲۵

تالار مرکزی کاخ کوچک خشایارشا                                           ۲۵

بنای اردشیر سوم                                                                 ۲۵

عمارت جنوبی شرقی یا حرمسرا خشایارشا                                ۲۶

تالار بزرگ حرمسرا                                                                ۲۷

نویافته ها                                                                         ۲۷

تالار صد ستون نویافته                                                          ۲۸

تالار ۹۹                                                                             ۲۹

 آب انبار سنگی                                                                   ۲۹

دخمه ها                                                                            ۲۹

برج و بارو                                                                          ۳۰

مدت آبادی تخت جمشید                                                      ۳۰

داریوش سوم از دیدگاه ایران شناسان                                      ۳۳

منابع                                                                                 ۳۵

تحقیق در مورد تخت جمشید

نوشته تحقیق در مورد تخت جمشید اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 27 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

پايان نامه ساعت ديجيتال

پايان نامه تحصيلي دوره كارداني در رشته برق(الكترونيك)

چكيده:

در واقع يك تابلوي نمايشگر ديجيتالي، متن مورد نظر خود را از طريق تجهيزات ورودي همچون كيبورد و يا پورت سريال دريافت مي كند. و اين اطلاعات را در اختيار پردازنده قرار مي دهد. سپس پردازنده پس از آناليز اطلاعات آن را در حافظه تابلو ذخيره نموده. علاوه بر آن حافظه موجود در تابلو
مي تواند كدهاي برنامه را در خود نگهداري نمايد. از طرفي پردازنده با توجه به اطلاعات ذخيره شده، سيگنالهاي لازم را جهت نمايش توليد كرده و در اختيار درايورها قرار مي دهد. با توجه به اينكه نحوه چيدمان LED‌ ها در نمايشگر به صورت ماتريسي مي باشد، لذا دو دسته درايور براي راه اندازي ماتريس نياز است كه شامل درايورهاي سطر و درايورهاي ستون مي باشند. اين درايورها با توجه به فرامين دريافتي از سوي پردازنده، با روشن و خاموش نگاه داشتن LED‌ هاي موجود در ماتريس، باعث به نمايش درآمدن مطالب (اعم از متن و يا تصوير) بر روي ماتريس خواهند شد.

به اين تصوير نگاه كنيد، تصوير صورتك خندان!

در نگاه اول تصوير به صورت يك تصوير كامل و يكپارچه به نظر مي رسد. اما اگر كمي با دقت بيشتر به آن دقت كنيد و تا حد امكان آنرا بزرگ نماييد متوجه خواهيد شد كه در واقع آن تصوير از نقاط (Pixel) متعددي تشكيل شده. پس تصوير را مي توان مجموعه نقاطي دانست كه داراي رنگهاي
متفاوتي اند. هر يك از اين نقاط را يك جزء تصوير (Element Picture) و اين خاصيت موزائيكي تصوير مي نامند.

هر چه تعداد اجزاء تصوير در واحد سطح بيشتر باشد، وضوح بيشتر مي باشد. به عبارت ديگر تصوير به واقعيت نزديكتر بوده، جزئيات آن بهتر ديده مي شود. در تابلوهاي ديجيتالي نيز خاصيت موزائيكي وجود دارد. تصوير تابلو توسط ماتريسي از LED‌ ها ايجاد مي گردد. در اينجا ابعاد يك جزء تصوير به اندازه قطر يك LED است. كه از يك فاصله معين چشم بيننده قادر به تمايز نقاط تصوير ايجاد شده نبوده و يك تصوير را يكپارچه احساس مي كند.

جهت تشكيل تصوير بر روي پانل تابلو، نياز به روشن و خاموش نگه داشتن  LED‌هاي موجود بر روي تابلو متناسب با تصوير مورد نظر است. بنابراين نياز به كنترل تك تك  LEDهاي موجود در تابلو
مي باشد. از طرفي هر LED داراي دو پايه است (با فرض تك رنگ بودن) و در صورتي كه ما يك پانل LED با ماتريس ۱۰×۱۰ داشته باشيم، دويست پايه و يا دويست سيم جهت كنترل داريم. مسلماً استفاده از اين تعداد سيم مقرون به صرفه نخواهد بود و باعث پيچيدگي مدار خواهد شد. جهت برطرف كردن مشكل فوق مي توان پايه هاي يكسان در LED‌ ها را به صورت سطري و ستوني به يكديگر متصل نمود. به تصوير بالا دقت كنيد.

همانطور كه در تصوير مشاهده نموديد، در اين آرايش آند تمامي LED‌ هاي موجود در يك سطر يكسان به هم متصل شدند، همچنين كاتد LED‌ هاي موجود در يك ستون نيز به هم اتصال داده
شده اند. شما در اين حالت جهت روشن كردن هر LED كافيست كه سطري كه آن LED در آنجا قرار دارد را به سطح ولتاژ مثبت اتصال داده و سپس ستون مربوط به همان LED را به زمين مدار وصل كنيد.

با اين روش ما توانستيم از تعداد سيمهاي مورد نياز جهت كنترل LED‌ ها بكاهيم ولي در مقابل امكان كنترل همزمان تمامي سطرها را از دست داديم و در هر لحظه فقط و فقط ميتوان LED هاي موجود در يك سطر و يا يك ستون را كنترل نمود.

جهت نمايش نيازي هم به تمامي LED ها نيست و ميتوان توسط جاروب نمودن سطرها و يا ستون ها نيز به نمايش تصوير در تابلو روان پرداخت.

به هر حال در صورت عدم استفاده از روش فوق شما مدار پيچيده اي خواهيد داشت، مثلاً براي كنترل LED‌ ها موجود در تصوير شما حداقل بايد از طريق ۴۱ سيم ماتريس را كنترل مي كرديد. در حالي كه با استفاده از روش ماتريسي شما فقط به ۱۳ سيم نياز داريد. فقط در اين حالت برنامه شما كمي پيچيده خواهد شد.

مختصري راجع به AVR :

زبانهاي سطح بالا يا همان HLL‌(HIGH LEVEL LANGUAGES) به سرعت در حال تبديل شدن به زبان برنامه نويسي استاندارد براي ميكروكنترلرها (MCU) حتي براي ميكروهاي ۸ بيتي كوچك هستند. زبان برنامه نويسي BASIC‌ و C بيشترين استفاده را در برنامه نويسي ميكروها دارند ولي در اكثر كاربردها كدهاي بيشتري را نسبت به زبان برنامه نويسي اسمبلي توليد مي كنند. ATMEL ايجاد تحولي در معماري، جهت كاهش كد به مقدار مينيمم را درك كرد كه نتيجه اين تحول ميكروكنترلرهاي AVR هستند كه علاوه بر كاهش و بهينه سازي مقدار كدها به طور واقع عمليات را تنها در يك كلاك سيكل توسط معماري RISC ‌ (REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER) انجام مي دهند و از ۳۲ رجيستر همه منظوره (ACCUMULATORS) استفاده مي كنند كه باعث شده ۴ تا ۱۲ بار سريعتر از ميكروهاي مورد استفاده كنوني باشند.

تكنولوژي حافظه كم مصرف غيرفرّار شركت ATMEL براي برنامه ريزي AVR‌ ها مورد استفاده قرار گرفته است در نتيجه حافظه هاي FLASH‌ و EEPROM در داخل مدار قابل برنامه ريزي (ISP) هستند. ميكروكنترلرهاي اوليه AVR‌ داراي ۱ ، ۲ و ۸ كيلوبايت حافظه FLASH و به صورت كلمات ۱۶ بيتي سازماندهي شده بودند.

AVR ها به عنوان ميكروهاي RISK با دستورات فراوان طراحي شده اند كه باعث مي شود حجم كد توليد شده كم و سرعت بالاتري بدست آيد.

عمليات تك سيكل

با انجام تك سيكل دستورات، كلاك اسيلاتور با كلاك داخلي سيستم يكي مي شود. هيچ تقسيم كننده اي در داخل AVR قرار ندارد كه ايجاد اختلاف فاز كلاك كند. اكثر ميكروها كلاك اسيلاتور به سيستم را با نسبت ۱:۴ يا ۱:۱۲ تقسيم مي كنند كه خود باعث كاهش سرعت مي شود. بنابراين
AVR ها ۴ تا ۱۲ بار سرعتر و مصرف آنها نيز ۱۲ – ۴ بار نسبت به ميكروكنترلرهاي مصرفي كنوني كمتر است زيرا در تكنولوژي  CMOS‌استفاده شده در ميكروهاي AVR، مصرف توان سطح منطقي متناسب با فركانس است.

نمودار زير افزايش MIPS‌ ( MILLION INSTRUCTION PER SECONDS) را به علت انجام عمليات تك سيكل AVR (نسبت ۱:۱) در مقايسه با نسبت هاي ۱:۴ و ۱:۲ در ديگر ميكروها را نشان
مي دهد.

 

نمودار مقايسه افزايش MIPS/POWER Consumption در AVR با ديگر ميكروكنترلرها

از اين ساعت ديجيتال در معابر عمومي و شرکت ها و بانک ها و ساير ادارات استفاده مي شود.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه…………………………………… ۱

فصل اول: فيبر مدار چاپي

انواع فيبر مدار چاپي……………………… ۴

طريقه ساخت فيبر مدار چاپي………………… ۴

طريقه نصب قطعات بر روي فيبر مدارچاپي………. ۴

رسم نقشه مربوط به خطوط پشت فيبر……………. ۴

انتقال نقشه مدار بر روي فيبر………………. ۵

فصل دوم: ميكروكنترلرها

AVR……………………………………. 7

خصوصيات ATtiny10، ATtiny11، ATtiny12……………… 8

ميكروكنترلر AVR………………………….. 10

توان مصرفي پايين…………………………. ۱۰

نكات كليدي و سودمند حافظه فلش خود برنامه ريز… ۱۱  راههاي مختلف براي عمل برنامه ريزي……………………… ۱۱

خود برنامه ريزي توسط هر اتصال فيزيكي……….. ۱۱

ISP……………………………………… 11

فصل سوم:Bascom

معرفي كامپايلر Bascom…………………….. 13

معرفي منوهاي محيط Bascom…………………… 13

معرفي محيط شبيه سازي……………………… ۱۷

معرفي محيط برنامه ريزي……………………. ۱۹

ساخت programmer STK200/300……………………… 20

فصل چهارم:معرفي IC ATM8

معرفي پايه هاي IC ………………………… 24

فصل پنجم: نرم افزار

بدنه يك برنامه در محيط Bascom……………… 31

معرفي ميكرو……………………………… ۳۱

كريستال…………………………………. ۳۱

اسمبلي و بيسيك…………………………… ۳۲

آدرس شروع برنامه ريزي حافظه Flash……………. 32

تعيين كلاك……………………………….. ۳۲

پايان برنامه…………………………….. ۳۳

اعداد و متغيرها و جداول Look up……………… 33

ديمانسيون متغير………………………….. ۳۳

دستور Const……………………………….. 34

دستور CHR……………………………….. 35

دستور INCR………………………………. 35

دستور DECR………………………………. 35

دستور CHEcksum……………………………. 36

دستور Low……………………………….. 36

دستور High……………………………….. 36

دستور Rotate………………………………. 36

تابع format……………………………….. 37

جدولLook up……………………………….. 38

دستور Hex………………………………… 38

رجيسترها و آدرس هاي حافظه…………………. ۳۹

دستور Set………………………………… 39

دستور Reset……………………………….. 39

دستور Bitwait………………………………. 39

دستور Out………………………………… 40

دستور INP………………………………… 40

دستورالعمل هاي حلقه و پرش…………………. ۴۰

دستور GoTo و JMP …………………………. 40

دستور Do-Loop……………………………… 41

دستور for- Next……………………………… 41

دستور f………………………………….. 42

دستور Case……………………………….. 43

فصل ششم: پيكره بندي تايمر/كانتر صفر و يك

پيكره بندي تايمر/كانتر صفر در محيط Bascom…… 46

پيكره بندي تايمر/كانتر يك در محيط Bascom…….. 47

معرفي زيربرنامه………………………….. ۴۸

فصل هفتم : طراحي پروژه …………………… ۵۰

ضمائم ………………………………….. ۶۰

مراجع…………………………………… ۸۸

 

مقدمه :

-الكترونيك در زندگي امروز

امروزه پيشرفت در الكترونيك اي امكان را به ما داده است تا بتوانيم انواع وسايل الكترونيكي مانند  ماشين حساب هاي جيبي ، ساعت رقمي ، كامپيوتر براي كاربرد در صنعت در تحقيقات پزشكي و يا طريقه توليد كالا به طور اتوماتيك در كارخانجات و بسياري از موارد ديگر را مستقيم يا غير مستقيم مورد استفاده قرار دهيم .

اينها همه به خاطر آن است كه فن آوري توانسته مدارهاي الكترونيكي را كه شامل اجزاء كوچك الكترونيكي هستند ، بر روي يك قطعه كوچك سيليكن كه شايد سطح آن به ۵ ميلي متر مربع بيشتر نيست ، جاي دهد . فن آوري ميكروالكترونيك كه به مدارهاي يكپارچه معروف به آي سي يا تراشه مربوط مي گردد ، در بهبود زندگي بشر تاثير به سزايي داشته و آن را بطور كلي دگرگون نموده است . تراشه ها همچنين براي مصارفي چون كنترل رباتها در كارخانجات ، يا كنترل چراغهاي راهنمايي و يا وسايل خانگي مانند ماشين لباس شويي و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند . از طرفي تراشه ها را مي توان مغز دستگاه هايي چون ميكرو كامپيوترها و رباتها به حساب آورد .

– سيستم هاي الكترونيكي

پس از يك نظر اجمالي در داخل يك سيستم الكترونيكي مانند يك دستگاه راديو ، تلويزيون و يا كامپيوتر ممكن است انسان از پيچيدگي آن و از يادگيري الكترونيك دلسرد شود ، اما در واقع آن طور كه به نظر مي رسند ، دشوار نيستند و اين به دو دليل است .

ا ول اينكه اگرچه سيستم هاي الكترونيكي اجزاو قطعات زيادي را در خود جاي مي دهند ، اما بايد

دانست كه انواع كلي اين اجزا اغلب محدود و انگشت شمار هستند .

 

از مهم ترين گروه هاي اين اجزا مي توان مقاومت ها ، خازن ها ، القا گرها ، ديودها ، ترانزيستورها ، كليدها و مبدل ها را نام برد . اين اجزا زماني كه به صورت يكپارچه در يك تراشه قرار مي گيرند ، هر يك همان وظيفه خود را به عنوان يك قطعه مجزا انجام مي دهند و فقط اندازه  فيزيكي آن كوچكتر شده است .

دوم اينكه انواع سيستم هاي الكترونيكي از تعداد محدودي مدارهاي اصولي و يا بلوك هايي كه وظيفه هر كدام به كاراندازي قسمتي از سيستم مثلا تقويت يا شمارش است ، تشكيل يافته اند كه به منظور عملكرد كل سيستم ، آن را به يكديگر متصل مي نمايند .

– مدارهاي خطي و مدارهاي رقمي

پايان نامه ساعت ديجيتال

نوشته پايان نامه ساعت ديجيتال اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پایان نامه طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی

چکیده :

دراین پروژه یک کلید برای مشتری قرار داردکه با هربار فشار دادن توسط مشتری ها شمارهی نمایشگر مشتری یک عدد افزایش می یابد ونوبت می دهد و هنگامی که به عدد نه رسید مجددا از شماره ی یک نوبت می دهد.همچنین سه کلید برای سه اپراتور های باجه های بانک که با هربار فشار دادن یکی از اپراتور های بانک شماره ی بعدی را در نمایشگر اپراتور مربوطه نمایش می دهد و به ترتیب نوبت مشتری ها را به سوی اپراتور مربوطه فرا می خواند.

 

فهرست

عنوان                                                                                                               صفحه

چکيده : نحوه  کار دستگاه

کاربرد …………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه و تاریخچه…………………………………………………………………………………………….. ..۱

فصل اول : میکرو پروسسورها……………………………………………………………………………. ..۳

۱-۱ انواع میکروپرسسورها………………………………………………………………………………… ..۴

۲-۱ الکترونیک در زندگی امروز………………………………………………………………………… ..۵

۳-۱ سیستمهای الکترونیکی……………………………………………………………………………….. ..۶

۴-۱ مدارهای خطی و مدارهای رقمی…………………………………………………………………… ..۶

۵-۱ مختصری راجع به AVR…………………………………………………………………………… ..7

۶-۱ طراحی برای زبانهای C و BASIC……………………………………………………………… ..8

۷-۱ خصوصیات ATMEGA16/ATMEGA16L………………………………………….. 9

۱-۷-۱ خصوصیات جانبی………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۷-۱ فیوز بیت های ATMEGA16………………………………………………………………. 12

۸-۱ بررسی پورت های میکرو کنترلر…………………………………………………………………… ۱۴

۱-۸-۱ پورت B……………………………………………………………………………………………. 14

۲-۸-۱ پورت C……………………………………………………………………………………………. 17

۳-۸-۱ پورت D……………………………………………………………………………………………. 18

۹-۱ مدار داخلی ATMEGA16……………………………………………………………………… 21

فصل دوم : سخت افزار……………………………………………………………………………………. ۲۲

۱-۲ طرز کار المان های مدار…………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲ شماتیک ونحوه اتصالات قطعات………………………………………………………………….. ۲۵

۳-۲ تصویر مونتاژ شده مدار………………………………………………………………………………. ۲۶

فصل سوم : نرم افزار……………………………………………………………………………………………………..۲۷

۱-۳ برنامه…………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۳ شرح برنامه……………………………………………………………………………………………… ۳۱

طرح پروتل مدار……………………………………………………………………………………………… ۳۵

ضمائم

فهرست منابع

کاربرد :

این سیستم جهت نظم و سرعت بخشیدن به راه اندازی مشتری ها و رفاه حال مشتریان در بانک های کشور استفاده میشود. این سیستم هم اکنون در بانک های پارسیان و کشاورزی استفاده می شود.

 

مقدمه و تاريخچه :

ريزپردازنده وسيله اي است كه مي توان با دادن فرمان آن را به عمليات مختلف واداشت . يعني يك كنترل كننده قابل برنامه ريزي است . همه ريزپردازنده ها سه عمل اساسي يكساني را انجام مي دهند : انتقال اطلاعات ، حساب و منطق ، تصميم گيري ، اينها سه كار يكسان هستند كه به وسيله هر ريزپردازنده ، كامپيوتر كوچك يا كامپيوتر مركزي انجام مي شود .

اولين ريزپردازنده تك تراشه اي ، ريزپردازنده Intel 4004 بود كه توانست دو عدد ۴ بيتي دودويي را جمع كند و عمليات متعدد ديگري را انجام دهد .

۴۰۰۴ با معيارهاي امروزي يك وسيله كاملا ابتدايي بود كه مي توانست ۴۰۹۶ مكان مختلف را آدرس دهد. براي حل اين مسئله بود كه ريزپردازنده ۸ بيتي ( ۸۰۰۸ ) به وسيله شركت Intel معرفي شد .

 

Intel 8008:

Intel 8008 توانست اعداد ۸ بيتي را ( كه بايت ناميده مي شوند ) به كار گيرد ، كه اين خود پيشرفت بزرگي نسبت به ۴۰۰۴ بود . تقريبا در همان زمان گشايشي در ساختن مدارهاي منطقي NMOS ( نيمه هادي اكسيد فلز از نوع N )پيش آمد . منطق NMOS بسيار سريع تر از PMOS است . به علاوه از يك منبع تغذيه مثبت استفاده مي كند كه آن را براي اتصال به مدارهاي منطقي TTL سازگارتر مي كند . خصوصيات مذكور از اين جهت داراي اهميت است كه بسياري از مدارهاي جنبي ريزپردازنده از نوع TTL هستند . NMOS سرعت ريزپردازنده را با ضريبي در حدود ۲۵ بار افزايش مي دهد كه رقم چشمگيري است .

اين تكنولوژي جديد درساختمان ريزپردازنده معروف امروزي يعني Intel 8080 به كار برده شد .

 

 Intel 8080:

Intel 8080 در ۱۹۷۳ و معرفي آن دنيا را به دوره ريزپردازنده وارد كرد . ۸۰۸۰ نوع بسيار غني شده اي از ۸۰۸۰ بود كه مي توانست ۵۰۰۰۰۰ عمل را در ثانيه انجام دهد و ۶۴ كيلو بايت از حافظه را آدرس مي دهد و ۵۰۰۰۰۰ دستورالعمل را در ثانيه اجرا كند . امتياز اصلي Z80 نسبت به ۸۰۸۰ اين است كه مي تواند از دستورالعمل هايي كه براي ۸۰۸۰  مي شوند نيز استفاده كند . نرم افزاري كه براي ۸۰۸۰ استفاده مي شود بدون پيچيدگي بر روي Z80 قابل اجرا است . يك مشخصه سخت افزاري مهم Z80 در مقايسه با ۸۰۸۰ آرايش كامل تر ثبات هاست . Z80 همچنين مكانيزمي را به كار مي گيرد كه حافظه RAM ديناميكي را به طور خوركار تازه مي كند . اين دو مشخصه اضافي موجب برتري Z80 نسبت به Intel 8080 شده است.

ساير ريزپردازنده هاي اوليه :

تا سال ۱۹۷۳ ، Intel  توليد كننده اصلي ريزپردازنده ها بود . بعد از آن توليد كنندگان ديگر متوجه شدند كه اين وسيله جديد داراي آينده است و شروع به توليد انواع اصلاح شده ديگري از ريزپردازنده Intel 8080 كردند .

ريزپردازنده هاي امروزي :

به نظر مي رسد كه آينده توجه ريزپردازنده در دست سه شركت Intel  ، Motorola و Zilog است . اين

شركت ها هر يك با دو سال يك بار انواع پيشرفته تري از ريزپردازنده ها را توليد مي كنند . امروزه ريزپردازنده ها از نظر اندازه بين ۴ تا ۳۲ بيت دارند .

 

فصل اول :

 ميكروپروسسورها

اندازه کلمه شماره قطعه تولید کننده
۸ ۸۰۴۸ Intel
۸ ۸۰۵۱ Intel
۸ ۸۰۸۵A Intel
۱۶ ۸۰۸۶ Intel
۱۶ ۸۰۸۸ Intel
۱۶ ۸۰۹۶ Intel
۱۶ ۸۰۱۸۶ Intel
۱۶ ۸۰۱۸۸ Intel
۱۶ ۸۰۲۸۶ Intel
۳۲ ۸۰۳۸۶ Intel
۸ ۶۸۰۰ Motorola
۸ ۶۸۰۵ Motorola
۸,۱۶ ۶۸۰۹ Motorola
۱۶,۳۲ ۶۸۰۰۰ Motorola
۱۶,۳۲ ۶۸۰۰۸ Motorola
۱۶,۳۲ ۶۸۰۱۰ Motorola
۳۲ ۶۸۰۲۰ Motorola
۸ Z8 Zilog
۸ Z80 Zilog
۱۶ Z8000 Zilog
۳۲ Z80000 Zilog

انواع ميكروپروسسورها :

 1. Genela ( كه خود شامل cpu مي باشد كه بر اساس برنامه وظيفه آنها تغيير مي كند) و µ.c كه از تكنولوژي RISC سود مي برد .

۲٫پروسسورهاي صوتي : سري VP ساخت شركت QUICK  و سري ISD

۳٫پروسسورهاي مخابراتي ( شركت MITEL فقط پروسسورهاي مخابراتي مي زند) .

 1. پروسسورهاي خاص ( براي كاربردهاي خاص استفاده مي شود )

در معماري CPU از تكنولوژي CISC و RISC استفاده شده كه تكنولوژي CISC (

 

Complex INSTROCTION set Computer )دستورات پيچيده را در داخل خود اجرا مي كند و تكنولوژي RISC( Reduce INSTROCTION set Computer )

SET كامپيوتري است كه دستورات ساده اي دارد كه از اين نوع تكنولوژي در ميكرو كنترلرها نيز استفاده شده و خواص آن تعداد كم دستورالعمل ها مي باشد .

 

تعريف µ.c :

تراشه هايي هستند كه واسطهاي صفحه كليد ، ديسك و در بسياري از ديگر دستگاهها استفاده مي شود . اين نوع تراشه ها به علت حجم بسيار كوچك كه دارند به نام single µ.c chip معروفند .

تفاوت ميان ريزپردازنده با ريز كنترل كننده ( µ.c ) :

ريز كنترل كننده ها علاوه بر cpu شامل حافظه ، خطوط I/O تايمر ، كانتر و در برخي از آنها حتي A/D نيز دارند . حال به مروري بر ميكروهاي AVR و انواع آنها مي پردازيم .

 

 الكترونيك در زندگي امروز

امروزه پيشرفت در الكترونيك اي امكان را به ما داده است تا بتوانيم انواع وسايل الكترونيكي مانند  ماشين حساب هاي جيبي ، ساعت رقمي ، كامپيوتر براي كاربرد در صنعت در تحقيقات پزشكي و يا طريقه توليد كالا به طور اتوماتيك در كارخانجات و بسياري از موارد ديگر را مستقيم يا غير مستقيم مورد استفاده قرار دهيم .

اينها همه به خاطر آن است كه فن آوري توانسته مدارهاي الكترونيكي را كه شامل اجزاء كوچك الكترونيكي هستند ، بر روي يك قطعه كوچك سيليكن كه شايد سطح آن به ۵ ميلي متر مربع بيشتر نيست ، جاي دهد . فن آوري ميكروالكترونيك كه به مدارهاي يكپارچه معروف به آي سي يا تراشه مربوط مي گردد ، در بهبود زندگي بشر تاثير به سزايي داشته و آن را بطور كلي دگرگون نموده است . تراشه ها همچنين براي مصارفي چون كنترل رباتها در كارخانجات ، يا كنترل چراغهاي راهنمايي و يا وسايل خانگي مانند ماشين لباس شويي و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند . از طرفي تراشه ها را مي توان مغز دستگاه هايي چون ميكرو كامپيوترها و رباتها به حساب آورد .

 

سيستم هاي الكترونيكي

پس از يك نظر اجمالي در داخل يك سيستم الكترونيكي مانند يك دستگاه راديو ، تلويزيون و يا كامپيوتر ممكن است انسان از پيچيدگي آن و از يادگيري الكترونيك دلسرد شود ، اما در واقع آن طور كه به نظر مي رسند ، دشوار نيستند و اين به دو دليل است .

   ا ول اينكه اگرچه سيستم هاي الكترونيكي اجزاو قطعات زيادي را در خود جاي مي دهند ، اما بايد

      دانست كه انواع كلي اين اجزا اغلب محدود و انگشت شمار هستند .

 

از مهم ترين گروه هاي اين اجزا مي توان مقاومت ها ، خازن ها ، القا گرها ، ديودها ، ترانزيستورها ، كليدها و مبدل ها را نام برد . اين اجزا زماني كه به صورت يكپارچه در يك تراشه قرار مي گيرند ، هر

پایان نامه طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی

نوشته پایان نامه طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پايان نامه طراحي و ساخت مدار محافظ وسايل برقي

فصل اول :

قطعات مدار

۱-۱- ديود ۱N4007

يكسو كننده هاي سيم محوري با بازيابي استاندارد

اين كاتالوگ اطلاعاتي را در مورد يكسوكننده هاي مونتاژي سيم محور كوچك جهت وسايل با توان و داراي كاربردهاي متعدد فراهم مي آورد.

ويژگي هاي مكانيكي :

– بدنه : اپوكسي ، داراي قالب

– وزن : ۴/۰ گرم ( تقريبي )

– پرداخت : كليه سطوح خارجي در برابر خوردگي مقاوم هستند و سيم هاي ترمينال كاملا لحيم كاري شده اند.

– دماي سيم و سطح مونتاژبراي لحيم كاري : ماكزيمم C º۲۲۰ براي ۱۰ ثانيه با فاصله “۱۶/۱ از بدنه.

– بسته بندي شده در كيسه هاي پلاستيكي ، ۱۰۰۰ عدد در هر كيسه ، ۴ نوار و چرخك موجود ، ۵۰۰۰ در هر حلقه ، با اضافه نمودن پسوند RL  به شماره قطعه

– قطبيت : كاتد مطابق با باند قطبي

– نوع :۴۰۰۱N1،۴۰۰۲N1 ، ۴۰۰۳N1 ، ۴۰۰۴N1 ،۴۰۰۵N1، ۴۰۰۶N1،۴۰۰۷N1

 

شكل ۱-۱-۱ : شکل فیزیکی قطعه

 

 

 

مقادير نماد ۱N4001 ۱N4002 ۱N4003 ۱N4004 ۱N4005

۱N4006

۱N4007

واحد
ماكزيمم ولتاژ معكوس تكرار

ماكزيمم ولتاژ معكوس كار

قفل كننده ولتاژ DC

VRRM

 

VRWM

 

 

 

VR

۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰ V
ماكزيمم ولتاژ معكوس غير مكرر

( نيم موج ، تك فاز

HZ 60 )

VRSM ۶۰ ۱۲۰ ۲۴۰ ۴۸۰ ۷۲۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰ V

 

ولتاژ RMS

معكوس

VR (RMS )

 

۳۵ ۷۰ ۱۴۰ ۲۸۰ ۴۲۰ ۵۶۰ ۷۰۰ V
ميانگين جريان مستقيم يكسوكننده

( تك فاز ، بار مقاومتي ، HZ 60 الگوي ۸ را ببينيد ،

C) º ۷۵= TA )

Io ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ A

ماكزيمم جريان غير مكرر منبع

IFSM

 

 

۳۰

( براي ۱ سيكل )

A
رنج دما براي اتصال عملي و ذخيره Tj

TSTG

 

۶۵    تا   ۱۷۵ +  

C º

جدول ۱-۱-۱- ماكزيمم مقادير مجاز

 

 

 

 

مقادير نماد نرمال ماكزيمم واحد
ماكزيمم افت ولتاژ مستقيم لحظه اي VF ۹۳/۰ ۱/۱ V
ماكزيمم افت ولتاژ مستقيم سيكل كامل به طور متوسط ( در هر ۱ اينچ از سيم )

C º ۷۵= TL  ، Amp 1  IO =

VF (AV)    

۸/۰

 

V

ماكزيمم جريان معكوس ( ولتاژ DC مجاز

 

C º ۲۵ = Tj

C º ۱۰۰ = Tj

 

IR

 

 

۰۵/۰

۱

 

 

۱۰

۵۰

 

µA

ماكزيمم جريان معكوس به طور متوسط

( در هر اينچ از سيم )

C º ۷۵= TL  ، Amp 1  IO =

 

 

IR ( AV )

 

 

 

 

۳۰

 

µA

جدول ۲-۱-۱- مشخصات الكتريكي

 

 

بعد

ميليمتر اينچ  
مينيمم ماكزيمم مينيمم ماكزيمم  
A ۰۷/۴ ۲۰/۵ ۱۶/۰ ۲۰۵/۰  
B ۰۴/۲ ۷۱/۲ ۰۸۰/۰ ۱۰۷/۰  
D ۷۱/۰ ۸۶/۰ ۰۲۸/۰ ۰۳۴/۰  
F   ۲۷/۱   ۰۵۰/۰  
K ۹۴/۲۷   ۱۰۰/۱    

جدول ۳- ۱-۱- ابعاد قطعه

 

 شكل ۲-۱-۱ : ابعاد قطعه

۲-۱- ترانزيستور Bc547

ترانزيستور NPN  سيليكوني با سيگنال كوچك AF

۵۴۶BC تا ۵۵۰ BCترانزيستورهاي NPN سيليكوني مسطح رونشستي هستند ، براي استفاده در سيگنال كوچك AF و مراحل تقويت و هدايت مدار تزويج .

با ۵۵۶ BCتا ۵۶۰ BCتكميل مي شوند .

۵۴۹ BCو ۵۵۹ BCبا الگوي نويز پايين مشخص مي شوند .

شكل ۱-۲-۱: شكل فيزيكي قطعه

 

پارامتر ها BC546 BC547 BC548 BC549 BC550
ولتاژ كلكتور بيس ( VCBO ) V 80 V 50 V 30 V 30 V 50
ولتاژ كلكتور اميتر ( VBE = 0 )

( VCES )

V 80

 

V 50 V 30 V 30 V 50
ولتاژ كلكتور اميتر ( IB = 0 )

( VCEO )

V 65 V  ۴۵ V 30 V 30 V    ۴۵
ولتاژ بيس –  اميتر ( VEBO ) V 6 V 6 V 5 V 5 V 5
جريان كلكتور ( IC ) mA 100 mA   ۱۰۰ mA   ۱۰۰ mA 100 mA 100
ماكزيمم جريان كلكتور ( ICM ) mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200
توان اتلاف نهايي (  )

( Ptot )

mW 500

( كاهش حد مجاز C º  mW   ۴  بالاي C º ۲۵ )

دماي اتصال عملي و ذخيره (Tstg و Tj ) ( C º ۵۵ – ) تا (C º ۱۵۰ + )

جدول ۱-۲-۱- مقادير ماكزيمم مطلق

 

شكل ۲-۲-۱ : اندازه گیری لرزش نویز

 

 

پارامترها نماد ماكزيمم نرمال مي نيمم واحد حالت تست
ولتاژ شكست كلكتور بيس BVCBO          

 

 

        

BC546     ۸۰ V
BC547     ۵۰ V
BC548     ۳۰ V
BC549     ۳۰ V
BC550     ۵۰ V
ولتاژ شكست كلكتور اميتر BVCES          

 

         

 

BC546       ۸۰ V
BC547       ۵۰ V
BC548       ۳۰ V
BC549       ۳۰ V
          BC550         ۵۰ V
ولتاژ شكست كلكتور اميتر

BC546

BC547

            BC548

BC549

BC550

LVCEO      

۶۵

۴۵

۳۰

۳۰

۴۵

 

V

V

V

V

V

 

 

          

ولتاژ شكست بيس اميتر

BC546 –۵۴۷

 

VEBO      

۶

 

 

۵

 

V

 

 

V

 

 

BC548 – ۵۵۰
جريان قطع كلكتور ICBO  

۱۵

 

 

۵          

 

     

nA

 

 

mA

 

 

 

 

ولتاژ اشباع كلكتور اميتر VCE sat     ۲۵/۰

 

 

    ۶/۰  

۰۷/۰

 

 

  ۲۲/

   

 

 

V

 

 

 

V

 

 

 

 

 

ولتاژ زانويي كلكتور اميتر VCEK     ۶/۰   ۳/۰   V = مقداري به ازاي
ولتاژ بيس اميتر اشباع VBE ( sat )   ۷/۰    

V

  ۹/۰ 

 

   V

  

ولتاژ بيس اميتر VBE  

۷/۰

          ۶۳/۰     ۵۸/۰  

   V

 

     ۷/۰

 

۶۸/۰

   

V  

حاصل ضرب بهره در عرض باند جريان FT    

۲۵۰

 

 

 

MHZ

ظرفيت كلكتور بيس C ob        

۵/۴

 

۷/۲

   

PF   

الگوي نويز

BC546 –۵۴۸

BC549 – ۵۵۰

 

N F  

۱۰

 

     ۲

   

dB

 

     ۴

 

 

۴/۱

 

dB

  الگوي نويز

فقط BC549

فقط BC550

N F  

      ۴

    ۲/۱    

dB

 
       ۳      ۲/۱ dB
ولتاژ نويز فيكر مربوط به بيس

فقط BC549BC550

EN    ۱۳۵/۰     μV

جدول ۲-۲-۱- مشخصات الكتريكي

                              ( c o 25 = TA مگر اين كه مقادير ديگري ذكر شود )

 

پايان نامه طراحي و ساخت مدار محافظ وسايل برقي

نوشته پايان نامه طراحي و ساخت مدار محافظ وسايل برقي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 26 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

تحقیق جذب آب توسط ريشه در گياهان

تحقيق رابطه آب و خاك

ارتباط گياه با آب عمدتا از طريق ريشه صورت مي گيرد. بنابراين در بررسي  روابط آب و گياه بايد به سيستم ريشه اي گياهان و نقش آن درجذب آب و نمو گياه نيز توجه شده سيستم هاي ريشه اي در گياه چهار وظيفه مهم بر عهده دارند كه عبارتند از: عمل كردن به عنوان لنگر گياه، جذب آب و مواد غذايي، ساختن تركيبات آلي و ذخيره مواد غذايي مورد نياز گياه آب در طول گراديان پتانسيل از طريق ريشه ها، ساقه ها و برگهاي گياه از خاك به اتمسفر حركت مي كند.

آب در طي جذب به وسيله سيستم ريشه اي در دو مسير مجزا حركت مي كند يكي از طريق بافت بين سلولهاي اپيدري سطح ريشه و آوندهاي چوبي درون مغز ريشه و ديگري از طريق كاپيله ي موجود بين نقطه اي كه به داخل آوند چوبي جذب مي شود و قاعده بخش هاي هوايي مي باشد.

فرآيندهاي جريان كاپيلاري در بخشي كه مسيرهاي آوند چوبي را براي حركت آب نشان مي دهد توضيح خواهيم داد ولي با اين وجود در ريشه ها جريان كاپيلاري مي تواند تحت تاثير ورود آب در طول مسيرآوند چوبي قرار گيرد و باعث شود جريانها و پتانسيل ها مستقل از اثر بعد كاپيلاري تغيير كنند. اين امر محاسبه جريان آوند چوبي در ريشه ها را پيچيده مي كند و ممكن است به علت اختلال در تلاطم جريان غشايي كه در اثر ورود آب به ديواره آوند به وجود مي آيد باعث انحراف از جريان پوئي سيول شود. اگر چه اين اثرات پيشگويي جريان آب را در قسمت هاي مختلف سيستم ريشه اي بي نهايت مشكل مي كند ولي بعضي از دانشمندان سعي كردند خصوصيات ضروري جريان كاپيلاري را در يك سيستم ريشه گندم شبيه سازي كنند.

حركت آب از طريق بافت ريشه مي تواند از طريق مسيرهاي ديگري نيز صورت گيرد كه اين موضوع را در بخش مسيرهاي حركت آب خواهيم گفت.

برخي از ساختمانهاي بافت ريشه كه قبل از ورود به آوند چوبي بايد از آنها عبور كند به علت اختلاف در مورفولوژي سلولهاي آنها بر حركت آب اثر خواهد گذاشت.

بيشترين اثر در رابطه با تغييرات مورفولوژي سلولها به علت بلوغ بافت هاي مختلف و چوب پنبه اي شدن آنها، بخصوص در آندودرم مي باشد. سلولهاي آندودرمي ريشه گياه نواري غير قابل نفوذ را دو ديواره هاي شعاعي سلولها تشكيل مي دهد كه حلقه كاسپاري نام دارد. و مانع از حركت آب در ديواره سلولها در اين نقطه مي شود. بلوغ باعث ضخيم شدن حلقه كاسپاري و به دنبال آن چوب پنبه اي شدن ديواره هاي تماسي مي شود و به طور فزاينده اي مانع از حركت آپولپلاتيك آب در آندودرم مي گيرد. آب براي پيمودن آندودرم، بايد وارد سيمپلاست شود و از طريق پلاسمودرماتا مستقيما به آوند چوبي عبور كند و قبل از اينكه وارد آوند چوبي شود دوباره در آپوبلاست پارانشيم مغزي نفوذ كند. بر طقبق مشاهدات هيجين بوتام عبور از ديواره آوندهاي چوبي بالغ ممكن است همچنين با چوب پنبه اي شدن وتفلفات پروتوپلاسم باقيمانده و پلاسمودزماتاي آن محدود شود.

جذب آب به وسيله ريشه ها:

سيستم هاي ريشه اي گياهان زراعي معمولا در لايه هاي سطحي خاك كه داراي مقدار زيادي مواد غذايي قابل دسترس بود. و به وسيله بارندگي يا آبياري مجدداً مرطوب مي شوند بيشتر متمركز مي شود.

البته ريشه را مي توان جهت نفوذ به عمق خاك از طريق خشكي طولاني سطح خاك يا وجود سطح اسيتايي آب در منطقه ريشه دهي تحريك نمود. دو خصوصيت مهم سيستم هاي ريشه اي گياهان زراعي بر حذف آب توسط آنها اثر مي گذارد. اولين خصوصيت تراكم زياد ريشه است كه مي تواند باعث تخليه سريع آب قابل دسترس لايه هاي سطحي خاك و ديگري نفوذ ريشه به اعماق است كه ميتواند حجم بيشتري از آب خاك را در مقايسه با آنچه لايه هاي سطحي مي تواند تامين كند براي گياه قابل دسترس كند.

جذب آب به وسيله ريشه هاي عميق تا حدودي تحت تاثير ريشه ها در خاك و مقاومت هاي ايجاد شده بو وسيله طول آوند چوبي مورد نياز براي انتقال آب به سطح خاك قرار مي گيرد. بعد از اينكه مقاومت آوند چوبي به انتقال آب به حساب آورده شد،‌ پس جذب آب به وسيله ريشه ها در هر لايه اي از خاك عمدتا تحت تاثير مقاومت هاي شعاعي نسبت به حركت آب از خاك به سطح ريشه و پس از طريق بافت هاي ريشه به آوند چوبي قرار مي گيرد. از اين پس براي سهولت، جذب آب به عنوان فرايندهاي موثر در حركت آب به طور شعاعي از خاك به ريشه و در ريشه تا زمانيكه وارد آوند چوبي مي شود در نظر گرفته خواهد شد. اين امر شامل اثر مقاومت هاي شعاعي در خاك و در ريشه مي شود. به همين ترتيب انتقال آب به فرايندهاي موثر در حركت آب به طور محوري در آوندهاي چوبي در گياه نيز نسبت داده مي شود. اين امر شامل مقاومت هاي نوع پوئي سول و احتمالا جاذبه مي شود.

بنابراين يك سيستم ريشه اي تحت تاثير جذب نسبي آب به وسيله بخش هاي مختلف ريشه قرار مي گيرد،‌ اين موضوع به خصوص جائيكه ريشه ها تنك هستند صادق است. مدارك زيادي حاكي از جذب ترجيحي آب به وسيله بخشي از ريشه است كه درست در پشت منطقه طويل شدن قرار گرفته است.

در بعضي گونه ها مانند ذرت وجود جذب آب و يون ها تحت تاثير سو چوب پنبه اي شدن آندودرم تا ۳۰-۲۰ سانتيمتري از نوك ريشه قرار نمي گيرد.

در حدود cm10 از نوك جذب آب معمولا به حداكثر خود مي رسد. چوب پنبه اي شدن- ريشه ها در رابطه با پيري مقاومت به جذب آب و يونها را به خصوص يا چوب پنبه اي شدن آندودرم افزايش مي دهد.

تحقیق جذب آب توسط ريشه در گياهان

نوشته تحقیق جذب آب توسط ريشه در گياهان اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
یکشنبه 26 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

پروژه تكنولوژي .NET

پيشگفتار

ما بسوي تغيير ديگري در سكو (Platfrom) پيش مي رويم. درست همانطور كه Dos به Windows تحول پيدا كرد، تكنولوژي .NET نيز تحول ديگراست كه كاربران كامپيوتر لزوم يادگيري آنرا بطور آشكار احساس مي كنند.

دات نت هم يك استراتژي حرفه اي و تجاري براي شركت مايكروسافت است و هم مجموعه اي از برنامه هاي قابل اجرا و پشتيباني است،براي هر آنچه كه بعنوان خدمات وب (Web Services) شناخته مي شوند.

دات نت تلاش مي‏كند تا در نهايت يك محدوده اجرايي براي تمام زبانها ارائه دهد. تا عمل متقابل (interoperate) به هم پيوسته اي با يك سيستم نوع متداول و كتابخانه كلاس پايه داشته باشند به همراه اين Platform جديد،  مايكروسافت يك زبان برنامه نويسي براي بهره گيري از تكنولوژي .NET طراحي و پياده سازي نموده كه C# نام دارد برخي از مطالب و مثالهايي كه  در اين مجموعه تحقيقي ارائه شده در مورد اين زبان است.

بر خلافت زبان Visual Basic، مايكروسافت هر دو زبان C# و CLS را به سازمان استانداردهاي ECMA ارائه داده است تا از پذيرش Platfrom و زبان برنامه نويسي C# مطمئن شود. با استفاده از استانداردهاي عمومي بعنوان زير بناي .NET اين شركت اطمينان دارد كه قدرت و ميزان پذيرش اين زبان باعث مي‏شود كه فراتر از زبانها و سيستمهاي صرفاً تجاري گام بردارد.

اين مجموعه تحقيقي كه بعنوان پايان نامه دانشجويي ارائه شده است. مبتني برهفت بخش است كه شش بخش از آن شامل اطلاعات نسبتاً اجمالي در مورد .NET و به زبان فارسي مي باشد كه عبارتند از:

-.NET Platform

-زبان ميانه (IL)

-زبان عمومي (CLR)

-توسعه فرمهايي ويندوز با Visual Studio.NET

-اساس ASP.NET

-خدمات وب (Web Services)

و بخش آخر اين مجموعه نيز شامل اطلاعات تفصيلي در مورد .NET و به زبان انگليسي مي باشد. در خاتمه لازم مي دانم از كمكها و راهنمايي هاي استاد راهنماي اينجانب، جناب آقاي مهندس سيد مسگري تشكر و سپاسگذاري نمايم.

فرهاد حيدري

زمستان ۱۳۸۱

 

 

مقدمه اي درباره NET.

يقيناً، ميكروسافت برجسته ترين تحولات را در صنعت رايانه به وجو آورده است. موفقيت هاي DOS ، حاصل تلاش بي وقفه بيل گيتس و استيوبالمر بود، وقتي آنها به IBM اطلاع دادند كه سيستم عاملي براي فروش دارند حركت قابل توجهي در دنياي رايانه ايجاد شد. ميكروسافت با الهام گرفتن از جذابيت اپل مكينتاش سيستم عاملي ايجاد كرد كه به طور گسترده در جهان مورد استفاده قرار گرفت و تحولي دوباره در دنياي رايانه بوجود آورد.

اكنون، ميكروسافت با ابداع مجدد روشي براي استفاده و برنامه ريزي رايانه ها تحول ديگري در جهان ايجاد كرده است. اگر شما يك برنامه نويس C++ هستيد يا اگر با سيستم عامل ويندوز يا كلاس (رده) خيت بنيادين ميكروسافت (MFC) كار مي كنيد، بدون شك كاملاً تحت تأثير الزامات NET، خواهيد بود.

اخيراً اينترنت به رسانه اي تبديل شده است كه ما از طريق آن ميتوانيم تجارت كنيم، دوستان خود را ملاقات كنيم، حساب جاري خود را انجام دهيم، بازي كنيم، گپ بزنيم و با اشخاصي كه دوست داريم در تماس باشيم . انجام همه كارها از طريق يك نرم افزار نوشته شده، عملي و امكان پذير شده اند تا ارتباطات ضابطه اينترنت (IP) براي وب جهاني برقرار مي شوند. از آن جا كه وب پيشرفت نموده و پيچيده تر شده است نرم افزار لازم است براي اجراي آن نيز بايد ميليون ها داده IP را به رايانه ما انتقال دهد تا از آن دريافت كند. با استفاده از پست الكترونيكي مرور صفحات وب تعامل (فعل و انفعال) با پايگاه دادهع ها و اجراي برنامه هاي كاربردي توزيع شده بسيار پيچيده تر شده است و در نتيجه مهارت ها و تكنيك هاي برنامه نويسي نيز به ايجاد و حفظ نرم افزاري نياز دارد كه پيچيده تر باشد. يك برنامه نويس، اغلب مواقع (و به طور روزانه) با XML , SOAP , ASP , DCOM . CoM+ COM، و XSL و يك آرايه رو به افزايش از SDK هاي كامل و نيز راهنماييهايي در رابطه با آنها مواجه مي گردد.

ميكروسافت، بنابر اصل نيازهاي فناوري جاري همانند بسياري از صنعتكاران به طور روزافزون، برنامه هاي كاربردي، مجموعه ابزارهاي و سيستم هاي عامل و كتابخانه ها قابل حمل نيستند، زيرا بسيار گسترده تر مي باشند و همچنين حاوي افزودني ها، الحاقات (extensions) و توافق ها (compromisers) هستند. چارچوب NET، در اصل  آن را تغيير مي دهد. اين تغيير نه نمونه ي است و نه براي تحكيم كار، بلكه اين يك حركت بسيار بزرگ، برجسته و قابل تأمل است كه همه مطالب مربوط به برنامه نويسي رايانه هاي شخصي شما (در هر شكل و اندازه اي) را دوباره تعريف مي كند و شامل خود زبان ها نيز مي باشد.

يكي از مهمترين حقايق موجود در مورد چارچوب NET. (و شايد اين نظر از جهاني درست نباشد) آنست كه اين زبان، همانند جاوا از فناوري ماشين مجازي استفاده نمي كند. نرم افزار قابل اجرا در NET كاملاً كامپايل (همگرداني) مي شود و همانند كد (رمز) كامپايل شده از يك برنامه C در سطح ماشين اجرا خواهد شد. اين تصور غلط رايج از آن ناشي مي شود كه NET از يك زبان ميانه كه گاهي اوقات به عنوان “P – code” تعريف مي شود، استفاده مي كند. NET در واقع روش كامپايل (همگرداني) چند مرحله اي را به كار مي برد. يك كامپايل اوليه به يك فرمت (قالب) ميانه قابل حمل و يك كامپايل درجا (JIT) براي يك برگه نهايي قابل اجرا در زمان اجرا.

اين سيستم (در حالي كه نسبتاً پيچيده است) براي انجمن برنامه نويسي فوايد زيادي دارد. يعني در همه زبان ها داراي يك سطح عمومي هستند كه در شكل ميانه خود آن را به اشتراك مي گذارند. بنابر اين تركيبي از ماجول(پيمانه) هاي نوشته شده در زبان هاي COBOL . FORTRAN , Eiffel , Visual Basic , C# يا هر زباني كه در آينده پشتيباني خواهد شد ميتواند براي زبان ميانه (IL) كامپايل (همگاني) مي شود و همراه با شرح كاملي از خود بسته بندي مي گردد. رابط ها،خصوصيات (Prroperties) روش ها و كلاس (رده) هاي آن (همانند فوق داده ها) براي ساير ماجول (پيمانه) ها با محيط هاي توسعه برنامه كاربردي كه سريعاً مجتمع شده اند (نظير Visual Studio. NET) در دسترس مي باشند.

هنگامي كه زمان اجراي NET براي اجراي يك برنامه تبديل شده به IL استفاده مي شود، NET از يك JITer براي كامپايل (همگرداني) IL به يك كد ماشين اصلي (درتبديل كامل) كه در ريز پردازنده دستگاه اجرا مي شود، استفاده مي كند. JITer ها حتي براي برخي از بخشهاي بي استفاده كامپايل نشده از كد‌ (رمز) ميانه نيز بسيار سريع و مؤثر هستند. بديهي است كه اين فرايند كامپايل وقت گير است، بنابر اين وقتي زمان هاي بارگذاري مهم هستند يا مسأله قابليت حمل ضروي نيست، اين سيستم يك كامپايلر pre – JIT را ارائه مي دهد كه آن رمز مبتني بر IL را به يك قالب پايدار و اصلي تبديل مي كند.

چهارچوب NET چهار زبان اصلي را ارائه مي دهد: C#، ويژوال بيسيك، C++ (همراه با الحاقات اداره شده) و Jscript. شركت هاي ديگري نيز در حال ايجاد چند زبان ديگر هستند. مثلاً شركت فوجيستو، نگارشي از COBOL را ارائه داده است.

مجموعه هاي اصلي از همگردان ها وجود دارند كه زبان هاي تحت NET را مي گيرند و ماجول (پيمانه) هاي زبان هاي ميانه را ايجاد مي كنند. در ‌آنسوي اين مجموعه ها، Jiter هاي IL به رمز ماشين هستند. يك Jiter استاندارد وجود دارد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيش گفتار ۱
بخش اول: .NET Framework
مقدمه اي درباره .NET ۳
-زبان ميانه (IL) ۷
-مقدمه اي براي مديريت حافظه .NET ۸
-سيستم نوع چارچوب .NET ۱۰
موضوعات سيستم چارچوب.NET ۱۱
-چگونه موضوعات، خود را تعريف مي كنند ۱۱
-عمل پذيري متقابل الگوي موضوع مولفه (Com) ۱۲
فرمهاي ويندوز، كنترل هاي وب و GDT+ ۱۲
-ابزارها ۱۵
اسمبلي‏ها، سيستم بسته بندي .NET ۱۵
برنامه نويسي  با صفات (Attributes) ۱۶
امنيت (Security) ۱۷
بخش دوم: زمان اجراي زبان عمومي (CLR)
-مرور كلي ۱۷
-ساده سازي توسعه ۱۸
پشتيباني ابزار ۱۹
پشتيباني زبان چندگانه ۱۹
– آماده سازي آسان تر مي شود. ۲۰
– جداسازي نرم افزار ۲۱
– وارسي و امنيت نوع. ۲۲
– رابطه CLR با NET. ۲۳
– جزئيات CLR ۲۳
– CLR درزمان اجرا ۲۴
– انواع داده هاي پشتيباني شده توسط CLR ۲۶
– كد و داده هاي اداره شده ۲۹
– رمز اداره نشده و دستيابي به داده ها ۳۰
– COM Interop از طريق CLR ۳۱
– الحاقات اداره شده به C++ ۳۶
– پشتيباني از اشكال زدايي ۳۷
– خلاصه ۳۷
-بخش سوم : معرفي Visual Studio . NET
– محيط توسعه مجتمع (IDE) ۳۸
– بخش A: ناحيه اصلي ويرايش ۳۹
– بخش B: راه حل ها Help , Items , Classes , (Solutions) ۳۹
– راه حل ها و جستجو گر راه حل ۴۰
– پروژه ها ۴۱
– وابستگي هاي پروژه ۴۳
نماي كلاسي (Class View) ۴۴
نماي منبع (Resource View) ۴۴
جستجوگرماكرو (Macro Explorer) ۴۵
-راهنماي دستي ۴۵
-بخش C: جعبه ابزار و Server Explorer ۴۷
بخشD: تكاليف (Tasks)، خروجي (Output)، نتايج جستجو و مشاهدات ۴۹
بخش E: خصوصيات (Properties) راهنماي پويا (Dynamic Help) و برگزيدگان (Favorites) ۵۳
-برنامه‏هاي اشكال زدايي ۵۸
-الفباي تصويري نقطه توقف ۶۰
تنظيمات نقطه توقف پيشرفته ۶۱
-نقطه‏هاي توقف شرطي ۶۲
-شمارش دفعات (Hit Counts) ۶۲
-هنگام مكث رمز چه بايد كرد؟ ۶۳
-ضميمه شدن اشكال زدا به يك فرآيند ۶۴
-اشكال زدايي JIT ۶۴
بخش چهارم : برنامه كاربردي نمونه فرمهاي ويندوز (Scribble.NET) ۶۶
–منابع در .NET ۶۶
-پيج و مهره‏هاي محلي سازي ۶۷
-كلاسهاي مديريت منابع .NET ۶۸
-بدست آوردن فرهنگ مورد نظر ۶۹
– ايجاد منابع متني ۷۰
-استفاده از Visual Studio .NET براي بين المللي كردن ۷۲
-منابع تصويري ۷۳
-استفاده از ليستهاي تصويري ۷۳
-دسترسي برنامه اي به منابع ۷۷
-خلاصه ۷۸
بخش پنجم: ASP.NET
-وب جديد ۷۹
– اساس ASP.NET ۸۰
-افزودن موارد اصلي ۸۳
-امتحان ايده‏ها ۸۵
-خلاصه ۸۹
بخش ششم : خدمات وب (Web Services)
-تعريف ۸۹
-Echo Server ۹۱
-ايجاد يك Proxy ۹۳
-مشتري فرمهاي ويندوز ۹۶
-برگرداندن نوع هاي تعريف شده توسط كاربر ۹۹
-ايجاد خدمات رسان ۱۰۰
-ايجاد مقيد سازيClient ۱۰۱
-صفت هاي XML ۱۰۲
-خلاصه ۱۰۵
بخش هفتم: اطلاعات تفصيلي در مورد تكنولوژي .NET به زبان انگليسي
فهرست منابع ۱۰۶

 

پروژه تكنولوژي .NET

نوشته پروژه تكنولوژي .NET اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پروژه پايان تحصيلي كارتوگرافي تهيه نقشه از نقشه هاي(جنراليزاسيون)

مقدمه اي بر جنراليزاسيون

ما در دنياي پيرامون خود مي توانيم بي نهايت اطلاعات شامل عوارض و پديده هاي جغرافيايي مشاهده كنيم. بخشي از اين عوارض و پديده ها به طور مستقيم قابل رويت بوده و بخشي ديگر از آنها مستقيما قابل مشاهده نبوده بلكه به صورت غير مستقيم و با استفاده از روش هاي خاص، قابل درك هستند. چنانچه بخواهيم به تمامي اين اطلاعات و يا قسمتي از آنها را روي نقشه نمايش دهيم نمايش تمام جزئيات مربوط به اين اطلاعات روي نقشه امكان پذير نخواهد بود. زيرا ما محدود به يك سري شروط و قيود در تهيه نقشه مي باشيم كه مهمترين آن صحيح بودن، خوانا و گويا بودن نقشه است. بنابراين بايد تصميم گرفت چه چيزي را لازم است نمايش دهيم و چه چيزي بايد حذف شود اين انتخاب به عبارت ساده جنراليزه ناميده مي شود.

به عبارت ديگر مي توان عمل جنراليزه را به صورت زير تعريف نمود.
(Keates 1989, p.38):

جنراليزه عبارت است از تحديد و انتخاب عوارض و اطلاعات نقشه مبنا براي حفظ گويايي و خوانايي نقشه مشتقه:

در فرايند جنراليزه خونايي و گويايي نقشه عامل اصلي كنترل مي باشد. هر چه فضائي كه براي نمايش اطلاعات در روي نقشه وجود دارد بيسشتر باشد اين عامل كنترل تاثير كمتري خواهد داشت. بنابراين مي توان به وضوح گفت كه جنراليزه كردن اطلاعات مستقيما با مقياس نقشه ارتباط دارد. هر چه مقياس نقشه كوچكتر باشد جهت حفظ خوانايي و گويايي نقشه مجبور به جنراليزه بيشتر جزئيات عوارض و اطلاعات مي باشيم. براي اينكه عمل جنراليزه به نحو احسن انجام پذيرد، به گونه اي كه خوانايي و گويايي نقشه حفظ شود علاوه بر رعايت قواعد و اصول كارتوگرافي دانش و تجربه كارتوگرافي نيز لازم و ضروري مي باشد.

بسياري از افراد به دليل عدم اطلاع از علم كارتوگرافي جنراليزه را تنها حذف اطلاعات مي دانند در صورتي كه جنراليزه تنها شامل حذف اطلاعات نبوده و خود در برگيرنده موارد ذيل مي باشد:

 • از آنجائي كه نقشه تصوير خلاصه شده اي از سطح زمين در مقايس كوچكتر مي‌باشد لذا به دليل كافي نبودن فضاي خالي امكان نمايش همه عوارض موجود در روي سطح زمين وجود ندارد. لذا مي بايست عوارض مناسب با هدف و موضوع نقشه را انتخاب نمود (انتخاب). پس از انتخاب اين عوارض به منظور جلوگيري از شلوغي نقشه و همچنين خوانايي و گويايي نقشه تعدادي از عوارض حذف مي گردند (حذف).
 • به علاوه به دليل اينكه با توجه به مقياس نمي توان توامي جزئيات عوارض را نمايش داد، لذا لازم است تا عوارض بر روي نقشه به صورت ساده شده نمايش داده شود. بگونه اي كه اولا خصوصيت و شكل اصلي عارضه و ثانيا تعادل و هم آهنگي بين عوارض مجاور حفظ شود (ساده كردن).
 • هنگامي كه دسته‌اي از عوارض مشابه با فاصله كمي در كنار هم قرار گرفته باشند مي توان اين فاصله ها را با يكي كردن عوارض به صورت ساده تر نمايش داد (تركيب).
 • برخي از عوارض در اثر كوچك شدن مقياس وضوح و اهميت خود را از دست مي دهند. برا ياينكه اين عوارض اهميت خود را به دست آورند لازم است تا اين عوارض بزرگتر از اندازه واقعي خود نمايش داده شوند. (بزرگنمايي) اين عمل بر روي عوارض مجاور نيز اثر گذاشته و جهت جلوگيري از تداخل عوارض حفظ ارتباط عوارض و خصوصيات شكل منطقه لازم است عوارض مجاور از موقعيت اوليه خود جابجا گردند. (جابجائي).
 • در اثر كوچك شدن مقياس، تمامي عوارض را نمي توان با ابعاد واقعي آنها نمايش داد. براي برخي از عوارض كه اهميت آنها زياد است مي توان عمل بزرگنمايي را انجام داد. ليكن براي برخي از عوارض به دليل عدم وجود فضاي كافي و جهت جلوگييري از تداخل عوارض و حصول خوانايي نقشه لازم است علائم و نمادهايي را براي نمايش اين عوارض انتخاب نمود (انتخاب علائم و نمادها) بگونه اي كه اين نماد به شكل واقعي عارضه نزديك باشد.

البته مفهوم اصلي نماد يا علامت يك مفهوم كلي و پيچيده مي باشد. هر نمايشي از خطوط و سطوح را مي توان يك نماد در نظر گرفت. اما در اينجا منظور زماني است كه نمايش عارضه واقعي در روي سطح زمين به صورت نقطه اي در نقشه نمايش داده مي‌شود.

 • همچنين با كوچك شدن مقياس نقشه، امكان نمايش تمامي تقسيمات و طبقات داخل عوارض در روي نقشه وجود ندارد و لازم است طبقه بندي و تقسيمات عوارض را با توجه به طبيعت و خصوصيات عوارض تغيير دارد. (طبقه بندي عوارض).

به قول يكي از صاحب نظران تنها كسي كه تسلط كافي بر موضوع دارد و توانسته باشد آنچه را كه در مغزش به صورت ايده آل بسته به صورت ايده آل خلق كند توان ارائه يك جنراليزه خوب را دارد به هر حال مهم است كه بدانيم چه وقت كجا و چگونه جنراليزه كنيم. براي حصول يك جنراليزه مطلوب رعايت يك سري شرايط براي نقشه ضروري مي باشد كه عبارتند از:

 • × حفظ خصوصيات نقشه
 • × حفظ اطلاعات (اهيمت عوارض)
 • × تعادل و هماهنگي بين اطلاعات در نقشه مشتقه

با توجه به اينكه نقشه هاي پوششي در مقياس  كل كشور تهيه شده است و به موازات آن نقشه هاي  كل كشور در حال تهيه است. براي استفاده بهتر از نقشه‌ها و با توجه به اصول جزاليزه كه باختصار توضيح خواهيم داد نقشه هاي  را تهيه مي كنيم علت استفاده از روش جنراليزسيون اول هزينه و سپس زمان يكي از پارامترها مي باشد با توجه به اينكه اگر بخواهيم از روش عكسبرداري و فتوگرامتري نقشه هاي  راتهيه كنيم بسيار پرهزينه و زمان بر مي باشد حال آنكه ما نقشه هاي  با دقت مناسب در اختيار داريم پس با يك مرحله واسطه جنراليزه كه محصول آن نقشه‌هاي  ميباشد به نقشه هاي با مقياس   مي رسيم اين نقشه ها بيشتر كاربردي و مطالعاتي مي باشد اگر بخواهيم مطالعه در يك محل داشته باشيم نيازي نيست ۹۶

 

پروژه پايان تحصيلي كارتوگرافي تهيه نقشه از نقشه هاي(جنراليزاسيون)

نوشته پروژه پايان تحصيلي كارتوگرافي تهيه نقشه از نقشه هاي(جنراليزاسيون) اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقيق نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن

مقدمه

درجهان امروز كه اقتصاد حرف اول را مي زند و در جريان پر تلاطم اطلاعات كه هر لحظه انبوهي از اطلاعات جديد به آن افزوده مي شود و هر كشوري به فراخور حال خود از اين اطلاعات بهره مي گيرد و قدمي در مسير پيشرفت برمي دارد. جا دارد كه ما ايرانيان نيز براي سربلندي و اعتلاي ميهن خود از هيچ كوششي فروگذار نكنيم.

با نگاهي اجمالي بر كشورهاي پيشرفته و مشاهده توسعه همه جانبه آنها، انسان به شگفتي فرو مي رود. چگونه اين كشورها توانسته اند به اين مراتب از پيشرفت مترقي دست يابند؟

شايد يكي از مهمترين دلايل اين امر، اهميت و ارزشي است كه اين كشورها براي امر تحقيق و پژوهش قايل هستند. بودجه هاي عظيمي كه در اين كشورها براي تحقيق صرف مي گردد، خود مؤيد اين مسئله مي باشد.

متأسفانه در كشور ما، بخش كوچكي از بودجه صرف امر پژوهش مي گردد كه شايد همين مقدار نيز در مسير درست به جريان نيفتد. دسترسي به آمار و ارقام صحيح بسيار مشكل است و اين بخش به صورت انحصاري در اختيار دولت مي باشد و در كل مي توان گفت، هنوز تحقيق و پژوهش در ايران به معني واقعي جايگاه خود را نيافته است.

امروزه هر يك ازبانكها سعي  و تلاش مي كنند كه سهم بيشتري در بازار بدست آورند و رهبري بازار را در كنترل خود در آورند. يكي از عواملي كه به بانكها در اين امر كمك مي كند، مفهوم مشتري گرايي و بانك است. در اين راستا بسياري بانكها تنها به الفاظي اكتفا كرده و كمتر به صورت واقعي و عملي به آن پرداخته اند.

كليد و رمز موفقيت اجراي عملي مفهوم مشتري گرايي در استراتژي بانك نهفته است. اين استراتژي بايد مبتني بر حل مسئله و مشكل مشتري از طريق نيازهاي آشكار و پنهان او در حال و آينده باشد. بانك بايد نيازهاي آينده مشتريان را پيش بيني كرده و سعي كند آنها را تأمين كند.

تأمين نيازهاي موجود مشتريان به تنهايي كافي نيست، چرا كه بانكهايي در ارائه خدمات موفق هستند كه بتوانند به نيازهاي آينده مشتريان پي ببرند و به بازاريابي توجه بيشتري كنند. به عقيده پيتر دراكر، دو شرط براي موفقيت هر مؤسسه اي، بازاريابي و نوآوري است.

در اين پژوهش سعي بر آن است تا با تبيين مهمترين استراتژي هاي مبتني بر مشتري گرايي كه اجراي آنها موفقيت بانك را تضمين مي كند به تحقق اين امر كمك مي كند.

اين تحقيق كوششي بسيار اندك است در راه كمك به بانكها و سرانجام در راه اعتلاي ميهن عزيزمان. اگرچه در راه اين پژوهش مشكلات عديده اي از نظر زماني، كمبود منابع و آمار و حتي مالي سرراهمان بود، ولي در حد توان و بضاعت از هيچ كوششي واگذار نكرديم.

در انتها برخود لازم مي دانيم مراتب تشكر و قدرداني خويش را از تمام كساني كه در اين راه ما را ياري كرده اند به خصوص خانم فريده فخري زاده، استاد امين دليري به خاطر راهنمايي ها و كادر كتابخانه پژوهشكده پولي و بانكي ابراز داريم.

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                          صفحه

فصل يك ـ كليات

۱ـ۱ـ تعريف موضوع تحقيق

۲ـ۱ـ اهميت موضوع تحقيق

۳ـ۱ـ فرضيه ها

۴ـ۱ـ روش تحقيق

۵ـ۱ـ حدود و موانع تحقيق، اشكالات و محدوديتها

۶ـ۱ـ تعريف اصطلاحات و واژه هاي خاص در تمام مسأله

۷ـ۱ـ خلاصه اي از اهم گزارش

فصل دوم ـ بازاريابي بانكي در ايران و ويژگيهاي خدمات بانكي

۱ـ۲ـ بررسي زمينه بازاريابي در نظام بانكداري ايران

بيان مسأله

۲ـ۲ـ مشكل اصلي: «محصول»

۳ـ۲ـ مشكلات مديريتي و بازاريابي

۴ـ۲ـ ويژگيهاي خدمات بانكي

۱ـ۴ـ۲ـ ناملموس بودن

عنوان صفحه

۲ـ۴ـ۲ـ ارتباط خريدار و فروشنده و توليد و مصرف همزمان

۳ـ۴ـ۲ـ عدم امكان ذخيره سازي و انباركردن خدمات

۴ـ۴ـ۲ـ بي اثباتي كيفيت خدمات

۵ـ۴ـ۲ـ مسئوليت امانتداري

۶ـ۴ـ۲ـ جريان دو طرفه اطلاعات

فصل سوم ـ مشتري گرايي، راهي به سوي موفقيت در عمليات بانكداري

۱ـ۳ـ ضرورت مشتري گرايي

۲ـ۳ـ مفهوم استراتژي مشتري گرايي

۳ـ۳ـ انگيزه ها و نيازهاي مالي مشتريان بانكها

۴ـ۳ـ استراتژي هاي مهم در جهت مشتري گرايي

۱ـ۴ـ۳ـ ايجاد فرهنگ مشتري گرايي

۲ـ۴ـ۳ـ توانمند سازي منابع انساني

فصل چهارم ـ كيفيت ارائه خدمات به مشتريان، جديدترين قلمرو بازاريابي

۱ـ۴ـ مفهوم جديد خدمت به مشتريان

 

 

عنوان صفحه

۲ـ۴ـ مفهوم كيفيت خدمت

۱ـ۲ـ۴ـ كيفيت فرآيند

۲ـ۲ـ۴ـ كيفيت ستاده

۳ـ۲ـ۴ـ كيفيت فيزيكي

۴ـ۲ـ۴ـ كيفيت تعاملات

۵ـ۲ـ۴ـ كيفيت سازمان

۳ـ۴ـ رابطة بين كيفيت خدمات و رضايت

۴ـ۴ـ مزاياي رضايت مشتري

۵ـ۴ـ ابزار اندازه گيري كيفيت خدمت

۱ـ۵ـ۴ـ مقياس كيفيت خدمت

۲ـ۵ـ۴ـ اجزاي مقياس كيفيت خدمت

۳ـ۵ـ۴ـ مدل عملياتي / فني كيفيت خدمت

۶ـ۴ـ برنامه اي براي ارائه خدمت به مشتريان

۱ـ۶ـ۴ـ درك انتظارات مشتريان

۲ـ۶ـ۴ـ برقراري اولويت براي مشتريان

۳ـ۶ـ۴ـ تعريف اهداف خدمت

عنوان صفحه

۴ـ۶ـ۴ـ ارائه خدمات در تمام سطوح

۵ـ۶ـ۴ـ ايجاد انتظارات مطلوب در تمام مشتريان

۶ـ۶ـ۴ـ ايجاد ساختاري بنيادي براي ارائه خدمات

۷ـ۶ـ۴ـ پرورش كاركنان

۸ـ۶ـ۴ـ اندازه گيري رضايت مشتريان

۷ـ۴ـ بررسي شعارهاي بانكهاي ايراني

فصل پنجم ـ نتيجه گيري و پيشنهادات

۱ـ۵ـ خلاصه نتايج بدست آمده در ضمن تحقيق

۲ـ۵ـ تصريح روابط علت و معلول  در نتيجه تحقيق ثابت و مسلم شده است.

۳ـ۵ـ بررسي فرضيه، تأييد فرضيه

۴ـ۵ـ پيشنهاد اصل عملي و تئوري بدست آمده

۵ـ۵ـ پيشنهادات براي انجام امري با لزوم انجام تحقيقات مكمل در زمينه موضوع تحقيق

۶ـ۵ـ پيشنهادات درباره روش و نحوه تحقيق و مطالعات بعدي

 

تحقيق نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن

نوشته تحقيق نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

پروژه كارآفريني هدفون ميكروفون دار

معرفي اجمالي پروژه

نام محصول

محصول مورد نظر در این طرح هدفون میکروفون دار استریو بوده که عبارت است از یک وسیله متشکل از میکروفن از نوع خازنی با امپدانس ۲ کیلو اهم و دو عدد بلند گوی از نوع لایر میباشد.هدفون میكروفون دار جهت دریافت وارسال صوت به تجهیزات صوتی بصورت تبدیل انرژی صوتی به سیگنالهای الکتریکی وبرعکس به کار می رود. تولید هدفون میکروفون دار دارای کد ۸ رقمی  ۳۲۳۰۱۳۳۱ در طبقه بندی صنایع می باشد.

 

نوشته پروژه كارآفريني هدفون ميكروفون دار اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 25 اسفند 1397  12:05 ب.ظ

مقاله تجارت الكترونيك


فصل اول : تجارت الكترونيك چيست وچه مزايايي دارد.

فهرست عناوين:

مقدمه تاريخچه

مقدمه

مبادله الكترونيكي داده ها

فوائد مبادله داده ها

اجراي مبادله داده ها

انجام تداركات از طريق اينترنت

مزاياي تجارت الكترونيك از ديدگاه دولت

مزاياي تجارت الكترونيك از ديدگاه فروشندگان

مد فرايند تجارت الكترونيك

گردش كار در تجارت

تاثير تجارت الكترونيك بر فرايند توليد ومديريت توليد

ديدگاه دانشمندان از تجارت

چهارچوب هاي تجارت

 

فصل دوم: امنيت وپرداخت

كارت اعتباري

امنيت شبكه

خريد زيركانه با كارت اعتباري

روشهاي ديگر پرداخت

معاملات امن اينترنتي

خواص معاملات امن اينترنتي

گامهاي اصلي براي تبديل به فروشنده اينترنتي

چالشهاي پول نقد الكترونيكي

نتيجه گيري

فصل سوم:قانوني بودن

قانوني بودن تجارت الكترونيك

توافقات تجارت الكترونيك

حقوق بين المللي در تجارت الكترونيك

قرارداد

سندها در تجارت الكترونيك

۶-قوانين در تجارت الكترونيك

نتيجه گيري

فصل چهارم :اينترنت وتجارت الكترونيك

تاريخچه تجارت الكترونيك واينترنت

سطوح تماس با اينترنت

دلايل بهره برداري از اينترنت در تجارت الكترونيك

طراحي پادگاه تجاري

ده فرمان براي طراحي سايتي كه مشتري را فراري مي دهد

بازاريابي

انواع تكنولوژي تجارت الكترونيك

چرخه ژنريك تجارت

نتيجه گيري

 

نوشته مقاله تجارت الكترونيك اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :7  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic