تحقیق ويژگي هاي تكنولوژي اندازه گيري عيني پارچه

اندازه گيري عيني پارچه شامل خواص مكانيكي، هندسي، سطحي و تغيير شكل هاي زياد است كه اين خواص ابزاري قوي براي كنترل كيفيت عمليات توليد پارچه، تكميل و بازتكميل مي باشد. اين خواص امكان تهيه يك پايگاه اطلاعاتي جمع آوري شده به صورت علمي و مجهز با كامپيوتر را فراهم آورده كه داراي سهم بسزايي در اندازه گيري هاي عيني پارچه است به طوري كه تجربيات با ارزش متخصصين بزرگي را كه در زمينه صنعت نساجي و پوشاك سال هاي متمادي در كشورهاي مختلف در سرتاسر دنيا فعاليت كرده اند، جمع آوري نموده است. كاربرد اين تكنولوژي امروزه به واسطه ۳ فاكتور مهم قطعي و عملي شده است:

(۱) افزايش سطح اتوماسيون در هر دو صنعت نساجي و پوشاك

(۲) حذف تدريجي نيروهاي كاري با دانش سنتي نساجي كه در طي سال ها تجربه بدست آمده بودند و نياز فوري و همزمان در درون صنعت به مهندسين آموزش ديده و قراردادي براي انجام فعاليتهاي توليدي، تحقيقي، پيشرفته و كنترل كيفيتي.

(۳) استفاده گسترده از اينترنت و تمامي ابزارهاي ارتباط جمعي ديجيتال، به همراه افزايش تنوع محصولات به واسطه كوتاهتر شدن زمان توليدات فصلي و نياز به سرعت بالا جهت پاسخگو بودن به نيازها در بازارهاي رقابتي تجارتي.

پيشرفت خواص مكانيكي اندازه گيري عيني پارچه براي توليد پوشاك توسط Peirce در دهة ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ پايه گذاري شد. او بر روي ساختار پايه و متعادل پارچه هاي بافت ساده بر اساس موازنه بين نيروها تحقيق كرد و سعي نمود تئوري اساسي مكانيك پارچه را بنا نهد. كار او بعدها توسط محققين ديگري نظير Grosber و همكارانش Park ،Swani در دانشگاه ليدز در طي دهه ۱۹۶۰ مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر روي خواص مكانيكي پارچه نظير خواص كششي، خمشي،buckling ، برشي و فشاري آناليز تئوري صورت گرفت.

تلاش و همكاري آنها منجر به ايجاد ديدگاه نسبتاً شفافي از تعاريف فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي بافته شده و خواص تغيير شكل آنها شد. تيم تحقيق سوئدي به رهبري Lindberg (1960) در اواخر دهة ۱۹۵۰ و دهة ۱۹۶۰، به طور گسترده اي، رفتار مكانيكي پارچه ها را مورد مطالعه قرار داده و خواص مكانيكي پايه اي پارچه را مربوط به ظاهر و قابليت دوخت و دوز پارچه در طي مرحله توليد پوشاك دانستند. تحقيقات آنها، به گونه اي تمركز بر روي كارهاي تحقيقاتي دانشمندان ديگر بود. روشهاي آزمايشگاهي براي اندازه گيري اين خواص مكانيكي طي سالهاي زياد توسط دانشمندان بسياري تكميل شده است. تجهيزات و روشهاي آزمايشگاهي متنوعي امروزه موجود بوده و استفاده مي شود.

اگر چه تحقيقات بيشتري منجر به پيشرفت تكنيك هاي اندازه گيري عيني پارچه شد ولي روشهاي متنوع ديگري براي اندازه گيري اين خواص پيتر بدست آمده است. به طوري كه اين روشها تنها در انستيتوهاي تحقيقاتي و آكادميك، آزمايش شد. استفاده گسترده از آن ها در صنايع پوشاك و نساجي به علت عدم وجود يك سيستم به هو پيوسته با تجهيزات حساس و مدرن براي اندازه گيري خواص مكانيكي پارچه تحت تنش كم، بسيار دشوار است. علاوه بر اين، بدون يك روش اندازه گيري استاندارد شده پيشرفت هاي بعدي و كاربرد اين خواص مكانيكي باتنش كم در صنعت توليد پوشاك محدود شده است. رهبر گروه تحقيق در تكنولوژي اندازه گيري خواص عيني پارچه، Sueokawabata بوده كه دستگاهي به نام خود او (KES) در طول ۱۰ سال ثبت شد به طوري كه به صورت تست پارچه استانداردي در سرتاسر دنيا در آمد. سيستم ارزيابي پارچه KES يك دستگاه اندازه گيري كامپيوتري مدرن است كه قادر مي باشد تست هاي مختلفي را بر روي پارچه انجام دهد.

سيستم KES قادر است تا اندازه گيري هاي دقيق و تجديد كردني(دوباره) از خواص مكانيكي پارچه را تحت تنش كم انجام داده و نيز مقايسه گسترده اي بين يافته هاي آزمايشات توسط مهندسين پوشاك و محققان سراسر دنيا انجام دهد و ارتباط مؤثري بين عوامل توليد مختلف يعني خريداران و طراحان پوشاك برقرار سازد. اگر چه انتقادهاي بسياري به قيمت بالاي اين دستگاه وارد است و اين سيستم نياز به متخصصاني براي ترجمه (نتيجه گيري) از داده هاي بدست آمده دارد. اين توضيحات منجر به پيشرفت دستگاه آزمايشگر ديگري به نام FAST توسط CSTRO در استراليا شد. روش FAST ارزانتر بود و بيشتر مورد استقبال صنعت قرار گرفت. بدون شك اين پيشرفتها (سيستم) از يك نظر كه آن هم افزايش سطح اتوماسيون بود، نقطه اشتراك داشتند. بطوري كه اين افزايش اتوماسيون نيازمند پيش بيني و كنترل رفتار پارچه در طول عمليات توليد آن بود. در اين بخش، پيشرفت عوامل و دستگاههاي هر دو سيستم مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

سيستم نمايش تصوير مجازي (VIDS ) و هوشمندتر از آن روش آناليز سطح پارچه ( Fabric-Eye) امروزه ابزاري براي اندازه گيري عيني پارچه اند كه در پايه آناليز تصوير و تكنولوژيهاي هوش مصنوعي كه به ويژه براي آناليز خواص سطحي و هندسي پارچه به كار مي رود، بنا شدن. سيستم تصويري VIDS، يك سيستم آناليز تصويري دو بعدي است كه شامل خروجي ويدئو از دوربين( نمايشگر) تلويزيون يا نمايشگر گرافيكي كامپيوتر است كه اندازه گيري هايش مستقيماً در صفحه تلويزيون ديده مي شود. اما اندازه گيري عمومي مورد استفاده سيستم تصوير VIDS هنوز بستگي به كليك و كشيدن ( drog) در روي تصوير توسط ماوس دستي دارد ( يعني چه محدوده اي توسط ما انتخاب شود.) اگر چه Fabric-Eye نيز يك سيستم پردازش تصوير سه بعدي اتوماتيك است، ولي قارد است تا مقاطع طولي سه بعدي از سطح پارچه خلق كرده و نمونه هايي از درجه عيني را به طور اتوماتيك بدهد.

ديگر تكنولوژي هاي اندازه گيري هاي عيني نيز در اين قسمت توضيح داده شده نظير روش ميكروسكوپي پويش الكترون ( SEM) كه براي اثر سطح و Cantilever و اندازه گيري افزايش در تغيير شكلهاي پيچيده به كار مي رود. به نظر مي رسد كه مهمترين نتيجه از توضيح تكنولوژي اندازه گيري عيني پارچه، تبليغ اين ارتباط تكنولوژيكي در بين عوامل مختلف صنايع نساجي و پوشاك، گروه هاي تحقيق و پيشرفته و تمامي قسمت هايي كه در ارتباط با الياف، منسوجات و پوشاك اند نظير توليد كنندگان الياف، خورده فروشان و تجار است. در نتيجه كنترل توليد و دقت در كيفيت در بين كارخانجات پارچه و پوشاك بايد بيشتر معتدل و مؤثر شود به طوري كه منجر به توليد پارچه هايي با كيفيت بالاتر و دائمي شود. از نظر عملي، اطلاعات عيني پارچه به توليد كنندگان نيز اين اجازه را مي دهد كه خواص پارچه را پيش بيني كرده و بر مشكلات قبل از ظاهر شدن بر روي پارچه، فائق آيند. به طور خلاصه، تكنولوژي به اندازه گيري عيني پارچه كليدي عملي و مهندسي را براي  عوامل توليد فراهم مي كند كه عبارتند از:

۱- بهينه سازي خواص پارچه براي طراحي پارچه هاي جديد با كيفيت بالاو كارآيي دلخواه متناسب با مصارف نهايي

۲- پيشرفت روشهاي جديد تكميل، و مواد تكميلي و ماشين آلات تكميل براي مواد نساجي.

۳- كنترل عمليات تكميل/ باز تكميل براي تأمين اهداف مكانيك، سطحي و ابعادي پارچه

۴- ويژگي پارچه و عمليات كنترل توليد پارچه

۵- روند توليد پارچه از مواد خام به سمت پوشاك دوخته شده

۲-۲- اندزاه گيري خواص مكانيكي

۱-۲-۲- سيستم KES :

سيستم KES نخستين و تنها راه حل پيشرفته براي حل مشكل آزمايش مشتري پسند خواص مكانيكي الياف است و شهرت قابل توجهي در كشورهاي زيادي به واسطه دقت بالا و تجديد پذيريش در اندازه گيري دارد. با اطلاعات بدست آمده از اين سيستم، امكان دسترسي به ارتباطات مؤثر و همكاري بين عوامل مختلف بين صنايع پوشاك و ( به عنوان مثال، محققان، عوامل صنعتي و تجار) نساجي به وسيله تجهيزات ويژه و معاملات بر پايه نتايج اين گونه خواص پارچه فراهم شد. نتيجه مطلب آنكه، سيستم KES ويژگي هاي زير را دارد:

شكل۱-۲ اندازه گيري عوامل سيستم KES

۱- اين روش آزمايش، بسيار جامع است. ۵ نمودار و ۱۶ پارامتر در جهات تاري و پودي از اين سيستم به دست مي آيد كه تقريباً تمامي جوانب خواص فيزيكي پارچه را در مقايسه با ديگر روشهاي آزمايشگاهي كه تنها روش تغيير شكل تكي را آزمايش مي كنند، تحت پوشش قرار مي دهد.

۲- در مناطق كششي آزمايش شده اتفاقي شبيه به آنچه كه در پارچه هاي واقعي اتفاق مي افتد، رخ مي دهد يا هنگامي كه پارچه كشيده يا بريده مي شود، تركيب مي شود، تغيير شكل مي يابد و به عنوان پوشش مورد استفاده قرار مي گيرد.

تحقیق ويژگي هاي تكنولوژي اندازه گيري عيني پارچه

نوشته تحقیق ويژگي هاي تكنولوژي اندازه گيري عيني پارچه اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات