گزارش کامل از روند ساخت امکانات مورد نظر برای بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی

چکیده:

ما در این نوشتار، گزارشی از روند ساخت امکانات مورد نظر برای بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی ارائه دادیم. در فصل اول مقدمه ای از تاریخچه نساجی نوشته شده و در فصل بعدی با عنوان ساخت مراحل طراحی و ساخت هر یک از موارد پیش بینی شده را نوشتیم. سعی شده تا مطالب به طور واضح و قابل فهم ارائه شود ولی بهترین حالت بررسی روند ساخت با مشاهده دستگاه است. موارد ساخت مکانیزم هماهنگ کننده شیب تامبورها و چگونگی پیشرفت آن به طور کامل توضیح داده شده است در فصل دوم اطلاعات لازم در مورد تغییر شیب و وسایل استفاده شده در ماشین توضیح داده شده است در آخر ضمائمی از چله پیچی و روند کار ارائه شده تا در کیفیت بهره برداری از ماشین چله پیچی تاثیر داشته باشد .

در نگاه کلی هدف از انجام این پروزه برای ما بدین شرح بوده است. امید که به آنها دست یافته باشیم:

  • بالابردن سطح کیفی وسایل آموزشی موجود در دانشگاه
  • امکان استفاده و بهره برداری دیگر دانشجویان از نتایج پروژه
  • سمت و سو دادن و ایجاد انگیزه در بقیه دانشجویان برای انجام پروژه های ساخت
  • ماندگاری پروژه
  • تغییر نگاه دانشجویان از ارجحیت دادن به مباحث صرفاً تئوری به کاربردی بودن فعالیتهای علمی  

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده

فصل اول : مقدمه

۱

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ قدمت نساجی در یزد ۴
۱-۳ چله پیچی ۵
۱-۴ ماشین چله پیچی امید ۶
فصل دوم : ساخت ۸
۲-۱ طراحی و ساخت قطعه مرکزی ۹
۲-۲ فرزکاری قطعه مرکزی ۱۰
۲-۳ تنظیم شیب به صورت دستی ۱۲
۲-۴ اهرم های شیب تامبور ۱۴
۲-۵ درآوردن شیار میلگرد ۱۵
۲-۶ بستهای نگه دارنده میلگرد ۱۶
۲-۷ حرکت قطعه مرکزی ۱۷
۲-۸ ساخت قطعه های راهنما ۱۸
۲-۹ برش پروفیلهای تامبور ۲۰
۲-۱۰ مرحله مونتاژ دستگاه ۲۱
نتایج پروژه ۲۳
فصل سوم: اشنایی با ماشین های چله پیچی موجود و معایب آن ۲۴
۳-۱ چله پیچی بخشی ۲۵
۳-۲ چله پیچی مستقیم ۲۹
۳-۳ عیوب چله پیچی ۳۱
۳-۳-۱ تاب حلقه نخ در چله ۳۲
۳-۳-۲ تفاله نخ در چله ۳۳
۳-۳-۳ تو رفتگی در چله ۳۴
۳-۳-۴ جفتی در چله ۳۵
۳-۳-۵ چله شل پیچیده شده ۳۶
۳-۳-۶ چله نامشخص ۳۷
۳-۳-۷ رنگ بندی اشتباه در چله ۳۸
۳-۳-۸ سرنخ کم یا زیاد در چله ۳۸
۳-۳-۹ شل بودن یک طرف چله ۳۹
۳-۳-۱۰ گره بد در  چله ۴۲
۳-۳-۱۱ نخ اشتباه در چله ۴۲
۳-۳-۱۲ نخ پاره در چله ۴۳
۳-۳-۱۳ نخ زیر و رو در چله ۴۴
۳-۳-۱۴ نخ سفت در چله ۴۵
۳-۳-۱۵ نخ شل در چله ۴۷
۳-۳-۱۶ نخ گوریده در چله ۴۹
۳-۳-۱۷ نقصان در قیطان تقسیم ۵۰
۳-۳-۱۸ نقصان در قیطان چپ و راست ۵۰
۳-۴ عوامل محدود کننده نخ پارگی ۵۱
۳-۵ دستگاه های چله پیچی موجود در بازار ۵۲
۳-۵-۱ ماشین  BENNIMGER ۵۲
۳-۵-۲ دستگاه چله پیچی مستقیم HACOBA ۵۶
۳-۵-۳ ماشین چله پیچی بخشی TEXTIMA ۶۵
منابع و مآخذ ۶۹
   

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل ۲-۱ طراحی و ساخت قطعه مرکزی ۱۰
شکل ۲-۲ فرزکاری قطعه مرکزی ۱۱
شکل ۲-۳ الف تنظیم شیب به صورت دستی ۱۲
شکل ۲-۳ ب و ج  تنظیم شیب به صورت دستی ۱۳
شکل ۲-۴ اهرم های شیب تامبور ۱۴
شکل ۲-۵ درآوردن شیار میلگرد ۱۵
شکل ۲-۶ الف و ب بست های نگه دارنده میلگرد ۱۶
شکل ۲-۷ حرکت قطعه مرکزی ۱۸
شکل ۲-۸ قطعه راهنما ۱۹
شکل ۲-۹ برش پروفیل های تامبور ۲۰
شکل ۲-۱۰ مونتاژ دستگاه ۲۲
شکل ۳-۱ نمایی از چند دستگاه چله کشی بخشی ۲۹
شکل ۳-۲ نمایی از دو دستگاه چله کشی مستقیم ۳۱
شکل ۳-۳ نمای کلی ماشین Benninger ۵۶
   
   
   
   
   

 

 

فصل اول

مقدمه

۱ـ ۱٫ مقدمه :

نساجی درایران ازجمله صنایعی است که به صراحت نمی توان تاریخ قطعی پیدایش آنرا مشخص کرد.چه آنکه بشر از ابتدای زندگانی برروی کره زمین بعد از هوا وغذا،نیازبه پوششی برای مقابله با سرما وگرما را درخود احساس کرده وبه همین جهت نیزشاید منطقی ترین تصوراین باشد که قبل ازهرچیزبه فکرتهیه لباس افتاده وبا بهره گیری ازحداقل امکانات موجود وبه احتمال قوی با استفاده ازپوست حیواناتی که شکارمی کرده برای خود تن پوش تهیه نموده وطی گذشت زمان وبا تحولاتی که خواه ناخواه درزندگی اش پیش آمده به شیوه‌های تهیه پارچه پی برده واز به هم انداختن الیاف گیاهی یا حیوانی کوشیده تا به تن پوش خود حالتی اطمینان بخش تر و شیک تر بدهد.

نگاهی گذرا به تاریخچه نساجی ایران نیزموید این ادعاست چه آنکه وسایل بدست آمده ازغار کمربند (درحوالی شهر بهشهر)که متعلق به حدود   ۶۰۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح است نشان دهنده آن است که مردم آن زمان از فن ریسندگی وتبدیل پشم به نخ اطلاع داشته اند.

با این وجود نخستین نشانه ای که از وجود پارچه وبافت آن درایران موجود می باشد متعلق به ۴۰۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح است که طی حفریات  انجام شده در شوش بدست آمده است افسون براین یک میل مفرغی که توسط دکتراریک اشمیت طی حفاریهای تپه حصاردامغان کشف شده ومخصوص تابیدن نخ هایی نازک بوده می تواند دلیلی برپیشرفت صنعت بافندگی در۳۰۰۰سال قبل ازمیلاد مسیح باشد.کمااینکه اسناد دیگری نیزدردست است که نشان می دهد در۲۷۰۰تا ۲۵۰۰سال قبل ازمیلاد بافت پارچه های ظریف بطورکامل درایران متداول بوده ودر همین دوره بافت پارچه هایی باالیاف طلا ونقره نیزرواج داشته ازکتاب استر درتورات نیزچنین استفاده می شود که طی سالیان ۵۵۰ تا۳۳۰ پیش ازمیلاد بافت پرده های الوان ایران مرسوم ولباسهای سربازان وسپاهیان دارای طرحها ونقشه های مفصلی بوده است.

ازکتان،پارچه های ارغوانی و انواع پارچه نیز به کرات اسم برده شده است.ولی ازمنسوجات متعلق به سالهای یاد شده وحتی بعدازآن چیزی درایران بدست نیامده وفقط بعضی تکه های پارچه ابریشمی متعلق به سالهای ۳۳۰-۲۲۴ پیش ازمیلاد درسوریه کشف شده و نیزدر حفریات باستان شناسی منطقه لرکان(درمنتهی الیه شرق ایران) قطعاتی ازقلاب دوزی پیدا شده که احتمالا تعلق به همین دوره دارد.

مقادیری نیز پارچه های ابریشمی ازچین بدست آمده که دارای مشخصات پارچه های ایرانی است وبعید نیست درایران تولید و به چین صادر شده باشد.

درفاصله سالهای ۲۴۱ تا ۲۷۲ میلادی وپس   از تصرف انطاکیه توسط ایرانیان گروهی از بافندگان به خوزستان آمدند وکارشناسان بعضی ازپارچه های ابریشمی کلیساهای اروپا وپارچه های ابریشمی بدست آمده درشیخ عباده واخمیم مصر در یادگارنساجی ایران درهمین دوره می دانند.

در صدر اسلام به دلیل قطع حمایت دربار ساسانی ازتولیدکنندگان،تغییر شیوه مصرف واز آنجا که بسیاری ازمسائل تحت الشعاع ظهوراسلام قرار گرفت بسیاری از کارگاههای صنعتی تعطیل شد ولی بعد ازمدت کوتاه کارگاههای نساجی مجددا در گوشه وکنار کشور شروع به کار کردند.

۱ـ۲٫ قدمت نساجی دریزد:

یزد استانی است تاریخی که بنیاد آن را به قبل ازظهوراسلام نسبت می دهند.وجود نامهای چون یزد(ایساتیس)،زارچ،اشکذر،مهریزومیبد موید قدمت و تاریخی بودن این استان است.کشاورزی دراین استان به علت کمی آب وخشکی هوا علی رغم کوشش فراوان ازرونق کافی برخوردار نیست وچنین است که اهالی این دیار ازقدیم الایام حرفه نساجی (شربافی)را پیشه کرده اند وامروزه درصد زیادی ازجمعیت این استان به این حرفه اشتغال دارند.

ازتولید انواع فراورده های دست باف و اشیاء مختلف دستی به مقتضای وضع خاص جغرافیایی منطقه یزد واستمداد وبرخورداراست اکنون با پیشرفت صنعت وماشینی شدن آن اغلب صنایع معمول نمی باشد.

هم اینک نیزاستان یزد یکی ازقطبهای مهم صنعتی کشور هم ازنظر نساجی و هم ازنظر دیگرصنایع محسوب می شود.

۱ـ۳٫ چله پيچي (warping):

منظور از چله پيچي عبارت است از پيچيدن تعداد معيني سر نخ با طول مشخص بصورت موازي بر روي نورد (اسنو) بافندگي.

اگر سيستم بافت پارچه تاري و پودي باشد بعضي يا تمام نخهاي تار بايد به يک شکل و در سطح موازي با هم قرار گيرند بنابر اين نخها از روي بسته هاي خود باز شده و بر روي اسنو پيچيده مي شوند لازم به ذکر است که نخها بايد موازي وبا کشش يکسان روي اسنو پيچيده شوند.

گزارش کامل از روند ساخت امکانات مورد نظر برای بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی

نوشته گزارش کامل از روند ساخت امکانات مورد نظر برای بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات