پايان نامه طراحي و ساخت مدار محافظ وسايل برقي

فصل اول :

قطعات مدار

۱-۱- ديود ۱N4007

يكسو كننده هاي سيم محوري با بازيابي استاندارد

اين كاتالوگ اطلاعاتي را در مورد يكسوكننده هاي مونتاژي سيم محور كوچك جهت وسايل با توان و داراي كاربردهاي متعدد فراهم مي آورد.

ويژگي هاي مكانيكي :

– بدنه : اپوكسي ، داراي قالب

– وزن : ۴/۰ گرم ( تقريبي )

– پرداخت : كليه سطوح خارجي در برابر خوردگي مقاوم هستند و سيم هاي ترمينال كاملا لحيم كاري شده اند.

– دماي سيم و سطح مونتاژبراي لحيم كاري : ماكزيمم C º۲۲۰ براي ۱۰ ثانيه با فاصله “۱۶/۱ از بدنه.

– بسته بندي شده در كيسه هاي پلاستيكي ، ۱۰۰۰ عدد در هر كيسه ، ۴ نوار و چرخك موجود ، ۵۰۰۰ در هر حلقه ، با اضافه نمودن پسوند RL  به شماره قطعه

– قطبيت : كاتد مطابق با باند قطبي

– نوع :۴۰۰۱N1،۴۰۰۲N1 ، ۴۰۰۳N1 ، ۴۰۰۴N1 ،۴۰۰۵N1، ۴۰۰۶N1،۴۰۰۷N1

 

شكل ۱-۱-۱ : شکل فیزیکی قطعه

 

 

 

مقادير نماد ۱N4001 ۱N4002 ۱N4003 ۱N4004 ۱N4005

۱N4006

۱N4007

واحد
ماكزيمم ولتاژ معكوس تكرار

ماكزيمم ولتاژ معكوس كار

قفل كننده ولتاژ DC

VRRM

 

VRWM

 

 

 

VR

۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰ V
ماكزيمم ولتاژ معكوس غير مكرر

( نيم موج ، تك فاز

HZ 60 )

VRSM ۶۰ ۱۲۰ ۲۴۰ ۴۸۰ ۷۲۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰ V

 

ولتاژ RMS

معكوس

VR (RMS )

 

۳۵ ۷۰ ۱۴۰ ۲۸۰ ۴۲۰ ۵۶۰ ۷۰۰ V
ميانگين جريان مستقيم يكسوكننده

( تك فاز ، بار مقاومتي ، HZ 60 الگوي ۸ را ببينيد ،

C) º ۷۵= TA )

Io ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ A

ماكزيمم جريان غير مكرر منبع

IFSM

 

 

۳۰

( براي ۱ سيكل )

A
رنج دما براي اتصال عملي و ذخيره Tj

TSTG

 

۶۵    تا   ۱۷۵ +  

C º

جدول ۱-۱-۱- ماكزيمم مقادير مجاز

 

 

 

 

مقادير نماد نرمال ماكزيمم واحد
ماكزيمم افت ولتاژ مستقيم لحظه اي VF ۹۳/۰ ۱/۱ V
ماكزيمم افت ولتاژ مستقيم سيكل كامل به طور متوسط ( در هر ۱ اينچ از سيم )

C º ۷۵= TL  ، Amp 1  IO =

VF (AV)    

۸/۰

 

V

ماكزيمم جريان معكوس ( ولتاژ DC مجاز

 

C º ۲۵ = Tj

C º ۱۰۰ = Tj

 

IR

 

 

۰۵/۰

۱

 

 

۱۰

۵۰

 

µA

ماكزيمم جريان معكوس به طور متوسط

( در هر اينچ از سيم )

C º ۷۵= TL  ، Amp 1  IO =

 

 

IR ( AV )

 

 

 

 

۳۰

 

µA

جدول ۲-۱-۱- مشخصات الكتريكي

 

 

بعد

ميليمتر اينچ  
مينيمم ماكزيمم مينيمم ماكزيمم  
A ۰۷/۴ ۲۰/۵ ۱۶/۰ ۲۰۵/۰  
B ۰۴/۲ ۷۱/۲ ۰۸۰/۰ ۱۰۷/۰  
D ۷۱/۰ ۸۶/۰ ۰۲۸/۰ ۰۳۴/۰  
F   ۲۷/۱   ۰۵۰/۰  
K ۹۴/۲۷   ۱۰۰/۱    

جدول ۳- ۱-۱- ابعاد قطعه

 

 شكل ۲-۱-۱ : ابعاد قطعه

۲-۱- ترانزيستور Bc547

ترانزيستور NPN  سيليكوني با سيگنال كوچك AF

۵۴۶BC تا ۵۵۰ BCترانزيستورهاي NPN سيليكوني مسطح رونشستي هستند ، براي استفاده در سيگنال كوچك AF و مراحل تقويت و هدايت مدار تزويج .

با ۵۵۶ BCتا ۵۶۰ BCتكميل مي شوند .

۵۴۹ BCو ۵۵۹ BCبا الگوي نويز پايين مشخص مي شوند .

شكل ۱-۲-۱: شكل فيزيكي قطعه

 

پارامتر ها BC546 BC547 BC548 BC549 BC550
ولتاژ كلكتور بيس ( VCBO ) V 80 V 50 V 30 V 30 V 50
ولتاژ كلكتور اميتر ( VBE = 0 )

( VCES )

V 80

 

V 50 V 30 V 30 V 50
ولتاژ كلكتور اميتر ( IB = 0 )

( VCEO )

V 65 V  ۴۵ V 30 V 30 V    ۴۵
ولتاژ بيس –  اميتر ( VEBO ) V 6 V 6 V 5 V 5 V 5
جريان كلكتور ( IC ) mA 100 mA   ۱۰۰ mA   ۱۰۰ mA 100 mA 100
ماكزيمم جريان كلكتور ( ICM ) mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200
توان اتلاف نهايي (  )

( Ptot )

mW 500

( كاهش حد مجاز C º  mW   ۴  بالاي C º ۲۵ )

دماي اتصال عملي و ذخيره (Tstg و Tj ) ( C º ۵۵ – ) تا (C º ۱۵۰ + )

جدول ۱-۲-۱- مقادير ماكزيمم مطلق

 

شكل ۲-۲-۱ : اندازه گیری لرزش نویز

 

 

پارامترها نماد ماكزيمم نرمال مي نيمم واحد حالت تست
ولتاژ شكست كلكتور بيس BVCBO          

 

 

        

BC546     ۸۰ V
BC547     ۵۰ V
BC548     ۳۰ V
BC549     ۳۰ V
BC550     ۵۰ V
ولتاژ شكست كلكتور اميتر BVCES          

 

         

 

BC546       ۸۰ V
BC547       ۵۰ V
BC548       ۳۰ V
BC549       ۳۰ V
          BC550         ۵۰ V
ولتاژ شكست كلكتور اميتر

BC546

BC547

            BC548

BC549

BC550

LVCEO      

۶۵

۴۵

۳۰

۳۰

۴۵

 

V

V

V

V

V

 

 

          

ولتاژ شكست بيس اميتر

BC546 –۵۴۷

 

VEBO      

۶

 

 

۵

 

V

 

 

V

 

 

BC548 – ۵۵۰
جريان قطع كلكتور ICBO  

۱۵

 

 

۵          

 

     

nA

 

 

mA

 

 

 

 

ولتاژ اشباع كلكتور اميتر VCE sat     ۲۵/۰

 

 

    ۶/۰  

۰۷/۰

 

 

  ۲۲/

   

 

 

V

 

 

 

V

 

 

 

 

 

ولتاژ زانويي كلكتور اميتر VCEK     ۶/۰   ۳/۰   V = مقداري به ازاي
ولتاژ بيس اميتر اشباع VBE ( sat )   ۷/۰    

V

  ۹/۰ 

 

   V

  

ولتاژ بيس اميتر VBE  

۷/۰

          ۶۳/۰     ۵۸/۰  

   V

 

     ۷/۰

 

۶۸/۰

   

V  

حاصل ضرب بهره در عرض باند جريان FT    

۲۵۰

 

 

 

MHZ

ظرفيت كلكتور بيس C ob        

۵/۴

 

۷/۲

   

PF   

الگوي نويز

BC546 –۵۴۸

BC549 – ۵۵۰

 

N F  

۱۰

 

     ۲

   

dB

 

     ۴

 

 

۴/۱

 

dB

  الگوي نويز

فقط BC549

فقط BC550

N F  

      ۴

    ۲/۱    

dB

 
       ۳      ۲/۱ dB
ولتاژ نويز فيكر مربوط به بيس

فقط BC549BC550

EN    ۱۳۵/۰     μV

جدول ۲-۲-۱- مشخصات الكتريكي

                              ( c o 25 = TA مگر اين كه مقادير ديگري ذكر شود )

 

پايان نامه طراحي و ساخت مدار محافظ وسايل برقي

نوشته پايان نامه طراحي و ساخت مدار محافظ وسايل برقي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

کار با اینترنت دانلود منیجر به همراه آموزش نکته ها و قابلیت ها..........سه شنبه 9 اردیبهشت 1399

تحلیل جایگاه اپل از نگاه شرکت اُمدیا..........سه شنبه 13 اسفند 1398

مشخصات گوشی های سامسونگ گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت 10 لایت..........پنجشنبه 24 بهمن 1398

معرفی شهر زیبای بانه..........پنجشنبه 17 بهمن 1398

تفریح و سرگرمی؛ هر مناسبت یک پیامک..........سه شنبه 17 دی 1398

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بيکاري..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله ويژگي هاي معلم خوب..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله مديريت كلاس و انضباط محيط كلاس..........پنجشنبه 10 مرداد 1398

مقاله راهكارهايي براي ارتقا منرلت معلمان..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله خصوصیات یک معلم..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله راهبردهاي پيشگيرانه انظباطی در كلاس..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله محاسن و معایب شغل معلمی..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مقاله ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معلمین..........چهارشنبه 9 مرداد 1398

مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی..........سه شنبه 8 مرداد 1398

مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب..........سه شنبه 8 مرداد 1398

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات